Partycypacja 3.0 w Łodzi. Będą reformy, wzrośnie decyzyjność mieszkańców

Łódzki magistrat oraz radni proponują zmiany w partycypacji miejskiej. Przygotowano trzy ważne kroki reformy. Chodzi o to, by wzrosła decyzyjność mieszkańców w kwestiach ważnych dla Łodzi, a w działania partycypacyjne były włączone rady osiedli.

Wiceprezydent Adam Wieczorek zapowiedział, że przygotowanie programu, w którym wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w budowaniu Łodzi - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Wiceprezydent Adam Wieczorek zapowiedział, że przygotowanie programu, w którym wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w budowaniu Łodzi , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Miasto ma nowe pomysły i propozycje dotyczące zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy. Projekt Partycypacja 3.0 ma zachęcić mieszkańców do udziału we współdecydowaniu o inwestycjach czy rozwiązywaniu ważnych problemów. Mają temu służyć trzy kroki:

 • zmiany w formach partycypacji miejskiej,
 • zmiany w radach osiedli
 • zmiany w budżecie obywatelskim.  

- W zakresie partycypacji społecznej w Łodzi zostało dotychczas wiele zrobione, ale nowa kadencja to jest ten moment, w którym powinniśmy zainicjować dyskusję o kondycji partycypacji w naszym mieście i podjąć działania w celu jej dalszego rozwoju. Dlatego podjęliśmy działania dotyczące przygotowania nowego programu partycypacji w celu poszerzenia zaangażowania mieszkańców Łodzi w tworzenie wspólnoty, którą jest nasze miasto. Przygotowujemy kompleksowy program Partycypacji 3.0, podczas którego wszystkie grupy społeczne, wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w budowaniu Łodzi - podkreślił wiceprezydent Adam Wieczorek.

By zwiększyć zaangażowanie łodzian w podejmowanie decyzji, miasto będzie nadal prowadzić konsultacje społeczne w sprawdzonych dotychczas formach, czyli: ankiet, sond, warsztatów w terenie, ale wprowadzi również dodatkowe narzędzia konsultacyjne, które będą dostosowane do poruszanej tematyki. Sprawdziły się spacery po osiedlach, nowością będzie panel obywatelski, gdzie losowo dobrana grupa łodzian będzie wypracowywać rozwiązanie problemu. Kontynuowane będą spotkania w galeriach handlowych czy kawiarenkach obywatelskich. - Chcemy, żeby w rozwój form konsultacji społecznych i zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy włączyły się również rady osiedli - podkreśliła radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Zmiany dotyczące rad osiedli mają przyczynić się m.in. do wzrostu ich aktywności, zwiększenia opiniodawczości, a także wzrostu świadomości mieszkańców o ich działalności. - Chcemy, żeby rady osiedli były lokalnymi partnerami w rozmowie z samorządem i mieszkańcami, z małymi lokalnymi grupami osób. Chcemy wzmocnić rolę rad osiedli i zacieśnić współpracę z nimi - poinformowała Emilia Susniło-Gruszka, przewodnicząca Komisji ds. Jednostek Pomocniczych, proponując radom włączenie się w przygotowanie konsultacji społecznych czy wypowiadanie się na temat inwestycji. Miasto chce też promować działalność osiedlowych radnych. 100 tys. zł przeznaczonych zostanie na promocję wyborów do rad osiedli. Proponowane jest również zwiększenie roli rad osiedli w budżecie obywatelskim i zakres, który będzie przez nie opiniowany. 

- Budżet obywatelski zostanie poddany reformie, można nawet powiedzieć, że rewolucji. Celem jest przybliżenie budżetu obywatelskiego Łodzi do mieszkańców, który będzie bardziej angażował łodzian - podkreślał Damian Raczkowski, przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, informując jednocześnie, że już niebawem prace w tym zakresie rozpocznie komisja z udziałem różnych grup mieszkańców. 

Zgodnie z przedstawionym planem, do reformy łódzkiego budżetu obywatelskiego, inwestycje w instytucjach miejskich zostaną np. przeniesione do puli środków ponadosiedlowych. Rady osiedli będą mogły opiniować i składać swoje projekty, i - co ważne - będą one oznaczone. Budżet obywatelski zostanie podzielony na działy. Pojawi się także instytucja odwołania od decyzji komisji opiniującej projekty.

Polecane aktualności

W koncercie głównym "Znikające miasto" weźmie udział m.in. Mela Koteluk - fot. materiały organizatora

Festiwal Łódź Czterech Kultur. Znamy program!

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Dziewięć dni i ponad czterdzieści wydarzeń przygotowanych w 26 miejscach w całej Łodzi spiętych... więcej

Zdalnie sprawdź stan konta i podaj odczyt wodomierza. Nowa funkcjonalność dla wynajmujących mieszkania komunalne - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Zdalnie sprawdź stan konta i podaj odczyt wodomierza. Nowa funkcjonalność dla wynajmujących mieszkania komunalne

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Mieszkańcy gminnych lokali, którymi administruje Zarząd Lokali Miejskich już nie muszą wychodzić z... więcej

Tego lata ponad 100 wydarzeń muzycznych w Łodzi - fot. CC0 license

Tego lata ponad 100 wydarzeń muzycznych w Łodzi

Informacja prasowa ŁCW

Tegoroczne lato w mieście wypełnione będzie muzyką. Na łodzian czeka ponad 100 wydarzeń muzycznych,... więcej

Kamienica przy Piotrkowskiej 142 odzyskuje swój dawny blask - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamienica przy Piotrkowskiej 142 odzyskuje swój dawny blask

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Na parterze remontowanego budynku przy ul. Piotrkowskiej 142 znajdować się będą lokale użytkowe, a... więcej

Rządowe podwyżki za pieniądze samorządowe - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rządowe podwyżki za pieniądze samorządowe

Monika Pawlak / BRP

Rząd chętnie przyznaje podwyżki, ale w ślad za tym do samorządów nie płyną pieniądze z budżetu... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.