Konkurs ofert - publikacje związane z Łodzią

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania w zakresie wydawania w 2020 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 3165/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lutego 2020 r. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu realizacji oferty, przy czym wkład oferenta nie może być mniejszy niż 20% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. Przez wkład oferenta rozumie się wkład finansowy, osobowy i/lub rzeczowy oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, które nie mogą jednocześnie stanowić zakładanego wkładu własnego finansowego. Środki finansowe stanowią nie mniej niż 80% wkładu oferenta. Środki niefinansowe wkład rzeczowy i/lub wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji stanowią nie więcej niż 20% całości wkładu oferenta.

Oferty w konkursie ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Lodzi: Piotrkowska 110, 90-926 Lodź (wejście od Pasażu Schillera), w godzinach pracy Urzędu Miasta Lodzi lub dostarczone drogą pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych po zakończeniu naboru w Generatorze Wniosków.

W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia oferty drogą- pocztową  o terminie złożenia potwierdzenia oferty decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Lodzi. Nie będą rozpatrywane oferty, których potwierdzenie zostanie złożone albo wpłynie drogą pocztową po ww. terminie. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania powinno być złożone oddzielnie. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-wydawania-w-2020-r-niskonakladowych-niekomercyjnych-publikacji-zw-id32865/2020/2/12/

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-43-56 lub 42 638-43-92 lub 42 638-53-64, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi uml.lodz.pl/ngo

Polecane aktualności

Zrewitalizowane wnętrza EC1 -  fot. Archiwum UMŁ

EC1 zaprasza na najbardziej kreatywne półkolonie w Łodzi. Ruszyły zapisy

EC1

Ruszyły wstępne rezerwacje na najbardziej kreatywne półkolonie w mieście! EC1 zaprasza dzieci w... więcej

Ponad 200 placów zabaw i siłowni plenerowych ponownie otwartych

Monika Pawlak

Już w weekend do dyspozycji najmłodszych łodzian zostaną oddane place zabaw na terenach... więcej

Łódzki Panel Obywatelski "Zieleń w mieście" przeniósł się on-line -  fot. UMŁ

Zapraszamy na spotkanie on-line Łódzkiego Panelu Obywatelskiego w temacie suszy

Olga Zuchora / BPS

W sobotę zapraszamy do oglądania na żywo spotkania Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w... więcej

Podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102 przejdzie metamorfozę (wizualizacja) -  mat. UMŁ

Łódź rewitalizacja. Jak będzie wyglądało podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102 po remoncie?

Małgorzata Loeffler / ZIM

Adres Piotrkowska 102 zna każdy łodzianin. To właśnie tu od 1996 roku mieści się klub Łódź Kaliska.... więcej

Łódź walczy z suszą. Uniwersytet Medyczny pomaga w podlewaniu drzew

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przekazał miastu setki tysięcy litrów wody do podlewania drzew. W jej... więcej

Kontakt