Łódź szczyci się wybitnymi mieszkańcami

- Te ważne dla łódzkiej społeczności wyróżnienia Rada Miejska przyznaje za pracę na rzecz Miasta godną szczególnego uznania. Honorujemy wybitnych społeczników, prawników, lekarzy, ludzi nauki, sztuki, oświaty, kultury oraz sportu – mówił na uroczystości wręczenia Nagród Miasta Łodzi i Odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski.

Podkreślił, że rok 2019 jest bardzo ważny dla Polski.

- Świętujemy istotne rocznice historycznych wydarzeń. 20 lat temu przystąpiliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, który  utrzymuje bezpieczeństwo i pokój na naszym kontynencie, a przed 15 laty w czasie największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej staliśmy się jej częścią. Dziś wspólnie cieszymy się z tych sukcesów, które nie stałyby się naszym udziałem bez zaangażowania i pracy wielu utalentowanych i konsekwentnych ludzi. Od 15 lat współtworzymy europejską rodzinę, dajemy jej członkom inspiracje do wspólnych działań. Do rozszerzonej Unii Europejskiej wnieśliśmy swoje talenty i ambicje, dodatkową energię, przedsiębiorczość i kulturę.  Łódź ma w tych działaniach szczególny wkład, bo może się poszczycić wieloma wybitnymi mieszkańcami – uważa Marcin Gołaszewski.

Rada Miejska wyróżniła Nagrodami Miasta Łodzi pięć osób. Do dwudziestu jeden trafiły Odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Łodzi”.

Odznaki przyznawane są przez Radę Miejską w Łodzi dwa razy w roku: z okazji Święta Łodzi 15 maja oraz z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Nagrodami Miasta Łodzi Rada Miejska honoruje wyłącznie raz w roku, z okazji Święta Miasta. Odznaki są przyznawane za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania, a Nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej w ciągu ostatnich pięciu lat.

Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”


1) Pan Mirosław Barburski - w 2015 roku wstąpił do Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce II Oddział w Łodzi, początkowo działał jako wiceprezes, a od 2017 roku jako Prezes Zarządu. Swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz ludzi starszych przyczynił się do rozwoju liczebnego i merytorycznego Stowarzyszenia sytuując jego znaczenie jako jedno z najlepszych oddziałów w Polsce. Od 2016 roku jest Ławnikiem Sądu Rejonowego w Łodzi.  Został wyróżniony i odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Rubinowym za Wybitne Zasługi dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce oraz Medalem Pro Patria.

2) Pan Władysław Cichy - zasłużył się w zakresie krzewienia i propagowania kultury naszego Miasta zarówno w Łodzi, jak i w całej Polsce. Przez 8 lat dotychczasowej służby z okien Urzędu Miasta Łodzi „Prząśniczka” wybrzmiała, dzięki niemu, ponad 2400 razy. Wielokrotnie również reprezentował Łódź na różnego rodzaju uroczystościach i wydarzeniach, przy okazji których uczestnikom towarzyszył hejnał naszego Miasta. Przez okres swojej działalności rozsławił „Prząśniczkę” na ponad 20 spotkaniach hejnalistów z różnych miast Polski.

3) Pan Wojciech Filipiak - to znany łódzki dziennikarz. Od 50 lat opisuje sportowe życie Łodzi. W ciągu swojej kariery zawodowej pracował dla kilku łódzkich i ogólnopolskich redakcji, a także relacjonował imprezy międzynarodowe. Pan Wojciech Filipiak jest znawcą łódzkich drużyn sportowych. Jest współtwórcą publikacji „100 lat ŁKS. Dzieje klubu 1908 – 2008”,  prezentującej historię wszystkich sekcji Łódzkiego Klubu Sportowego, wydanej z okazji 100-lecia ŁKS. Został laureatem nagrody „Złote Pióro” przyznawanej przez Polski Komitet Olimpijski.

4) Pani Krystyna Alina Gralewicz –  jest biologiem z wykształcenia, a od 1997 roku członkinią Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz w Łodzi. Od samego początku bardzo aktywnie włączyła się w działalność organizacji. Była w grupie inicjującej powstanie redakcji biuletynu, który zawiera wiele ważnych dla słuchaczy informacji. Pani Krystyna Gralewicz przez wiele lat opracowywała programy wykładów ogólnych, zapraszała na nie wielu wybitnych wykładowców z różnych dziedzin nauki i kultury. Za swą działalność została uhonorowana najwyższym wyróżnieniem Honorowego Członka Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz w Łodzi.

5) Pan Dominik Gralka - od 1995 roku jest działaczem sportowym. Wcześniej był zawodnikiem m.in. Widzewa oraz RKS Łódź. Przez cztery kadencje był członkiem zarządu RKS Łódź, przez 12 lat Prezesem Zarządu tego klubu. Przez dwa lata pełnił funkcję Prezesa Okręgowego Związku Bokserskiego w Łodzi. Był także członkiem Komisji ds. Marketingu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Rady Sportu. Odznaczony srebrną odznaką za Zasługi dla Polskiego Sportu oraz złotą odznaką Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

6) Pan dr Łukasz Grzejszczak- jest historykiem i krytykiem sztuki, nauczycielem akademickim, bibliotekoznawcą, muzealnikiem, kuratorem wystaw, publicystą. Napisał trzy książki, około stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, tekstów monograficznych, recenzji i wstępów do katalogów. Prowadzi autorskie wykłady z zakresu historii grafiki, książki, historii ubioru i wzornictwa. Pan dr Łukasz Grzejszczak w swoim dorobku ma także blisko 70 wystaw, będących wynikiem zainteresowań badawczych i dydaktycznych. Od 2000 roku jest wykładowcą Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz w Łodzi.

7) Pani Wanda Józefa Jankowska - jest członkinią Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz w Łodzi od 2005 roku. Od samego początku aktywnie włączyła się w różnego rodzaju działalność, w tym również w prace organizacyjne. Jest autorką filmu prezentującego działalność Uniwersytetu zrealizowanego z okazji jego 35-lecia. Współtworzyła stronę internetową organizacji i od wielu lat jest jej administratorką. Prowadzi kronikę Uniwersytetu. Pani Wanda Jankowska była również koordynatorem wysoko ocenionego międzynarodowego projektu oraz inicjatywy zrealizowanej wspólnie z Fundacją po Drugie.

8) Pan dr Marek Krochmalski - to ceniony ortopeda traumatolog i lekarz sportowy. Jest wieloletnim konsultantem ortopedycznym w polskich związkach sportowych. Kilkakrotnie uczestniczył w misjach medycznych Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich. Specjalizuje się w leczeniu uszkodzeń stawów kolanowych, skokowych oraz łokciowych, a także urazów tkanek miękkich. Pan dr Marek Krochmalski jest pionierem leczenia komórkami macierzystymi schorzeń narządu ruchu.

9) Pan Mirosław Marian Marcinkowski- jest chemikiem z wykształcenia, a od 2003 roku członkiem Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz w Łodzi. Przez kilka kadencji pełnił funkcję członka zarządu ds. współpracy z zagranicą. W ramach programu Gruntdviga był koordynatorem projektu Let’s go for IT, w którym uczestniczyli oprócz grupy słuchaczy uniwersytetu, przedstawiciele Cypru, Hiszpanii, Niemiec i Republiki Czeskiej. Głównym celem projektu było doskonalenia języka angielskiego. Pan Mirosław Marcinkowski jest pasjonatem fotografii. Aktywnie włączył się w uruchomienie warsztatów z tej dziedziny dla członków Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

10) Pan Józef Mazur - od 1995 roku jest członkiem Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, a od 2000 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu stowarzyszenie skutecznie wspiera swoimi działaniami placówki oświatowe z Łodzi i województwa łódzkiego poprzez zakup wyposażenia szkolnych pracowni, sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych. Pan Józef Mazur jest aktywnym członkiem kapituły ds. stypendiów oraz nagród. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej oraz skarbnika stowarzyszenia, odpowiada za płynność finansową stowarzyszenia. Zaangażował się w działania mające na celu stworzenie wychowankom bursy, działającej przy Łódzkim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole, odpowiednich warunków do życia i nauki. Zabiega o to, by wychowankowie, których sytuacja materialna jest trudna, byli całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt w bursie.

11) Pan prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński – jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatnio przedmiotem jego zainteresowań stały się kwestie związane z inwestycjami ICT w sektorze publicznym. Jednym z jego ważnych osiągnięć był udział w opracowaniu nowoczesnej metodyki modelowania procesów administracyjnych o nazwie Picture, wytworzonej w projekcie UE w ramach 6 Programu Ramowego. Stwarza ona możliwość szybszego i tańszego budowania nowych aplikacji komputerowych. Pan prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński w rezultacie zainteresowań badawczych opracował ok. stu publikacji, w tym znaczną część w języku angielskim. Został uhonorowany m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

12) Pani prof. dr hab. Krystyna Stanisława Radziszewska – jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. Ważnym obszarem jej badań naukowych są historia i kultura Łodzi i regionu. Jako jedna z pierwszych zaczęła badać obecność Niemców w Łodzi w XIX i XX wieku; ich udział w gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturalnym życiu miasta. Opracowała pięć książek poświęconych kulturze, życiu społecznemu Niemców łódzkich, ich współpracy z Polakami i Żydami. Innym obszarem badawczym pani prof. dr hab. Krystyny Radziszewskiej są kultura i literatura łódzkich Żydów. Za swą działalność naukową otrzymała m. in. Nagrody Rektora UŁ.

13) Pani Maria Srogosz-Maile - jest członkinią Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  im. Heleny Kretz w Łodzi od 2005 roku. Przez dwie kadencje będąc członkinią zarządu pełniła funkcję skarbnika, aktualnie działa w Komisji Rewizyjnej. Jako osoba znająca języki angielski i esperanto aktywnie włączyła się w realizację projektów zagranicznych finansowanych ze środków unijnych w ramach projektów Gruntdviga. Pani Maria Srogosz-Maile była koordynatorką dwóch projektów, w których uczestniczyło kilkudziesięciu członków Uniwersytetu. Ich realizacja pozwoliła partnerom zagranicznym na wizytę w Polsce i poznanie kultury naszego kraju, a także była doskonałą okazją do promocji Łodzi.

14) Pani Tekla Stańczak – Mikołajewicz – jest krajoznawczynią, przewodniczką, zasłużoną nauczycielką. W 1968 roku zdobyła uprawnienia przewodnika turystycznego po Łodzi i województwie. W latach 1995-2008 pełniła funkcję prezesa Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale Łódzkim PTTK. W  swojej działalności przez lata propagowała turystykę i krajoznawstwo, promowała Łódź i region. Za pracę zawodową i społeczną otrzymała szereg odznaczeń i wyróżnień m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę Miasta Łodzi.

15) Pani Jolanta Anna Sieradzka – od 1988 pracuje w Świetlicy Osiedlowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, która powstała dzięki jej inicjatywie. W świetlicy utworzono koła – szachowe, plastyczne, teatralne. Organizowano liczne spotkania, a także spartakiady sportowe, wycieczki i rajdy. Pani Jolanta Sieradzka jest także prezesem Ogniska przy Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej. Podejmuje liczne inicjatywy związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z jej inicjatywy powstał zespół taneczny „Czarne Stopy”. Jest również realizatorką projektu „Radość tańca” dedykowanego dzieciom z Domów Dziecka i innym pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

16) Pan prof. dr hab. Krzysztof Benedykt Śmigielski – jest nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Wyrazem jego działalności naukowo – badawczej są m. in. liczne publikacje, patenty, znaki towarowe. Wynalazki, których był współautorem, uzyskały trzy złote medale i jeden srebrny. W 2015 roku został dyrektorem Instytutu Podstaw Chemii Żywności, gdzie dzięki jego inicjatywie, został otworzony nowy kierunek Technologia Kosmetyków. Pan prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski został odznaczony za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną m. in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

17) Pani Maria Anna Świerkocka – jest członkinią Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2002 roku. W latach 2005 – 2011 była w zarządzie. Jest pomysłodawczynią i organizatorką sekcji historii sztuki i muzealnictwa, która od 15 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Jednocześnie pani Maria Świerkocka prowadziła szereg sekcji zainteresowań w porozumieniu z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych. Co roku organizuje ponad 50 spotkań. Należy do najaktywniejszych członków Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

18) Pan Janusz Aleksander Ugarenko – wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w 1966 roku. Realizując swoje zainteresowania i pasje dołączył do Klubu Narciarskiego przy Oddziale. Pełnił funkcję jego prezesa przez cztery kadencje. Jest inicjatorem i organizatorem imprez o charakterze rekreacyjnym realizowanych poza sezonem narciarskim – pieszych, rowerowych i kajakowych. Pan Janusz Ugarenko jest pomysłodawcą Rowerowego Rajdu Niepodległości. Za swoją działalność został odznaczony m. in. Odznaką Honorową im. Jana Czeraszkiewicza w stopniu złotym.

19) Pan prof. dr hab. Bogdan Marian Włodarczyk – jest geografem, nauczycielem akademickim. Od wielu lat kształci przyszłe kadry dla branży turystycznej i hotelarskiej. Jest współautorem programu studiów w zakresie specjalności: geografia turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz kierunku turystyka i rekreacja. Pan prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu turystyki i hotelarstwa. Aktywnie działa w różnych grupach eksperckich pracujących na rzecz rozwoju szkolnictwa i turystyki. Został uhonorowany m. in. Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego i Medalem Zasłużony dla Turystyki.

20) Pani Elwira Irena Zaręba – przez całe życie zawodowe była związana z włókiennictwem – sztandarową branżą Łodzi. W 2006 roku weszła w skład władz Stowarzyszenia Włókienników Polskich, a od 2012 roku jest jego prezesem. Organizuje seminaria, konferencje, szkolenia, których celem są podniesienie konkurencyjności i innowacyjności sektora włókienniczego oraz integracja branży. Jako wychowanka profesora Janusza Szoslanda pani Elwira Zaręba była inicjatorką i organizatorką działań na rzecz nazwania placu w Nowym Centrum Łodzi imieniem profesora. Ważną częścią jej działalności jest także aktywizowanie łódzkich seniorów.

21) Pan Jan Zienkiewicz – od kilkudziesięciu lat bardzo aktywnie działa na polu związanym z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją wiedzy o Łodzi. Był inicjatorem powstania i pierwszym prezesem Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, wieloletnim członkiem Zarządu. Obecnie jest prezesem Komisji Rewizyjnej Oddziału. Był również wieloletnim członkiem władz naczelnych Towarzystwa. Swoją wiedzę od lat przekazuje podczas odczytów i wycieczek. Za całokształt działalności został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Nagrody Miasta Łodzi:


1) Pani Janina Renata Adamczyk – związana jest od początku z dwudziestoletnią działalnością Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”, pracując jako pielęgniarka domowej opieki hospicyjnej dla dzieci. Od 12 lat sprawuje funkcję dyrektora naczelnego placówki. Kierowała zespołem, który zrealizował budowę pierwszego w centralnej Polsce stacjonarnego ośrodka dla pacjentów oddychających przy pomocy respiratorów. Codzienna praca pani Janiny Adamczyk to koordynowanie domowej opieki nad 85 pacjentami. To również organizacja funkcjonowania oddziału całodobowego, w którym obecnie przebywa 12 osób, całkowicie zależnych od respiratorów.

2) Pani Iwona Teresa Bartosik- jest współzałożycielką organizacji pozarządowej – Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, powstałej w 1990 roku. Przez wiele lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tej organizacji, a od 2015 roku jest jej przewodniczącą. Z jej inicjatywy Stowarzyszenie podejmowało wiele cennych inicjatyw na rzecz łódzkich szkół i uczniów. Była to np. akcja bezpłatnych obiadów dla biednych dzieci, finansowania zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, kierowane przez panią Iwonę Bartosik, szczególną wagę przywiązuje także do udzielania placówkom edukacyjnym dotacji finansowych. Pod jej kierownictwem organizacja ta znacząco przyczyniła się do poprawy jakości funkcjonowania szkół na terenie województwa łódzkiego.

3) Pan dr Wiesław Józef Chudzik – jest lekarzem, który od ponad 40 lat współpracuje z Klubem Sportowym „Budowlani” – Łódź. Od 2000 roku nieprzerwanie do grudnia 2018 roku był prezesem Zarządu Klubu. Wielokrotnie, w trudnych momentach, udzielał Klubowi wsparcia finansowego, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania. Pan dr Wiesław Chudzik współtworzył Centralny Szpital Weteranów przy Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi. Przyczynił się do otwarcia Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wspólnie z „Rodziną Katyńską” wybudował pomnik ku czci zamordowanych w Katyniu oficerów lekarzy i kadry IV Wojskowego Szpitala Okręgowego w Łodzi. Jest przewodniczącym Zarządu Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

4) Pani Jolanta Katarzyna Piątkowska – jest od 1999 roku związana z Centrum Służby Rodzinie. Od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika administracyjnego placówki. Z zaangażowaniem i oddaniem podejmuje zadania związane ze sprawnym funkcjonowaniem organizacji w zakresie zaopatrzenia, zamówień, spraw technicznych i kontaktów z instytucjami zewnętrznymi. Jest koordynatorką prowadzonej przez Centrum Służby Rodzinie jadłodajni dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób nieradzących sobie w życiu codziennym. W ciągu roku z jadłodajni, działającej w dni powszednie i weekendy, korzysta średnio 200 osób. Pani Jolanta Piątkowska jest wiceprzewodniczącą Funduszu Ochrony Macierzyństwa, współorganizatorką licznych imprez dla Funduszu oraz Archidiecezjalnych Dni Rodziny.

  1. Pan prof. dr hab. Krzysztof Stanisław Stefański – jest historykiem sztuki, nauczycielem akademickim, pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat jest zafascynowany dziedzictwem kulturowym wielonarodowej Łodzi. Wielkie zainteresowanie i uznanie zdobyły jego książki poświęcone architekturze naszego miasta, świątyniom, pałacom, willom i obiektom użyteczności publicznej. Pan prof. dr hab. Krzysztof Stefański jest aktywnym społecznikiem Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej, inicjatorem powstania Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera. Działalność ta została uhonorowana m. in. Odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

 

 

 

 

Polecane aktualności

Schronisko w Łodzi -  fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... więcej

 -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Cześć i chwała bohaterom. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Tomasz Walczak / BRP

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed łódzkim pomnikiem ku czci tego największego... więcej

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały... więcej

Kontakt