Konkurs ofert - "Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w lokalach zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi"

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w lokalach z zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi.

Zamierzeniem konkursu jest prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji:

  1. dla 3 osób przy ul. Narutowicza 4 lok. nr 9;
  2. dla 6 osób przy ul. Narutowicza 12 lok. nr 8 a-e;
  3. dla 5 osób przy ul. Narutowicza 12 lok. nr 2-6;
  4. dla 4 osób przy ul. Tuwima 33 lok. nr 12 a-d;
  5. dla 5 osób przy ul. Sienkiewicza 56 lok. nr 2 a-e;
  6. dla 4 osób przy ul. Gdańskiej 1 lok. nr 13-16 i nr 1U.

Wszelkie informacje o konkursu znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do ogłoszenia:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-dotyczacego-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacj-id67452/2023/11/24/

Polecane aktualności

Ogrody społeczne - edycja 2024

MM / KS

Start IV, warzywno-owocowej edycji programu Ogrody Społeczne. Nabór wniosków trwa od 26 lutego do 18… więcej

Zbieramy deszczówkę i Zazieleniamy - nabór do edycji 2024

MM / KS

Miejskie dotacje na rzecz rozwiązań małej retencji i zazieleniania najbliższego otoczenia cieszą się… więcej

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Kontakt