Nieuczciwy podział pieniędzy na remonty zabytków z Ministerstwa Kultury?

Łódź otrzymała dofinansowanie tylko dla dwóch zabytków.

Michał Olejniczak, radny Rady Miejskiej w Łodzi: - Minister Piotr Gliński wielokrotnie zapowiadał, że będzie dbał o łódzkie zabytki. Niestety tylko na zapowiedziach się skończyło. Łódź złożyła wiele wniosków z prośbą o wsparcie naszych zabytków. Otrzymaliśmy dofinansowanie tylko dla dwóch: Kaplicy Karola Scheiblera oraz Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus. Niestety po raz kolejny zostaliśmy potraktowani jak miasto drugiej kategorii. Na 11 złożonych wniosków, wsparcie otrzymały tylko 2. Są olbrzymie dysproporcje w otrzymaniu dofinansowania przez Łódź i województwo łódzkie. Ponadto dużo więcej pieniędzy otrzymały zabytki sakralne niż zabytki historyczne. Na przykład Muzeum Sztuki nie dostało żadnego dofinansowania. Dlaczego? Miejsce związane z historią Łodzi też powinno uzyskać wsparcie.

 

Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi: - Łódź dofinansowała remonty zabytkowych kamienic. W momencie przydzielania wsparcia ostatnim kryterium był to, czy budynek jest świecki czy sakralny. To nie powinno mieć znaczenia. Widać to w naszych łódzkich dofinansowaniach. Zabytki sakralne też otrzymały pieniądze na remonty, ale w dużo mniejszej skali. Kościół dostaje ogromne dotacje i dofinansowania z budżetu państwa, a instytucje świeckie pozostają na marginesie rozdziału środków. Mamy nadzieję, że kolejnych transzach dofinansowań ta tendencja się odwróci. Priorytetem powinny być kamienice.  

Polecane aktualności

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... więcej

 -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Cześć i chwała bohaterom. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Tomasz Walczak / BRP

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed łódzkim pomnikiem ku czci tego największego... więcej

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały... więcej

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Kontakt