Międzykulturowy Dzień Dziecka na Abramce

Łódź była i pozostaje Miastem Wielokulturowym, a zadaniem Urzędu Miasta Łodzi jest zachować tą autentyczność. Dlatego w ramach konkursu ofert pn. "Integracja międzykulturowa w Łodzi" z okazji Dnia Dziecka, Teatr CHOREA oraz Fabryka Sztuki w Łodzi , zapraszają wszystkich chętnych do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego i międzykulturowego popołudnia w Parku im. Edwarda Abramowskiego!

data: 1 czerwca 2024 (sobota)
godziny trwania: 15:00-18:00
miejsce: Park im. Edwarda Abramowskiego / dawny Pasaż Abramowskiego
wstęp: wolny, bezpłatny

Jak zawsze na uczestników wydarzenia czekać będą liczne atrakcje. Podczas wspólnych gier i zabaw chcemy dzielić się bogactwem tradycji, smaków i zwyczajów pochodzących z naszych krajów.

Wszystkich uczestników wydarzenia prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN WYDARZENIA

Międzykulturowy Dzień Dziecka na Abramce

1 czerwca 2024, sobota, godzina: 15:00-18:00
Park im. Edwarda Abramowskiego / dawny Pasaż Abramowskiego w Łodzi

1. Organizatorem wydarzenia jest Teatr CHOREA i Fabryka Sztuki w Łodzi.

2. Wydarzenie odbywa się w dniu 1 czerwca 2024, w godzinach 15:00-18:00.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na terenie pasażu Abramowskiego – między rozstawionymi namiotami – na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas wydarzenia i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest wydarzenie, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

5. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty.

6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

7. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: stoły, krzesła, pufy, leżaki, poduszki, koce, maty, namioty, a także wszelkie materiały, przedmioty, narzędzia, rekwizyty i sprzęty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów odbywających się podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieniszczenia go, niewynoszenia poza teren wydarzenia i zwrotu na życzenie osób obsługujących wydarzenie.

8. Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia każdej osobie zakłócającej ład i porządek publiczny, jak również będącej pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

9. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator wydarzenia może wezwać uczestnika wydarzenia do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w wydarzeniu, wezwać do opuszczenia przez niego terenu wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki, celem wyegzekwowania powyższego żądania.

10. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach oraz w serwisach społecznościowych (np. Facebook). Uczestnik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fabryki Sztuki w Łodzi, z tytułu wykorzystywania wizerunku na potrzeby określone w regulaminie.

11. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

Organizator: Teatr CHOREA

Współorganizatorzy: Fabryka Sztuki w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi

Wydarzenie realizowane w ramach zadania "Integracja międzykulturowa w Łodzi".

Zadanie "Integracja międzykulturowa w Łodzi" jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Urzędu Miasta Łodzi.

Polecane aktualności

Pamięci lotnika-bohatera. 84. rocznica bitwy o Anglię.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

10 lipca 1940 r. rozpoczęła się trwająca kilka miesięcy bitwa o Anglię. W Łodzi upamiętniono… więcej

100-lecie powołania Świętej Faustyny, patronki Łodzi. W parku „Wenecja” zorganizowano jubileuszową zabawę

Tomasz Walczak / BRP

29 czerwca 1924 roku podczas jednej z zabaw plenerowych w ówczesnym parku Wenecja w Łodzi Helena… więcej

Czwartki na Wesoło

Robert Kowalczyk / MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza dzieci wraz z opiekunami na… więcej

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Kontakt