Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum

wtorek, 16 października 2018

Dlaczego łódzkie lotnisko nie ma wsparcia?

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W sobotę rano w siedzibie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” została podpisana umowa o sprzedaży za 12,7 miliona złotych nieczynnego obecnie radomskiego lotniska. więcej

poniedziałek, 15 października 2018

Start odnowa

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Ruszamy z pracami odnowienia dawnego terenu Startu. Powstanie tam nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji dla Bałut, Radogoszcza, Julianowa - zapowiedziała na konferencji prasowej Hanna Zdanowska,... więcej

piątek, 12 października 2018

???????????????????????????????

Kurator wreszcie dał zgodę…

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W środę 17 października o godz. 9.30 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona łódzkim szkołom. więcej

czwartek, 11 października 2018

Miliony na inwestycje w szpitalach i przychodniach

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Sześć milionów są warte inwestycje i zakupy, które zostały już wykonane w tym roku lub są w trakcie realizacji w miejskich centrach medycznych więcej

21 października wybierzemy Prezydenta Miasta Łodzi, przedstawicieli do Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Łódzkiego

Wszystko, co trzeba wiedzieć o zbliżających się wyborach samorządowych

Marlena Kamińska / BPKSiT

Jak oddać głos w wyborach samorządowych, żeby był ważny? Ile kart do głosowania dostaniemy przy urnie wyborczej i jak będą one wyglądać? Jak odnaleźć swoją obwodową komisję wyborczą? Oto wszystko, co... więcej

Seniorzy będą wciąż współdecydować o mieście

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Miejska Rada Seniorów będzie dalej działać zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 25 lutego 2015 roku – zapowiedziała Małgorzata Niewiadomska – Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. więcej

Sesyjne decyzje

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W czasie LXXVI sesji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Romanowa. Chodzi o część obszaru miasta położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej... więcej

środa, 10 października 2018

Za szczególną pracę dla Łodzi

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

23 osoby i 4 organizacje otrzymają decyzją Rady Miejskiej Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. więcej

Posłuchaj sesji przez internet

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

10 października o godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 rozpocznie się LXXVI sesja Rady Miejskiej. więcej

wtorek, 9 października 2018

Parki kieszonkowe w Śródmieściu?

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Radny Rady Miejskiej Rafał Reszpondek (PO) oraz Damian Raczkowski (kandydat na radnego RM, .Nowoczesna) chcą, by w Śródmieściu powstawały kolejne parki kieszonkowe. więcej

poniedziałek, 8 października 2018

Jak będzie wyglądać wsparcie w budowie dróg?

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- W skierowanym do Sejmu RP przez Radę Ministrów w 25 września projekcie ustawy – o Funduszu Dróg Samorządowych znajduje się zapis pozbawiający Łódź jak i inne miasta wojewódzkie prawa do korzystania... więcej

Na wniosek mieszkańców

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Nowe rondo przy ul. Okólnej ma nosić zaszczytną nazwę Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego. Taka jest wola mieszkańców Łagiewnik – poinformowała na konferencji prasowej Monika Malinowska –... więcej

piątek, 5 października 2018

Skwer Wiedźmina

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Słynny Wiedźmin Geralt z Rivii znalazł swoje miejsce w Łodzi. Skwer jego imienia mieści się przy placu Komuny Paryskiej, niedaleko budynku, w którym znajdują się Urząd Miasta Łodzi i Urząd Wojewódzki. więcej

czwartek, 4 października 2018

Nie ma nowych śmigłowców i miejsc pracy w WZL

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Dziś mijają dwa lata od kiedy rząd anulował zakup helikopterów, który skutkowałby większym zatrudnieniem w Łódzkich Zakładach Lotniczych – przypomnieli na konferencji prasowej przewodniczący Klubu... więcej

wtorek, 2 października 2018

„Orliki” wymagają rządowego wsparcia

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Czy rząd przekaże brakujące pieniądze na łódzkie boiska „Orliki” – pytali na konferencji prasowej radni PO Paulina Setnik i Rafał Reszpondek. więcej

POLECANE WIADOMOŚCI

Wizualizacja parkingu wielopoziomowego z usługami. Jest to pierwsza nagroda w konkursie zorganizowanym przez Biuro Architekta Miasta - Maja Wrońska, Przemysław Sobecki

Działka przy ul. Nawrot sprzedana. Powstanie tu wielopoziomowy parking

Aleksandra Hac / BRPiNM

Działka przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi została sprzedana za ponad 2,6 mln złotych. Inwestor - zgodnie z obowiązującym planem miejscowym - zbuduje tu wielopoziomowy parking. więcej

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Straż Miejska i Centrum Zarządzania Kryzysowego niebawem w nowej siedzibie

Tomasz Walczak / BPKSiT

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego, która znajduje się przy ul. Wólczańskiej 121/123. Prace budowlane dobiegają końca.... więcej

Rozpoczęły się II Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Łodzi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Szukasz pracy i chcesz się rozwijać? Zapraszamy na Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

Marlena Kamińska / BPKSiT

Rozpoczęły się II Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Łodzi. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.