Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum

piątek, 21 czerwca 2019

Czy w Łodzi powstaną hotele dla pszczół i innych owadów?

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Bez zwierząt nie ma ludzi. Wszyscy jesteśmy od siebie silnie uzależnieni. Ważną grupą ekosystemu są owady – powiedziała Antonina Majchrzak, radna Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. więcej

środa, 19 czerwca 2019

Posiejmy łąki kwietne

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W czerwcu ubiegłego roku Rada Miejska w Łodzi zdecydowała, że opracowany zostanie program „zmierzający do uczynienia Łodzi miastem przyjaznym pszczołom". więcej

wtorek, 18 czerwca 2019

W Łodzi powstaną butelkomaty

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Łódź ma szansę zostać piątym miastem w Polsce, które będzie miało automaty do butelek – poinformował Marcin Hencz, radny Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. więcej

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Nikt nie kupi cię bez twojej wiedzy

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Lokatorzy powinni od początku wiedzieć, że ktoś chce kupić kamienicę, w której wynajmują mieszkania. I powinni mieć prawo jej pierwokupu. Poseł Artur Dunin, radny Krzysztof Makowski i mecenas Piotr... więcej

czwartek, 13 czerwca 2019

Rozpoczynamy akcję „Wakacje z Radą Miejską”

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Spotykamy się pod Centralem, przy pomniku Jednorożca, ale pragniemy przez najbliższe trzy miesiące znaleźć się także na osiedlach naszego miasta – poinformował Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady... więcej

Rocznica papieskiej pielgrzymki - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

32. rocznica papieskiej pielgrzymki

Anna Kotecka / BKSiDŁ

13 czerwca 2019 r. mijają 32 lat od pamiętnej wizyty Ojca Świętego, Jana Pawła II w Łodzi. Jak co roku, łodzianie wspominali to wydarzenie w miejscach związanych z pobytem papieża w naszym mieście. więcej

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Czwarta rocznica manifestacji pracowników Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Dziś mijają cztery lata od pamiętnej manifestacji pracowników Wojskowych Zakładów Lotniczych, a sprawa produkcji śmigłowców w Łodzi nadal nie jest rozwiązana – powiedział Mateusz Walasek,... więcej

czwartek, 6 czerwca 2019

Problemy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rada Miejska przyjęła stanowisko - apel w sprawie zmian w Kodeksie karnym dotyczących błędów medycznych, które uderzą w lekarzy dyżurujących na SOR-ach i oddziałach zabiegowych. więcej

Łódzki Jednorożec czeka na prezentację

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Jutro o godzinie 18:00 pod Centralem odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika Jednorożca – poinformował Damian Raczkowski, przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi.... więcej

środa, 5 czerwca 2019

Uczcimy wojennych bohaterów

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Przy rondzie Lotników Lwowskich ma stanąć pomnik upamiętniając patronów ronda. Autorem projektu uchwały w tej sprawie jest przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. więcej

Projekty uchwał, które były opiniowane w komisjach, będą szybciej procedowane na sesji

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- W dniu dzisiejszym radni Klubu Koalicji Obywatelskiej przegłosowali pozytywnie punkt porządku obrad sesji dotyczący zmian w Statucie Miasta Łodzi – poinformował Radosław Marzec, przewodniczący Klubu... więcej

Elektryczne skutery wrócą na łódzkie ulice

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Do Łodzi wracają skutery oraz elektryczne hulajnogi – poinformował Tomasz Kacprzak, radny Klubu Radnych KO. więcej

Życzenie mieszkańców zostało spełnione

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

Będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Rudy Pabianickiej – zapowiedziały na konferencji prasowej wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Małgorzata Niewiadomska-Cudak oraz radna... więcej

Posłuchaj sesji przez internet

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

5 czerwca o godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 rozpocznie się X sesja Rady Miejskiej. więcej

środa, 29 maja 2019

Rada Miejska wybierze sędziów społecznych

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rozpoczyna się nabór ławników do sądów powszechnych w Łodzi. Potrzebnych jest w sumie 284 ławników (w tym także ławnicy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). więcej


Zobacz również POLECANE WIADOMOŚCI:

II Miejski Program Mikrograntów rozstrzygnięty!

Agnieszka Rutkowska / BRP

38 projektów spośród 83 zdobyło uznanie jury konkursowego i będzie realizowanych jeszcze w tym roku. więcej

Geyer Music Factory - fot. Archiwum UMŁ

11. Geyer Music Factory. Rusza sprzedaż biletów

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Koncerty tegorocznej edycji odbędą się pod hasłem przewodnim "Łódź bez prądu i pod prąd" – na festiwalowej scenie wystąpią znani i cenieni polscy artyści, dla których Łódź jest ich miastem. więcej

Stawy Stefańskiego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Lato w pełni, plaża czeka…

Monika Pawlak / BRP

Ponad 30 tysięcy łodzian wypoczywało w długi czerwcowy weekend na obiektach MOSiR: dopisała pogoda, a uczniowie mają wreszcie wymarzone wakacje. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.