Gawędy łódzkie. Widzenie św. Antoniego – od cudownego ukazania do kapliczki

Historia powstania kapliczek w łódzkich Łagiewnikach jest z jednej strony ciekawa, z drugiej – naznaczona tragedią i rzekomymi cudami.

Kapliczki w Łagiewnikach -  fot. LODZ.PL
Kapliczki w Łagiewnikach , fot. LODZ.PL

Łódzkie Łagiewniki stanowiły kiedyś własność Jerzego Bełdowskiego, zamożnego szlachcica, który posiadał 11 innych włości, a uchodził za pana surowego, nawet okrutnego. Zdarzyło się, że jeden z poddanych chłopów ukradł karpie ze stawu. Oburzony Bełdowski postanowił ukarać zuchwalca chłostą, której ten nie przetrzymał. To zdarzenie odebrało dziedzicowi spokój sumienia i wkrótce zmarł pośród majaków. Łagiewniki otrzymał potem w wianie jego zięć Samuel Żeleski, który chcąc przebłagać niebiosa, zaprosił oo. reformatorów, aby poświęcili dwór i odprawili modły. Obiecał także wzniesienie kaplicy św. Antoniego, lecz danego słowa nie dotrzymał. Przystąpił za to do budowy młyna i sprowadził cieślę Jerzego. Nękany ciężką pracą i złorzeczeniami pracodawcy majster modlił się, prosząc o pomoc św. Antoniego, aż pewnego razu święty mu się ukazał. Podobnego widzenia doznał także jego czeladnik, a nawet sam Żeleski. Tym razem Samuel nie zwlekał. Udał się do Częstochowy i na Jasnej Górze pod przysięgą ślubował wznieść kaplicę na miejscu cudownego objawienia. Tym razem obietnicy dotrzymał, a do źródełka św. Antoniego do tej pory przyjeżdżają ludzie po uzdrawiającą moc wody. Klasztor w Łagiewnikach w XVIII i XIX w. stał się znanym w całej Europie miejscem pielgrzymek. Dawniej oprócz dwu istniejących kapliczek (pw. św. Antoniego oraz św. Rocha i Sebastiana), na pagórku obok dawnego cmentarza była jeszcze trzecia – św. Walentego, a w ogrodzie klasztornym oo. franciszkanów stał drewniany domek bł. o. Rafała Chylińskiego, erem tego mnicha.

Zobacz także

Polecane aktualności

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... więcej

 -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Cześć i chwała bohaterom. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Tomasz Walczak / BRP

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed łódzkim pomnikiem ku czci tego największego... więcej

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały... więcej

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Kontakt