Konkurs ofert - publikacje związane z Łodzią

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania w zakresie wydawania w 2020 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 3165/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lutego 2020 r. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu realizacji oferty, przy czym wkład oferenta nie może być mniejszy niż 20% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. Przez wkład oferenta rozumie się wkład finansowy, osobowy i/lub rzeczowy oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, które nie mogą jednocześnie stanowić zakładanego wkładu własnego finansowego. Środki finansowe stanowią nie mniej niż 80% wkładu oferenta. Środki niefinansowe wkład rzeczowy i/lub wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji stanowią nie więcej niż 20% całości wkładu oferenta.

Oferty w konkursie ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Lodzi: Piotrkowska 110, 90-926 Lodź (wejście od Pasażu Schillera), w godzinach pracy Urzędu Miasta Lodzi lub dostarczone drogą pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych po zakończeniu naboru w Generatorze Wniosków.

W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia oferty drogą- pocztową  o terminie złożenia potwierdzenia oferty decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Lodzi. Nie będą rozpatrywane oferty, których potwierdzenie zostanie złożone albo wpłynie drogą pocztową po ww. terminie. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania powinno być złożone oddzielnie. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-wydawania-w-2020-r-niskonakladowych-niekomercyjnych-publikacji-zw-id32865/2020/2/12/

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-43-56 lub 42 638-43-92 lub 42 638-53-64, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi uml.lodz.pl/ngo

Polecane aktualności

Jednym z najbardziej widowiskowych miejsc w Orientarium będzie basen, przez który każdy z nas będzie mógł się przespacerować, a ponad głowami i obok nas będą pływały rekiny i płaszczki -  fot. Stefan Brajter

Budowa Orientarium - rozpoczął się montaż akrylowego tunelu

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Do otwarcia Orientarium w łódzkim ogrodzie zoologicznym został nieco ponad rok. Główne prace... więcej

Prosto chodnikiem. Sprawdź, gdzie w tym roku powstaną nowe chodniki

Tomasz Andrzejewski / ZIM

Remont chodnika to jedna z kluczowych spraw zgłaszanych przez mieszkańców. Dlatego w tym roku... więcej

27 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie dla osób młodych szukających pracy w Łodzi

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Rozpoczął się nabór do projektu, dzięki któremu można praktycznie zlikwidować bezrobocie wśród... więcej

W ramach Planu dla Osiedli wybudowane zostanie m.in. nowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Łanową -  fot. Radosław Jóźwiak

Łódź Buduje ul. Traktorową

Tomasz Andrzejewski / ZIM

Spękany asfalt zamieni się w równą ulicę i powstanie nowe rondo. Po ul. Rojnej, Rydzowej i św.... więcej

Zakończyła się modernizacja w Domu Pomocy Społecznej nr 2 -  fot: Radosław Żydowicz / UMŁ

Łódź dla seniorów. Zakończyła się modernizacja w Domu Pomocy Społecznej nr 2

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Przez ostatnie dwa lata w Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich... więcej

Kontakt