Konkurs na wkłady własne - najczęściej zadawana pytania

  • kategoria:
  • NGO

Wszystkie organizacje zainteresowane aplikowaniem w konkursie na wkłady własne zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. noboru.

Czy w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie wkładu własnego na projekt, który jest w trakcie realizacji (rozpoczął się przed ogłoszeniem konkursu na wkłady własne)?

Tak, jest taka możliwość. Pod warunkiem, że wydatki, które oferent założył w ofercie złożonej do Urzędu Miasta Łodzi ponoszone będą od momentu rozstrzygnięcia miejskiego konkursu do zakończenia roku budżetowego (31 grudnia), a zadanie finansowane ze źródeł zewnętrznych rozpoczęło się nie wcześniej niż w styczniu 2018r.

Czy istnieje możliwość dofinansowania zadania wieloletniego, ale tylko w części dotyczącej wydatków na rok bieżący?

Tak, istnieje taka możliwość.  W takim przypadku, w ofercie należy uwzględnić jedynie działania i środki planowane do wydatkowania w okresie przewidzianym w konkursie ogłoszonym przez Miasto. Oceniając wniosek komisja skupiać się będzie na działaniach objętych okresem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym. Zadanie realizowane w późniejszym, bądź wcześniejszym okresie (który wynika z projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych) będzie jedynie informacją dodatkową dla członków komisji.

Czy można złożyć w konkursie projekt, który dotyczy wkładu własnego na zadanie realizowane w  partnerstwie z Miastem Łódź?

Tak, jeśli wniosek w konkursie na wkłady własne składany będzie przez samą organizację i dotyczyć on będzie części zadania związanej z wydatkami organizacji. Jednakże pozytywna ocena wniosku zależeć będzie m.in. od roli Miasta w tym zadaniu i tego czy uczestniczy ono finansowo w realizacji zadania (i w jakim wymiarze).  Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i będzie przedmiotem analizy komisji, która rekomendować będzie przyznanie/nie przyznanie środków.

Czy oferent musi mieć podpisaną umowę na realizację zadania ze źródeł pozabudżetowych by móc uzyskać środki z budżetu Miasta Łodzi na określoną część zadania?

Tak, oferent powinien okazać podpisaną umowę z grantodawcą zewnętrznym zanim przystąpi do podpisania umowy z Miastem. Może natomiast startować w konkursie na wkłady własne gdy jeszcze takiej umowy nie podpisał.

Czy w harmonogramie zadania zgłaszanego do Urzędu Miasta Łodzi zamieścić mam wszystkie działania zawarte w projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych, nawet jeśli te wykraczają poza okres realizacji zadania przewidziany w miejskim konkursie?

We wniosku składanym do Urzędu Miasta Łodzi prosimy o uwzględnienie jedynie działań przewidzianych w okresie realizacji projektu z dofinansowaniem z budżetu Miasta Łodzi. Przedmiotem oceny komisji będzie zadanie realizowane w okresie od ogłoszenia wyników konkursu do dnia 31 grudnia.

Czy o wkład własny z budżetu Miasta można się starać nie posiadając dotacji ze źródeł zewnętrznych, a jedynie środki własne finansowe, które organizacja chce przeznaczyć na realizację konkretnego projektu?

Nie ma takiej możliwości. Wkłady własne finansowane są tylko w przypadku pozyskania dotacji uzyskanych w otwartych naborach ze źródeł pozabudżetowych.

Czy w konkursie złożyć można wniosek na realizację projektu, którego odbiorcami są nie tylko mieszkańcy Łodzi ale i całego województwa?

W ofercie prosimy o uwzględnienie jedynie działań i kosztów związanych z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi. W zadaniach, którego odbiorcami są zarówno mieszkańcy Łodzi jak i osoby mieszkające poza Łodzią, należy określić wskaźnik ilości odbiorców z Łodzi jakim objęte będą działania projektowe.

Przykładowo: Projekt realizowany jest dla 100 osób z województwa, w tym 70 łodzian. Zadanie realizowane jest więc dla mieszkańców Łodzi w 70%. Stąd też wszelkie kategorie budżetu (np. koszty promocji, wynagrodzenie koordynatora) ujęte powinny być na poziomie 70% pierwotnych kosztów projektu i tak przeliczone powinny być przedstawione w budżecie projektu składanego w konkursie na wkłady własne.

Jeśli budżet składanego do UMŁ wniosku uległ takim zmianom, w stosunku do budżetu projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, prosimy o zamieszczenie (w pkt 14 wniosku) wyjaśnień jakie kwoty i jakie działania są zmienione i dlaczego.

Ogłoszenie dot. konkursu na wkłady własne dostępne jest na stronie >>>

Polecane aktualności

Pamiętamy i będziemy pamiętać! 84. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

„Piąta rano. Od świtu dzień zaczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w celkach (straszne!).… więcej

Rusza akcja "5 dla Ziemi"

MM / KS

Organizatorami tej charytatywnej inicjatywy z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi (22 kwietnia) są… więcej

Kwiaty na imieniny Marszałka. Łodzianie złożyli hołd Józefowi Piłsudskiemu

Tomasz Walczak / BRP

Dochowując corocznej imieninowej tradycji członkowie Społecznego Komitetu Pamięci Józefa… więcej

Łódź na konferencji inaugurującej projekt „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

MM / KS

Wydarzenie zostało zorganizowane pod egidą Ministerstwa Klimatu i Środowiska. więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Łódź pamięta o kobietach-bohaterkach

Tomasz Walczak / BRP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przed pomnikiem-ławeczką Haliny Szwarc-Kłąb przedstawiciele… więcej

Kontakt