Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projektach aktywizacji zawodowej

 • kategoria:
 • NGO

Oddział Fundacji Aktywizacja w Łodzi zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach aktywizacji zawodowej. Uczestnicy i uczestniczki mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

1. Projekt: „Aktywny Start”

Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia, wprowadzenie na rynek pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia grupy osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej (osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego przez doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

 1. Konsultacje indywidualne
  (m.in. z doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik );
 2. Job Crafting;
 3. Szkolenia e-learningowe;
 4. Staże/praktyki zawodowe;
 5. Warsztaty Umiejętności Społecznych i Zawodowych;
 6. Warsztaty z zarządzania finansami;
 7. Szkolenia zawodowe wewnętrzne;
 8. Aktywne metody poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technologii IT;
 9. Warsztaty adaptacyjne (z pracodawcą, ukierunkowanie na przygotowanie pracodawcy/zespołu pracodawcy na wejście do nich pracownika
  z niepełnosprawnością);

Projekt obejmuje trzy roczne okresy realizacji.

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Projekt: „Postaw na Pracę”

Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia, wprowadzenie na rynek pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia grupy osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej ( osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Uczestnicy mogą skorzystać z kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ścieżka wsparcia określana jest na podstawie stworzonego we współpracy z job crafterem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące nie tylko kompetencje zawodowe, ale także umiejętności społeczne. 

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

 1. Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik);
 2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych i Społecznych;
 3. Warsztaty z zarządzania finansami;
 4. Szkolenia e-learningowe;
 5. Szkolenia zewnętrzne zawodowe;
 6. Praktyki oraz staże zawodowe;
 7. Job crafting;
 8. Wsparcie trenera pracy.

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Projekt: „Work-For-All”

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.

Cel i opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia  osób pozostających bez zatrudnienia oraz poprawa jakości zatrudnienia osób zatrudnionych z niepełnosprawnościami / osób biernych zawodowo z powodu choroby poprzez kompleksowy i zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.  Dotyczy osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

 1. Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, psychoterapeuta, prawnik);
 2. Job crafting;
 3. Warsztaty grupowe;
 4. Praktyki/staże zawodowe;
 5. Szkolenia zawodowe;
 6. Webinaria;

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dane kontaktowe:
Fundacja Aktywizacja
Oddział w Łodzi
Mickiewicza 15a, IV p.
90-443 Łódź
Tel. 508 501 387 / 506 941 762
www.aktywizacja.org.pl

Polecane aktualności

Łódź edu kul | „Przystań w Teatrze" najnowszy program Teatru Arlekin

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Mamy Łodzi kilka teatrów. Wśród nich jest nieduży – ale wielce sprytny, Arlekin. I jak w commedia... więcej

Łódź edu kul | „Wszystkich kochać, nikogo nie oszczędzać. Całoroczne rozbudzanie empatii”.

Wydział Kultury

Pod tym hasłem zespół Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przygotował blisko 50 wydarzeń i... więcej

 - materiał Stowarzyszenia Topografie

Łódź edu kul | wyjątkowy audio przewodnik i film o ulicy Piotrkowskiej

Wydział Kultury

Być może nie wszyscy łodzianie jeszcze wiedza ale w najbliższych latach Łódź będzie obchodziła dwie... więcej

Łódź edu kul | warsztaty CHOREI i Fabryki Sztuki dla szkół

Wydział Kultury

Przez ostatnie cztery miesiące – od września do grudnia 2021 – artyści Teatru CHOREA i edukatorzy z... więcej

Łódź edu kul | Malarskość filmu - nowatorski projekt edukacyjny Muzeum Kinematografii

Wydział Kultury

W 2021 roku Muzeum Kinematografii w Łodzi prowadziło kolejną odsłonę cyklu „Polski punkt widzenia –... więcej

Kontakt