Podsumowanie badania liczby osób w kryzysie bezdomności

W Łodzi przebywa 726 osób pozostających w kryzysie bezdomności – wynika z badania zleconego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przeprowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w nocy z 28 na 29 lutego 2024 roku.

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących to jedna z zimowych form pomocy osobom w kryzysie

Wśród 726 osób bezdomnych większość stanowią mężczyźni (509 osób). Znacznie mniej jest kobiet - 172 i dzieci - 45. Warto zaznaczyć, że badanie prowadzone było nie tylko w przestrzeni miejskiej (pustostany, ogródki działkowe itp.), ale także w placówkach pomocowych (schroniska, noclegownia, dom samotnej matki, ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie).

Podczas badania 148 osób przebywało w tzw. miejscach niemieszkalnych (ulice, klatki schodowe, dworce), a 56 osób w pustostanach, altankach i domkach na działkach. Pozostałe osoby pozostające w kryzysie bezdomności znajdowały się w różnego typu placówkach, m.in. w noclegowni (66 osób), schroniskach (224 osoby), w domu dla matek z dziećmi (52), ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy (22), szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia (30), instytucjach zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień (27),  mieszkaniach chronionych (11) oraz w zakładzie karnym i areszcie (65).

Większość osób biorących udział w badaniu deklarowała, że w kryzysie bezdomności pozostaje od 2 do 5 lat (126 osób) oraz od 5 do 10 lat (101); 17 badanych przyznało, że są bezdomni od ponad 20 lat, a 58 – od 10 do 20 lat.

Jako źródła dochodu badani podawali zasiłek z pomocy społecznej (151 osób), pracę na czarno (102), rentę lub emeryturę (73), żebractwo (52), zbieractwo (45), świadczenia z ZUS (43). Z kolei 98 osób podało, że nie posiada żadnych dochodów.

Eksperci podkreślają, że bezdomność to zwykle wynik splotu nieszczęśliwych wydarzeń i że składają się na nią różne czynniki. Sami badani wśród przyczyn swojej sytuacji wymieniali uzależnienie od alkoholu (141 osób), rozpad związku (134), eksmisję i wymeldowanie z mieszkania (115), zadłużenie (90), bezrobocie (87), konflikt z prawem (61).

Osoby w kryzysie bezdomności korzystają z różnych form wsparcia, m.in. 356 osób podało, że są to bezpłatne posiłki, 321 – schronienie, 235 – odzież, 175 – pomoc finansowa.

Badani mogli również wymienić, jakich form wsparcia oczekują. Najczęściej mówiono o pomocy w postaci schronienia (232 osoby), mieszkania (217), pomocy zdrowotnej (177) żywnościowej (172), finansowej (162). Żadnej pomocy nie oczekiwało 50 badanych.

Według danych z 2019 r. (później w badaniach nastąpiła przerwa spowodowana pandemią) w Łodzi było 891 osób doświadczających bezdomności, z czego 258 osób mieszkało w przestrzeni publicznej, a pozostali w różnego typu placówkach.

W badaniu terenowym przeprowadzonym w Łodzi w nocy z 28 na 29 lutego 2024 roku uczestniczyło 20 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 10 strażaków ochotników z OSP, 30 policjantów i 33 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 5 liderów, którzy koordynowali ich działania.

Dla ankieterów przygotowano 28 map z terenem do przeszukania; w sumie sprawdzono 332 miejsca. W kolejnych dniach do MOPS, który był realizatorem badania, dotarły dane ze szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych,  zakładów karnych itp. placówek.

Więcej informacji o tym, gdzie szukać pomocy w kryzysie bezdomności: https://mops.uml.lodz.pl/pomoc-spoleczna/pomoc-osobom-bezdomnym/

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt