Lions Club Łódź fundatorem badań profilaktycznych dla dzieci z domów dziecka

Od listopada 2018 r. trwają ufundowane przez łódzki Lions Club konsultacje medyczne dla dzieci z domów dziecka. W środę (12 czerwca) Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi podziękował członkom Lions Club Łódź za dotychczasową pomoc dla podopiecznych łódzkich domów dziecka.

Lions Club Łódź fundatorem badań profilaktycznych dla dzieci z domów dziecka - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Lions Club Łódź fundatorem badań profilaktycznych dla dzieci z domów dziecka , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Aby pomóc dzieciom z łódzkich domów dziecka Lions Club Łódź ufundował konsultacje medyczne, ortopedyczne, chirurgiczne oraz stomatologiczne. Od listopada 2018 r. do tej pory konsultacjami ortopedycznymi objęto 140 dzieci, 189 konsultacjami chirurgicznymi, 218 stomatologicznymi, a u 128 dzieci przeprowadzono badanie USG tarczycy.

Dziękując członkom Lions Club Łódź za ufundowanie badań Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi powiedział: - To bardzo duża pomoc dla naszych domów dziecka. Tego typu badania sprawiają, że dzieci z domów dziecka mogą szybciej być zdiagnozowane i leczone. Radko łączymy pomoc społeczną z ochroną zdrowia, ale w tym wypadku udało się to doskonale. Trzymam kciuki za dalszą i szerszą współpracę.

Janusz Kaźmierczak, prezydent Lions Club Łódź mówi: - Lions Club jest największą na świecie organizacją charytatywną. Organizacja powstał w Chicago, w 1917 r. i liczy obecnie 1,5 mln. członków działających w 200 krajach. Organizacja opiera się o kluby skupiające od 20 do 50 osób. Każdy z takich klubów wyznacza sobie swój kierunek działania. Nasz klub w Łodzi powstał w 2016 r., a jako główny kierunek działania obraliśmy pomoc dzieciom z domów dziecka.

Dr n. med. Jerzy Kociuga, pomysłodawca badań dodaje: - Pomysł zrodził się dlatego, że już kiedyś prowadziłem badania dzieci w jednej z dzielnic Łodzi i stwierdziłem, że bardzo dużo dzieci ma bardzo różne wady postawy. Gdy zobaczyłem, kto w tym klubie działa to postanowiłem, że zrobimy badania dla dzieci z domów dziecka, które niestety mają utrudniony dostęp do specjalistów. Planujemy kontynuację tych badań i rozszerzenie puli o kolejne specjalności.

Kazimierz Olejnik, członek Lions Club Łódź mówi: - Te działania i badania, o których mówimy mają charakter głownie profilaktyczny. Ale staram się też tym dzieciom doświadczonym przez los dać odrobinę radości. Od trzech lat organizujemy dla nich festyny z okazji Dnia Dziecka, na które zapraszamy wszystkie dzieciaki. Przygotowujemy dla nich sporo różnego rodzaju zajęć o charakterze rekreacyjnym oraz drobne upominki. Organizujemy też pikniki kulturalne, przedstawienia teatralne, a w tym roku planujemy pokazy filmowe w kinach Helios. Dyskretnie sponsorujemy też działania o charakterze naukowo-oświatowym. Liczymy, że w miarę rozwoju będziemy mogli pomagać dzieciom jeszcze w większym zakresie, a nasza działalność stworzy im lepsze perspektywy na przyszłość. Wprawdzie te inicjatywy wychodzą z Lions Club, ale realizujemy je wspólnie z instytucjami miasta, za co bardzo dziękujemy.

Polecane aktualności

Rewitalizacja Pałacu Steinertów. Widok od strony ogrodu. - fot. Paweł Łacheta

Pałac Steinertów uratowany od ruiny

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Od kwietnia 2017 trwa rewitalizacja perły architektonicznej naszego miasta czyli Pałacu Steinertów.... więcej

Samorząd wesprze zwalnianych nauczycieli - fot. CC0 license

Samorząd wesprze zwalnianych nauczycieli

Monika Pawlak / BRP

Jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie indywidualnych... więcej

Zapraszamy na letnie spacery po Łodzi z anglojęzycznym przewodnikiem - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Zapraszamy na letnie spacery po Łodzi z anglojęzycznym przewodnikiem

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Łódzka Organizacja Turystyczna zaprasza na drugą edycję cyklu wakacyjnych spacerów z przewodnikiem... więcej

Mikrogranty to niewielkie – do 5 tys. zł dofinansowanie do działań sąsiedzkich, społeczników, czy grup nieformalnych, a nastawione na poprawę jakości życia mikrospołeczeństw w mieście, takich jak przestrzeń wspólna dla kilku kamienic, czy - fot. Radosław Jóźwiak

II Miejski Program Mikrograntów rozstrzygnięty!

Agnieszka Rutkowska / BRP

38 projektów spośród 83 zdobyło uznanie jury konkursowego i będzie realizowanych jeszcze w tym roku. więcej

Geyer Music Factory - fot. Archiwum UMŁ

11. Geyer Music Factory. Rusza sprzedaż biletów

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Koncerty tegorocznej edycji odbędą się pod hasłem przewodnim "Łódź bez prądu i pod prąd" – na... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.