Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum

piątek, 14 grudnia 2018

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Anna Kotecka / BPKSiT

Dziesiątki zniczy zapłonęły pod Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka. Lampki utworzyły napis: 13 XII. Przy kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża upamiętniono rocznicę... więcej

środa, 12 grudnia 2018

Ministerstwo Sportu zabiera animatorów z łódzkich orlików

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W 2019 roku mija 10-cio letni okres funkcjonowania 10-ciu boisk powstałych w ramach projektu budowy orlików. Z związku z tym kończy się dofinansowanie związane z utrzymaniem animatorów sportu, które... więcej

radny Mikołaj Stefanowski - fot. Grzegorz Sikora

Do Rady Miejskiej dołączyli nowi radni

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. więcej

W Łodzi obok parku Źródliska nie będzie pl. Kaczyńskiego

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

To decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną Wojewody Łódzkiego w sprawie nazwy placu Zwycięstwa. Wyrok jest prawomocny. więcej

Posłuchaj sesji przez internet

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

O godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi rozpocznie II sesja Rady Miejskiej w Łodzi (transmisja na żywo). więcej

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Łódź pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

O tym, jak miasto walczy z dyskryminacją kobiet i jakie działania podejmuje w tym zakresie, na spotkaniu w Urzędzie Miasta Łodzi mówiły Małgorzata Moskwa-Wodnicka, przewodnicząca Klubu Radnych SLD... więcej

piątek, 7 grudnia 2018

Apel do premiera w sprawie podwyżek cen energii

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Czy premier wreszcie pomoże Łodzi?- pytali na konferencji prasowej radni Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Monika Malinowska-Olszowy, Mateusz Walasek, Krzysztof Makowski oraz Marcin... więcej

czwartek, 6 grudnia 2018

Dość marnowania papieru

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Najwyższy czas by Rada Miejska w Łodzi stała się ekologiczna i ekonomiczna – apelują radni Koalicji Obywatelskiej z ramienia .Nowoczesnej – Emilia Susniło – Gruszka, Marcin Gołaszewski i Damian... więcej

środa, 5 grudnia 2018

Kiedy zostaną zrealizowane kampanijne zapewnienia

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Gdzie jest poseł Waldemar Buda i jego obietnice - pytali na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz i radna KO Antonina Majchrzak. więcej

wtorek, 4 grudnia 2018

Panie Marszałku, działaj!

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rada Miejska w Łodzi 18 kwietnia 2018 roku przyjęła stanowisko - apel do Rady Ministrów w sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S8. Podobne stanowisko zostało podjęte przez Sejmik Województwa... więcej

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Dziś, 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji na placu Wolności podpisano Deklarację Wspierania Osób Chorujących Psychicznie w Regionie Łódzkim. Jednym z jej... więcej

Podwyżki, których nie ma

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Jesteśmy bardzo poruszeni tym, że radni PiS angażują się w propagowanie kłamstwa i wprowadzanie w błąd łodzian – mówili na konferencji prasowej Małgorzata Moskwa – Wodnicka, przewodnicząca Klubu... więcej

piątek, 30 listopada 2018

Kolejne komisje zyskały przewodniczących

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Kamil Deptuła (KO) został dziś wybrany przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zastępować go będzie Damian Raczkowski (KO). więcej

czwartek, 29 listopada 2018

Radni wybrali przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Znamy skład prezydium Komisji Edukacji Rady Miejskiej. Jej przewodniczącym został Sylwester Pawłowski (SLD), a wiceprzewodniczącymi Justyna Chojnacka – Duraj (KO) oraz Damian Raczkowski (KO). więcej

SLD będzie rozmawiać o budżecie

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

W najbliższy poniedziałek 3 grudnia o godz. 17:00 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi rozpoczną się konsultacje budżetowe dedykowane łodzianom. więcej

POLECANE WIADOMOŚCI

Najlepsi uczniowie łódzkich szkół otrzymali stypendia - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

"Miasto Zdolnych" coraz większe. Najlepsi uczniowie łódzkich szkół otrzymali stypendia

Marlena Kamińska / BPKSiT

Prezydent Hanna Zdanowska wręczyła najlepszym łódzkim uczniom stypendia ufundowane w ramach miejskiego systemu wspierania uczniów "Miasto Zdolnych". więcej

Ruszają prace nad Studium Wykonalności - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Expo Horticultural 2024. Ruszają prace nad Studium Wykonalności

Marlena Kamińska / BPKSiT

Firma PwC przygotuje dla Łodzi Studium Wykonalności do wystawy Expo Horticultural 2024. więcej

Karta Życia dla łódzkich seniorów - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Karta Życia dla łódzkich seniorów

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Do łódzkich seniorów trafi Karta Życia. W blankiecie wielkości karty kredytowej można wpisać choroby, alergie czy kontakt do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Senior może trzymać taką... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.