Najmłodszym ofiarom niemieckiej okupacji. Na cmentarzu pw. św. Wojciecha odsłonięto pomnik Pamięci Dzieci Polskich.

W piątek, 1 grudnia na cmentarzu rzymsko-katolickim pw. św. Wojciecha w Łodzi przy ul. Kurczaki 81 odsłonięto pomnik Pamięci Dzieci Polskich – Ofiar Niemieckich Obozów na Terenie Łodzi i Okolic. W uroczystościach udział wzięli goście – ocaleli z funkcjonującego w czasie II wojny światowej niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi oraz członkowie rodzin byłych więźniów tej placówki. Przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, młodzież z okolicznych szkół.

fot. Patryk Wacławiak / UMŁ
7 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (7)

Miejsce usytuowania pomnika związane jest rolą cmentarza św. Wojciecha, który zarządzeniem niemieckich okupantów jako jedyne miejsce pochówku zmarłych narodowości polskiej na terenie okupowanego miasta. To na nim znajduje się m.in. 77 znanych pochówków więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich z ulicy Przemysłowej. Tylko dwoje spośród tych dzieci spoczywa w oznaczonych grobach.

Chciałabym, żeby ten pomnik był nie tylko kamieniem węgielnym pamięci, lecz także źródłem inspiracji do działania na rzecz pokojowego współżycia i ochrony praw każdego dziecka na świecie. Niech nasza obecność tutaj stanowi zobowiązanie do przekazywania przyszłym pokoleniom prawdy o tych strasznych wydarzeniach, aby nigdy więcej nie dopuścić do podobnych okrucieństw – powiedziała podczas uroczystości wiceprezydent Joanna Skrzydelwska.

Pomnik poświęcony jest upamiętnieniu 500 dzieci, które poniosły śmierć w wyniku uwięzienia w łódzkich obozach utworzonych przez okupanta niemieckiego i pochowane zostały w nieoznaczonych miejscach na terenie łódzkich nekropoli. Pośród upamiętnionych ofiar znajduje się również ponad 70 małych więźniów z obozu w Konstantynowie Łódzkim, którzy przed śmiercią przeniesieni zostali do obozu-szpitala (Krankenlager) przy dzisiejszej ul. Strzelców Kaniowskich lub do łódzkich szpitali i w konsekwencji pochowani zostali na lokalnych cmentarzach.

Inicjatorem powstania pomnika jest Muzeum Dzieci Polskich –ofiar totalitaryzmu. Pomnik dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Wsparcia przy realizacji projektu budowy pomnika udzieliła Archidiecezja Łódzka.

Polecane aktualności

Ogrody społeczne - edycja 2024

MM / KS

Start IV, warzywno-owocowej edycji programu Ogrody Społeczne. Nabór wniosków trwa od 26 lutego do 18… więcej

Zbieramy deszczówkę i Zazieleniamy - nabór do edycji 2024

MM / KS

Miejskie dotacje na rzecz rozwiązań małej retencji i zazieleniania najbliższego otoczenia cieszą się… więcej

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Kontakt