Od soboty głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi

Rozpoczyna się głosowanie w VI edycji Budżetu Obywatelskiego. 9 imprez, dwa tygodnie głosowania papierowego, trzy tygodnie głosowania internetowego, także teraz już nie ma wymówek.

Bogumiła Cichacz i Hanna Zdanowska - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Bogumiła Cichacz i Hanna Zdanowska , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

837 to liczba projektów, na które w tym roku łodzianie mogą oddać głosy. Z tego 171 wniosków to wnioski ponadosiedlowe. Tradycyjnie już, będą dwa tygodnie na oddanie głosu w formie papierowej oraz 3 tygodnie głosowania internetowego. I tak głosowanie zaczyna się w sobotę, 15 września, papierowe zakończy się 30 września, a internetowe 7 października.

Głosować można nie tylko papierowo i internetowo, ale także osobiście - chociażby podczas jednego z 9 pikników Budżetu Obywatelskiego. Począwszy od niedzieli, 16 września, a skończywszy na 30 września, w różnych częściach miasta będą zorganizowane pikniki oraz Wielka Sobota z Budżetem Obywatelskim. A podczas nich zabawy, animacje, konkursy, dmuchańce, trampoliny, ale i stoiska Budżetu Obywatelskiego, dzięki którym będzie można poznać wnioskodawców, jak i dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat BO.

- Możemy wybierać z 837 złożonych wniosków. W bardzo realny i prosty sposób mamy szansę zmieniać Łódź. Wystarczy oddać głos. Co roku wybierane są kolejne projekty, które zmieniają łódzkie parki, skwery, ulice, szkoły czy biblioteki. Korzystajmy z tej wspaniałej możliwości, jaką daje nam Budżet Obywatelski - zachęca prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Naszymi tegorocznymi bohaterami Budżetu Obywatelskiego są: Tuwim, Reymont i Plastuś. Z plakatów zachęcają, żeby głosować w kolejnej edycji. 

"Też bądź bohaterem w swoim mieście" i głosuj. Ten prosty przekaz znalazł się na plakacie i tak jak w ubiegłym roku zachęca łodzian do głosowania. Bo to właśnie każdy z mieszkańców Łodzi może zdecydować o tym, co powstanie na jego osiedlu, czy w ogóle w mieście. W trakcie głosowania można oddać pięć głosów na zadania osiedlowe (na wybrane osiedle) oraz pięć głosów na zadania ponadosiedlowe. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 21 października. Pełną listę wszystkich projektów można znaleźć na stronie internetowej www.lodz.pl/budzet_obywatelski.

- Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, również studenci. Proszę się rozglądać za plakatami informującymi, gdzie można oddać głos. Zapraszam na pikniki budżetu obywatelskiego w łódzkich parkach. Tam też będzie można oddać głos w specjalnym punkcie. Jest sporo czasu, można się rozejrzeć, poczytać, posłuchać, zdecydować, które projekty są dla nas najistotniejsze i zagłosować - tłumaczy dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ Grzegorz Justyński.

O rozpoczęciu tegorocznego głosowania przedstawiciele Łodzi poinformowali w sali multimedialnej, która powstała w Szkole Podstawowej nr 70 dzięki trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jak powiedziała Bogumiła Cichacz, dyrektor tej placówki, rok pracy w tej pracowni wskazuje na to, że projekt jest ogromnym sukcesem, dzieci lubią tę salę i pracują w dużym skupieniu, możliwe jest również organizowanie tam dużej liczby zajęć dodatkowych.

- Każdy z nas może być bohaterem swojej małej społeczności, tak jak pani dyrektor, która przygotowała wniosek na tę pracownię i bardzo zaangażowała się w to, by ten projekt zyskał poparcie łodzian. Teraz, dzięki budżetowi obywatelskiemu, dzieci mogą się tutaj uczyć w bardzo nowoczesny sposób - podkreślała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Polecane aktualności

Ruszył nabór wniosków o pieniądze na wymianę starych pieców na ekologiczne - fot. CC0 license

Walka ze smogiem. Ruszył nabór wniosków o pieniądze na wymianę pieców

Marlena Kamińska / BKSiDŁ

Rozpoczął się nabór wniosków o dotację na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania.... więcej

ZDiT zapowiada zmiany w ruchu na ul. Nowowęglowej i al. Rydza-Śmigłego - z arch. UMŁ

Weekendowe zmiany w ruchu na ul. Nowowęglowej i al. Rydza-Śmigłego

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Podczas weekendu (16-17 lutego) pojawią się zmiany dla kierowców na budowanej ul. Nowowęglowej i al.... więcej

Fotofestiwal 2019 potrwa trzy tygodnie - fot. z arch. UMŁ

Fotofestiwal 2019 potrwa trzy tygodnie

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

XIX edycja łódzkiego Fotofestiwalu odbędzie się w dniach 13 - 30 czerwca. Jak co roku zapowiada się... więcej

Jan Kowalewski – łódzki as radiowywiadu

Andrzej Janecki / BKSiDŁ

Wojnę 1920 roku z bolszewikami czasami określa się mianem „wojny światów”. Ten cywilizowany,... więcej

"Plan dla osiedli" to także place zabaw, tereny zielone i rekreacyjne oraz remonty szkół - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Nie tylko drogi i chodniki. "Plan dla osiedli" to też place zabaw, rekreacja, remonty

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

"Plan dla osiedli" to nie tylko drogi i chodniki. To również place zabaw, tereny zielone i... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.