Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum

środa, 13 lutego 2019

Rząd zapomniał o Łodzi

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

Dlaczego „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego” pomija Łódź i region, jeśli chodzi o lokowanie nowoczesnych i dochodowych branż produkcyjnych? Dlaczego Strategia koncentruje się na mniejszych... więcej

MOPS spóźnia się z wypłacaniem świadczeń? Ośrodek pomocy społecznej tłumaczy, że… zbyt późno dostaje dotacje od wojewody

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Dlaczego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej spóźnia się z wypłacaniem świadczeń dla najuboższych łodzian? – pyta Marta Grzeszczyk, radna Prawa i Sprawiedliwości. więcej

czwartek, 7 lutego 2019

Podsumowanie i nowe wybory do Miejskiej Rady Seniorów

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- W Łodzi mieszka ponad 30% osób, które są powyżej sześćdziesiątego roku życia. Stanowią 1/3 mieszkańców naszego miasta. Należy tą grupę zmobilizować do działań, aby była jeszcze bardziej aktywna w... więcej

Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

To tytuł wystawy przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, którą można oglądać przed Dużą Salą Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Ekspozycja powstała z okazji 100-lecia odzyskania... więcej

Radni przyjęli apel poparcia protestu pracowników sądów domagających się podwyżek

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Do porządku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi został wprowadzony projekt uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia poparcia dla protestu pracowników łódzkiego wymiaru... więcej

środa, 6 lutego 2019

Radni apeluja w sprawie płac w oświacie

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W czasie dzisiejszej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę stanowisko – apel do premiera rządu w sprawie podwyżek płac nauczycieli oraz rozpoczętej procedury sporu zbiorowego w oświacie. więcej

Posłuchaj sesji przez internet

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

O godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi rozpocznie V sesja Rady Miejskiej. więcej

wtorek, 5 lutego 2019

Na posiedzeniu komisji o radach osiedli

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W piątek, 1 lutego wojewoda łódzki stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zmian w finansowaniu rad osiedli. Radni PiS chcą w związku z tą decyzją zwołania nadzwyczajnego posiedzenia... więcej

 - fot. Radosław Jóźwiak

Droga S14 nadal bez węzłów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zamierza budować węzłów: Teofilów i Aleksandrów Łódzki

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Na najbliższą sesję Rady Miejskiej przygotowaliśmy projekt uchwały - apelu do Marszałka Województwa Łódzkiego. Chcemy, by Marszałek potwierdził wolę dofinansowania budowy węzłów na drodze... więcej

czwartek, 31 stycznia 2019

Pomożemy wypełnić wnioski

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Miasto Łódź po raz trzeci uruchomia program antysmogowy, który ma służyć temu, by zmniejszała się niska emisja zanieczyszczeń i jednocześnie poprawiała się jakość powietrza, którym oddychamy. więcej

wtorek, 29 stycznia 2019

W dalszym ciągu brak pieniędzy ministerstwa na podwyżki dla nauczycieli

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Łódzki samorząd wielokrotnie podkreślał, że środki przewidziane z ministerstwa dla łódzkiej edukacji są niewystarczające – powiedział Sylwester Pawłowski, wiceprzewodniczący Klubu Radnych SLD. więcej

Od lewej: Adam Wieczorek, Tomasz Trela, Marcin Gołaszewski - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

"Lex Zdanowska", czyli co oznacza poselski projekt nowelizacji kodeksu wyborczego?

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

W sprawie projektu zmian w kodeksie wyborczym wypowiedzieli się na wspólnej konferencji prasowej: przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski oraz wiceprezydenci miasta - Tomasz Trela i... więcej

piątek, 25 stycznia 2019

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zamiast 50 caracali kupuje bez przetargu… 4 śmigłowce

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

Nie będzie nowych miejsc pracy dla łodzian. Rządzący notorycznie pomijają i dyskryminują nasze miasto – uważają Mateusz Walasek i Tomasz Kacprzak, radni Klubu Radnych KO. więcej

środa, 23 stycznia 2019

 - fot. Radosław Jóźwiak

W Łodzi jest bezpiecznie. Mieszkańcy miasta nie czują się zagrożeni

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odbyło się wczoraj wyjazdowe posiedzenie Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej. Rozmawiano o bieżących działaniach Policji, a także o... więcej

wtorek, 22 stycznia 2019

Pierwsza kompleksowa monografia o twórczości pisarza emigracji wewnętrznej

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego nadała Marcinowi Gołaszewskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej stopień dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. więcej

POLECANE WIADOMOŚCI

Jan Kowalewski – łódzki as radiowywiadu

Andrzej Janecki / BKSiDŁ

Wojnę 1920 roku z bolszewikami czasami określa się mianem „wojny światów”. Ten cywilizowany, europejski reprezentowała Polska, której przyszło zmierzyć się z budzącą grozę Armią Czerwoną,... więcej

Ruszył nabór wniosków o pieniądze na wymianę starych pieców na ekologiczne - fot. CC0 license

Walka ze smogiem. Ruszył nabór wniosków o pieniądze na wymianę pieców

Marlena Kamińska / BKSiDŁ

Rozpoczął się nabór wniosków o dotację na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania. Już dziś rano wpłynęły do urzędu pierwsze formularze. Dokumenty mogą składać osoby fizyczne do 15... więcej

ZDiT zapowiada zmiany w ruchu na ul. Nowowęglowej i al. Rydza-Śmigłego - z arch. UMŁ

Weekendowe zmiany w ruchu na ul. Nowowęglowej i al. Rydza-Śmigłego

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Podczas weekendu (16-17 lutego) pojawią się zmiany dla kierowców na budowanej ul. Nowowęglowej i al. Rydza-Śmigłego. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.