Partycypacja 3.0 w Łodzi. Będą reformy, wzrośnie decyzyjność mieszkańców

Łódzki magistrat oraz radni proponują zmiany w partycypacji miejskiej. Przygotowano trzy ważne kroki reformy. Chodzi o to, by wzrosła decyzyjność mieszkańców w kwestiach ważnych dla Łodzi, a w działania partycypacyjne były włączone rady osiedli.

Wiceprezydent Adam Wieczorek zapowiedział, że przygotowanie programu, w którym wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w budowaniu Łodzi - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Wiceprezydent Adam Wieczorek zapowiedział, że przygotowanie programu, w którym wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w budowaniu Łodzi , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Miasto ma nowe pomysły i propozycje dotyczące zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy. Projekt Partycypacja 3.0 ma zachęcić mieszkańców do udziału we współdecydowaniu o inwestycjach czy rozwiązywaniu ważnych problemów. Mają temu służyć trzy kroki:

 • zmiany w formach partycypacji miejskiej,
 • zmiany w radach osiedli
 • zmiany w budżecie obywatelskim.  

- W zakresie partycypacji społecznej w Łodzi zostało dotychczas wiele zrobione, ale nowa kadencja to jest ten moment, w którym powinniśmy zainicjować dyskusję o kondycji partycypacji w naszym mieście i podjąć działania w celu jej dalszego rozwoju. Dlatego podjęliśmy działania dotyczące przygotowania nowego programu partycypacji w celu poszerzenia zaangażowania mieszkańców Łodzi w tworzenie wspólnoty, którą jest nasze miasto. Przygotowujemy kompleksowy program Partycypacji 3.0, podczas którego wszystkie grupy społeczne, wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w budowaniu Łodzi - podkreślił wiceprezydent Adam Wieczorek.

By zwiększyć zaangażowanie łodzian w podejmowanie decyzji, miasto będzie nadal prowadzić konsultacje społeczne w sprawdzonych dotychczas formach, czyli: ankiet, sond, warsztatów w terenie, ale wprowadzi również dodatkowe narzędzia konsultacyjne, które będą dostosowane do poruszanej tematyki. Sprawdziły się spacery po osiedlach, nowością będzie panel obywatelski, gdzie losowo dobrana grupa łodzian będzie wypracowywać rozwiązanie problemu. Kontynuowane będą spotkania w galeriach handlowych czy kawiarenkach obywatelskich. - Chcemy, żeby w rozwój form konsultacji społecznych i zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy włączyły się również rady osiedli - podkreśliła radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Zmiany dotyczące rad osiedli mają przyczynić się m.in. do wzrostu ich aktywności, zwiększenia opiniodawczości, a także wzrostu świadomości mieszkańców o ich działalności. - Chcemy, żeby rady osiedli były lokalnymi partnerami w rozmowie z samorządem i mieszkańcami, z małymi lokalnymi grupami osób. Chcemy wzmocnić rolę rad osiedli i zacieśnić współpracę z nimi - poinformowała Emilia Susniło-Gruszka, przewodnicząca Komisji ds. Jednostek Pomocniczych, proponując radom włączenie się w przygotowanie konsultacji społecznych czy wypowiadanie się na temat inwestycji. Miasto chce też promować działalność osiedlowych radnych. 100 tys. zł przeznaczonych zostanie na promocję wyborów do rad osiedli. Proponowane jest również zwiększenie roli rad osiedli w budżecie obywatelskim i zakres, który będzie przez nie opiniowany. 

- Budżet obywatelski zostanie poddany reformie, można nawet powiedzieć, że rewolucji. Celem jest przybliżenie budżetu obywatelskiego Łodzi do mieszkańców, który będzie bardziej angażował łodzian - podkreślał Damian Raczkowski, przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, informując jednocześnie, że już niebawem prace w tym zakresie rozpocznie komisja z udziałem różnych grup mieszkańców. 

Zgodnie z przedstawionym planem, do reformy łódzkiego budżetu obywatelskiego, inwestycje w instytucjach miejskich zostaną np. przeniesione do puli środków ponadosiedlowych. Rady osiedli będą mogły opiniować i składać swoje projekty, i - co ważne - będą one oznaczone. Budżet obywatelski zostanie podzielony na działy. Pojawi się także instytucja odwołania od decyzji komisji opiniującej projekty.

Polecane aktualności

Posesja pod numerem 46 odzyskuje historyczny blask i całkowicie zmienia swoje oblicze - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Kamienica przy ul. Tuwima 46 odzyskuje blask. Powstanie tu najnowocześniejsza w Łodzi biblioteka

Anna Janocha / BKSiDŁ

Prace na rewitalizowanym odcinku ul. Tuwima nabierają tempa, a posesja pod numerem 46 odzyskuje... więcej

Zaczynamy wiosenne porządki w Łodzi - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Zaczynamy wiosenne porządki w Łodzi

Monika Pawlak / BRP

W środę (20 marca) rozpocznie się tradycyjne, wiosenne sprzątanie miasta. Do wyszorowania jest ponad... więcej

W Łodzi powstanie ponad 200 stacji ładowania elektrycznych samochodów - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Szkolenia, jazdy próbne, spotkania z ekspertami. Konferencja "Elektromobilność w praktyce"

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Premiera i prezentacje elektrycznych aut: Mercedes e+Citaro, BMW i3, BMW 225xe iPerformance oraz... więcej

Totupointy pomogą niewidomym poruszać się po dworcu autobusowym Łódź Fabryczna - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Totupointy pomogą niewidomym poruszać się po dworcu autobusowym Łódź Fabryczna

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Na dworcu autobusowym Łódź Fabryczna od piątku (15 marca) działa sieć totupointów, czyli... więcej

Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy ul. Rokicińskiej - fot. z arch. UMŁ

Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy ul. Rokicińskiej

Piotr Wasiak / ZIM

W ramach przebudowy ul. Rokicińskiej powstanie nowa jezdnia, chodniki i droga rowerowa. Przebudowana... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.