Nowy Wydział Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarówno mieszkańcy Łodzi doświadczający przemocy domowej, jak i osoby będące świadkami występowania takiej przemocy mogą zgłaszać się do nowego - utworzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Wydziału Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Siedziba Wydziału znajduje się na parterze bloku przy ul. Tramwajowej 21. Pracownicy nowego Wydziału współpracują ze wszystkimi służbami, które w ramach swoich kompetencji, pozostają w kontakcie zarówno z ofiarami przemocy domowej, jak i sprawcami przemocy domowej.

3 zdjęcia
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

Do zadań nowego Wydziału należy m.in.:

  • diagnoza sytuacji środowisk dotkniętych przemocą domową, opracowanie planu pomocy oraz wdrażanie działań odpowiadających potrzebom;
  • utrzymywanie regularnego kontaktu ze środowiskiem zagrożonym przemocą domową;
  • udzielanie kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia;
  • kierowanie sprawców przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych;
  • współpraca z Sądem, Policją i Prokuraturą oraz placówkami udzielającymi wsparcia osobom doznającym przemocy domowej;
  • realizacja zadań w ramach zgłaszanych procedur Niebieskie Karty;
  • zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;
  • udział w pracach Grup Diagnostyczno–Pomocowych;
  • organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno–Pomocowych.

Nowy Wydział dedykowany przeciwdziałaniu przemocy domowej znacząco zwiększy skuteczność działań i wsparcia ofiar wspomnianej przemocy.

- Przemoc domowa często ma wieloaspektowy charakter obejmujący zarówno aspekty emocjonalne, psychologiczne, jak i prawne – mówi Marzena Pajor, kierownik Wydziału Przeciwdziałania Przemocy Domowej. - Właściwie wyszkoleni pracownicy dostarczą ofiarom wsparcie obejmujące różne obszary, takie jak większe wsparcie emocjonalne, wsparcie informacyjne w zakresie pomocy prawnej, interwencje kryzysowe i efektywniejsze planowanie działań mających na celu bezpieczeństwo ofiar przemocy domowej. Oddzielny Wydział może skoncentrować się na tworzeniu spójnych i kompleksowych planów działań dla każdej ofiary. Pracownicy mogą działać w zgranym zespole, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, co przekłada się na skuteczniejsze i spójniejsze działania.

Wydział Przeciwdziałania Przemocy Domowej jest dostępny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 - 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17. Z pracownikami Wydziału można skontaktować się osobiście w siedzibie przy ul. Tramwajowej 21, telefonicznie - pod numerami telefonów: (42) 676 54 10, (42) 676 54 11, (42) 676 54 12 oraz (42) 676 54 13, a także e-mailowo: wppd@mops.lodz.pl.

Polecane aktualności

Ogrody społeczne - edycja 2024

MM / KS

Start IV, warzywno-owocowej edycji programu Ogrody Społeczne. Nabór wniosków trwa od 26 lutego do 18… więcej

Zbieramy deszczówkę i Zazieleniamy - nabór do edycji 2024

MM / KS

Miejskie dotacje na rzecz rozwiązań małej retencji i zazieleniania najbliższego otoczenia cieszą się… więcej

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Kontakt