Okazja do naprawienia złych decyzji dla Łodzi

Mamy nowy rząd PiS, ale te same oczekiwania wobec niego - mówili na konferencji prasowej: przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miejskiej w Łodzi Mateusz Walasek, szef łódzkiej Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak oraz Marcin Bugajski, radny PO w Sejmiku Województwa Łódzkiego.

- Rząd przed rekonstrukcją zawodził łodzian. Zmiana w rządzie jest okazją do naprawienia złych decyzji dla Łodzi. Szczególnie zaszkodził naszemu miastu Minister Antoni Macierewicz. Dlatego przyjmujemy z uznaniem to, że na tym stanowisku już go nie będzie. Oczekujemy, aby nowy szef Ministerstwa Obrony Narodowej rozwiązał problem, który wyniknął z rezygnacji z kontraktu na produkcję w Łodzi śmigłowców Caracal. Mimo składanych przez Pana Ministra Antoniego Macierewicza konkretnych obietnic - nie pojawiły się nowe śmigłowce dla polskiego wojska, które miały być obsługiwane w naszym mieście. Straciliśmy 2, 5 tysiąca miejsc pracy – podkreślił Mateusz Walasek. 

Dodał, że Wojskowe Zakłady Lotnicze remontują w tej chwili poradzieckie śmigłowce dla Senegalu. Ale takie zlecenia niedługo mogą się skończyć. I nie stanowią nawet ułamka obietnic miejsc pracy dla łodzian w WZL, które miał dać kontrakt z Francuzami na dostawę Caracali.

- Oczekujemy - w interesie Łodzi a także polskiego wojska - aby zakupić w końcu śmigłowce. I żeby ich montaż i obsługa odbywały się w jedynym, będącym polską własnością zakładzie tym właśnie się zajmującym – mówił Mateusz Walasek.. 

Radni chcą, aby nowy Minister przestał blokować budowę w Łodzi terminala kolejowego, umożliwiającego funkcjonowanie połączenia z Chinami.

- Decyzja Pana Ministra Macierewicza blokująca sprzedaż działki pod terminal przyczyniła się do tego, że inwestor wycofał się z miasta. Podobnie jak w przypadku śmigłowców padały deklaracje odnośnie alternatywnych rozwiązań - jednak żadne z nich, mimo upływu roku, nie zostało zrealizowane. Łódź straciła w ten sposób tysiące miejsc pracy. I w tym przypadku liczymy na naprawienie tego błędu – podkreślił Marcin Bugajski.

- Wielu łodzian odetchnęło, że Minister Macierewicz odszedł z resortu. Wszystkie jego obietnice dotyczące naszego miasta nie zostały zrealizowane. Pojawia się pytanie o przyszłość Wojskowych Zakładów Lotniczych i co będą robili ich pracownicy. Mam nadzieję, że nowy Minister podejmie to wyzwanie i będziemy wkrótce wiedzieli, co ze śmigłowcami i terminalem kolejowym. Łódź jest stolicą logistyki w Polsce. Wkrótce rusza budowa tunelu pod naszym miastem, kolejowo będziemy rozwijać się w ciągu najbliższych lat. Mamy nadzieję, że Minister Błaszczak przyjedzie do Łodzi, zobaczy tereny przy ul. Pryncypalnej i podejmie decyzje o ich przyszłości. Od nowego Ministra oczekujemy żeby nie blokował rozwoju naszego miasta i regonu – mówił Tomasz Kacprzak.

Radni zapowiedzieli, że napiszą wspólny list do nowego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie i zaproszą go do Łodzi, żeby odwiedził WZL i tereny przy ul. Pryncypalnej, które obecnie nie są wykorzystywane.

Polecane aktualności

Poniżej wyniki głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi

Agnieszka Rutkowska / BRPiNM

Najważniejszy, najbardziej emocjonujący moment głosowania dobiegł końca. Znamy już wyniki głosowania... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska podziękowała środowisku żołnierzy AK za inspiracje i dążenie do zrealizowania celu - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Pomnik Armii Krajowej powstanie na placu gen. Hallera

Andrzej Janecki / BPKSiT

Na placu gen. Józefa Hallera powstanie pomnik Armii Krajowej. Na granitowych bryłach znajdzie się... więcej

Oto, jak zmieniamy ul. ks. Skorupki - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Kończymy przebudowę. Zobacz, jak zmieniamy ul. ks. Skorupki

Piotr Wasiak / ZIM

Kończymy prace na pierwszym odcinku ulicy Skorupki. Fragment między ulicami Piotrkowską a Kostki... więcej

Miejski pałac Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 - z arch. UMŁ

Rewitalizacja pałacu Goldfedera. Rusza remont przy ul. Piotrkowskiej 77

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

W ramach rewitalizacji obszarowej rozpoczyna się odnawianie zabytkowego miejskiego pałacu... więcej

Półmetek odnowy pałacu Steinertów - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Półmetek odnowy pałacu Steinertów

Aleksandra Hac / BRPiNM

Pałac Steinertów odzyskuje blask. Do końca 2018 roku zakończy się tam m.in. wymiana dachu i... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.