Łódź rewitalizuje i realizuje programy społeczne dla 100 osób

Za blisko 2 mln zł. na rynek pracy przywrócimy łodzianki i łodzian z obszarów rewitalizowanych. Startują kolejne programy dofinansowane z Unii Europejskiej.

Łódź rewitalizuje i realizuje programy społeczne dla 100 osób - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ
Łódź rewitalizuje i realizuje programy społeczne dla 100 osób , fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

100 kolejnych osób zostanie objętych dwoma programami rewitalizacyjnymi, realizowanym przez miasto przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego i Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych. Projekty opiewają na łączną kwotę prawie 1,8 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzić będzie z unijnych środków. Projekty przewidziane są do końca kwietnia przyszłego roku. 

- Często o rewitalizacji mówimy w kontekście remontów czy przebudowy przestrzeni publicznej. Ale to przecież przede wszystkim praca z lokalną społecznością. Zależy nam na tym, abyśmy rozwiązywali na obszarach rewitalizowanych potencjalne kryzysy społeczne. Dlatego po raz kolejny podpisujemy umowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rewitalizację społeczną. Tym razem obejmą one 100 osób - powiedziała dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ Joanna Skrzydlewska.

"Łódzka Rewitalizacja Społeczna" i "Szansa dla Ciebie - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi" to projekt współfinansowany przez EFS. Uczestnikami projektów mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 30 i 50 lat, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiety, długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach. Celem projektów jest wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy łącznie 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

- Oferujemy szerokie, zindywidualizowane wsparcie dla osób, które będą objęte projektami. Chodzi nie tylko o szkolenia kompetencyjne, ale też pobudzenie do aktywności czy pomoc psychologiczną. Po prostu poddajemy im rękę - powiedziała Joanna Szyszkiewicz ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych, które realizuje te projekty.

- To jest 13 i 14 umowa w ramach EFS. Łącznie wszystkie umowy opiewały na kwotę 18 mln zł, z czego 15 mln zł to były środki unijne. Każda z tych umów ma znaczenie, bo chociażby ostatnio udało nam się zrealizować tę, dzięki której 17 pań przeszło szkolenie na opiekunki i dziś pomagają osobom starszym w Domach Pomocy Społecznej - dodał z-ca dyrektora Biura Strategii UMŁ Miasta Sławomir Granatowski.

Informacje o projektach można uzyskać na stronie Studium, w jego siedzibie przy ul. Pomorskiej 40 oraz w Urzędzie Miasta Łodzi: w Biurze ds. Rewitalizacji i Biurze Strategii Miasta.

Polecane aktualności

Prezydenci polskich miast rozpoczęli w Łodzi ogólnopolską kampanię #dziękUjEmy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

#dziękUEmy | Rozpoczęli w Łodzi kampanię pokazującą, jak zmieniła się Polska przez 15 lat w UE

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

To już 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czwartek (18 kwietnia) prezydenci... więcej

Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi - mat. ŁCW

Bieg Ulicą Piotrkowską. Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi

Informacja prasowa ŁCW

W tegorocznym Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run pobiegną żołnierze i rekonstruktorzy w pełnym... więcej

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8 - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Pierwsze mieszkania w ramach programu rewitalizacji. Już powstają kolejne

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8. To będzie jeden z... więcej

Nowy wygląd, więcej zieleni. Kończymy przebudowę ul. Traugutta. - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Nowy wygląd, więcej zieleni. Kończymy przebudowę ul. Traugutta.

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

W lipcu zakończy się remont ul. Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza i ul. Kilińskiego. Ulica... więcej

Songwriter Łódź Festiwal - arch. UMŁ

Sprawdź, kto wystąpi podczas Songwriter Łódź Festiwal 2019

Informacja prasowa ŁCW

W tym roku Songwriter Łódź Festiwal obchodzi swoje pięciolecie. Od 2015 roku na skrzyżowaniu... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.