Łódzkie legendy. Jak żyło się w rolniczej Łodzi?

Mieszczanie łódzcy uprawiali pszenicę, proso, konopie, groch oraz hodowali konie i bydło. Nie robili tego jednak, na takich samych zasadach jak chłopi. Co to były za różnice? Z czego wynikały?

Z życia rolniczego miasta
Średniowieczna Łódź rolnicza na rys. M. Kaczmarka

O gospodarce rolnej mieszkańców Łodzi w XV w. źródła mówią niewiele. Przywileje lokacyjne z 1414 i 1424 r. wspominają daninę w życie i owsie – a zatem te zboża były tutaj uprawiane – ponadto jęczmień, który był ważnym surowcem do wyrobu piwa. Mieszczanie łódzcy uprawiali także trzodę chlewną, owce i drób. 

Rolnictwa miejskiego nie można jednak utożsamiać z wiejskim. Mieszczanie uprawiali ziemie na zupełnie innych zasadach niż chłopi. Początkowo gospodarstwa rolne miały po jednym łanie (ok. 17 ha), ale z biegiem lat następowało stopniowe rozdrobnienie. Największą ilość ziemi posiadali wójt i pleban, choć przeważająca jej część znajdowała się poza obszarem miejskim. 

Łodzianie wykonywali prace polowe ze swoimi rodzinami i służbą domową. Najstarsza wzmianka o rzemiośle łódzkim znajduje się w dokumencie z 1414 r., który wymienia: sukienników, krawców, szewców, piekarzy, rzeźników, kowali i innych. Należy jednak zaznaczyć, iż jest to akt, który mówi m.in. o opłatach, które będą pobierane od wymienionych rzemieślników, co nie znaczy, że wszyscy z nich byli później tutaj reprezentowani. Natomiast dokument z 1424 r. odnosił się już do stanu faktycznego, a zatem wspomniani w nim sukiennicy, rzeźnicy i szewcy rzeczywiście tutaj przebywali i pracowali, choć trzeba pamiętać, że w momencie lokacji miasta żyło w Łodzi ledwie 100 osób.

Zobacz także

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Rewolucja na Legionów

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ulica przestanie służyć jako scenografia filmów wojennych i historycznych – zamiast tego będzie... więcej

Kontakt