ŁRDPP o priorytetowych zadaniach publicznych realizowanych przez Miasto we współpracy z NGO

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się II posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji w trybie online. Dyskutowano na temat planowanych priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez Miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.

W MOPS, Wydz. Kultury, Zdrowia i  Sportu nie zaszły żadne zmiany. Biuro ds. Partycypacji również przewiduje realizacje zadań zgodnie z planem. Postanowiono przedstawić stanowisko Rady ws. wznowienia prac nad dalszym procedowaniem Wieloletniego Programu Współpracy, tak aby dokument został przyjęty w przedziale czasowym 2021-2023.

Omówiono także zadania planowane do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rewitalizacji w roku 2021. Priorytetem jest aby konkursy zostały przeprowadzone jeszcze w tym roku w III kwartale 2020 r. lub w I kwartale 2021 r. z terminem realizacji projektów do czerwca 2023 r. W każdym z konkursów współpraca będzie się odbywała na zasadzie: Miasto Łódź – partner, NGO – lider.

Ponadto zadanie pt. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych będzie realizowane do końca 2021 r., a także będą prowadzone usługi polegające na przeprowadzeniu animacji społeczno-kulturalnej, działaniach edukacyjnych i promocyjnych, wspomagające wprowadzenie nowych funkcji społecznych na obszarze projektów 1–8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi wynikających z Programów Funkcjonalno-Użytkowych, realizowane w ramach projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (Cross-financing). Natomiast w ramach przetargów będą zlecane usługi polegające na przeprowadzeniu animacji kulturalno-edukacyjnej oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z pieczy zastępczej, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością ruchową oraz organizacji wolontariatu w ramach działalności wspomagającej funkcje społeczne. Zamówienie publiczne będzie obejmowało również  wybór operatorów na prowadzenie nowych funkcji społecznych na obszarze Projektów 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Polecane aktualności

Siłownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

O!siłka czyli siłownia z budżetu obywatelskiego w łódzkiej szkole

Agnieszka Rutkowska / BRP

O!siłka to projekt siłowni z budżetu obywatelskiego. W ramach projektu wyremontowana została piwnica... więcej

CZAS przy ul. Rzgowskiej -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Nowe Centrum Seniora czeka na otwarcie

BRP

Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora na Górnej czeka, by przyjąć seniorów. Centrum zostanie... więcej

Podsumowanie prac ŁSI. Helenówek -  fot. Archiwum UMŁ

Inwestycje Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w 2020 roku

Agnieszka Rutkowska / BRP

W 2020 roku Łódzka Spółka Infrastrukturalna zrealizowała inwestycje na ponad 8 kilometrach... więcej

 -  fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (21.10)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... więcej

200 tys. zł na mikrogranty covidowe

Agnieszka Rutkowska / BRP

Do programu zakwalifikowane zostały 33 projekty, które będą realizowane przez organizacje... więcej

Kontakt