Konkurs ofert - „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”

Cel zadania: zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie można zapewnić im niezbędnej pomocy  w formie usług opiekuńczych.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 r. – do 2 060 597,00 zł.

Uwaga! Przewidywana wysokość środków finansowych w 2024 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Wszelkie informacje o konkursu znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do ogłoszenia:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-dotyczacego-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownywania-szans-tych-rodzin-i-osob-id78363/2024/04/18/?cHash=16caebc41292bf0a1ea434955015b0d4

 

Polecane aktualności

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Pamięć o Marszałku

Tomasz Walczak / BRP

Z okazji przypadającej 12 maja 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty… więcej

Odebrano im dzieciństwo. Przywracamy im pamięć.

Tomasz Walczak / BRP

Narodowy Dzień Zwycięstwa - 8 maja to również Święto Dzieci Wojny. W Łodzi, przed Pomnikiem… więcej

Kontakt