Pomoc dla rodzin w kryzysie

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi pracuje 20 asystentów rodziny – w tym trzech posługujących się językiem ukraińskim i zatrudnionych w ramach umowy z UNICEF dotyczącej pomocy uchodźcom. To specjaliści wspierający rodziny, które własnymi siłami nie potrafią pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych.

W piątek 8 marca asystenci rodziny z łódzkiego MOPS uczestniczyli w szkoleniu poświęconym wsparciu osób chorych na uzależnienie od substancji psychoaktywnych prowadzonym przez psycholożkę Agnieszką Modrzyńską, certyfikowaną specjalistkę psychoterapii uzależnień zatrudnioną w MOPS w Łodzi.

Uzależnienia to problem, z którym asystenci rodziny spotykają się bardzo często. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze poznali mechanizmy tej choroby – jak wpływa ona na zdrowie fizyczne i psychiczne czy kontakty z otoczeniem osoby uzależnionej. W rodzinach wymagających pomocy częstym zjawiskiem jest również współuzależnienie. Może ono dotyczyć zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.

- Podstawą i początkiem naszych działań jest zbudowanie planu pracy. Asystent przygotowuje go wspólnie z rodziną, rozpoznając potrzeby  i wskazując możliwości rozwiązania. Zakres oczekiwanego wsparcia jest bardzo szeroki, w wielu przypadkach można powiedzieć, że asystent dosłownie prowadzi te osoby przez życie – mówi Anna Kowalska, p.o. zastępcy kierownika III Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi.

W czym konkretnie może pomóc asystent rodziny? Na przykład w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w utrzymywaniu porządku w mieszkaniu (nie będzie w nim sprzątał, ale zmotywuje do działania domowników), ale też w rozsądnym gospodarowaniu domowym budżetem.

Szczególna troska i uwaga asystenta skupiona jest na najmłodszych członkach rodziny. Specjalista z MOPS może pomóc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych, w razie potrzeby - przeniesieniu do innej szkoły. Bywa pośrednikiem w  kontaktach z różnymi instytucjami, np. może zapisać dziecko do poradni POZ, zmotywować do uzupełnienia jego szczepień. Pozostaje w stałym kontakcie ze szkołą i współpracuje z wychowawcami oraz pedagogami, żeby objąć rodzinę, a szczególnie dziecko kompleksową pomocą.

Asystent może też motywować do zmiany kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy; pomóc w zaplanowaniu i wdrożaniu planu spłaty zadłużenia. Pokieruje rodziców na zajęcia pomagające w opanowaniu kompetencji wychowawczych. Będzie zdecydowanie interweniować, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci i dorosłych członków rodziny.

-Warto podkreślić, że asystent rodziny jest profesjonalnym wsparciem dla rodzin, które zmagają się z różnymi wyzwaniami - mówi Kamila Smyczek, p.o. zastępczyni dyrektora ds. środowiskowych MOPS w Łodzi. - Pełni rolę swego rodzaju doradcy, przewodnika i współpracownika rodziny, pomagając jej w różnych obszarach życia. Jednym z kluczowych zadań asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci. Asystent może udzielać porad dotyczących zdrowia, żywienia, rozwoju i edukacji dzieci. Potrafi również pomagać rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, takimi jak zachowanie, nauka czy komunikacja.

Więcej informacji o pomocy asystentów rodziny: mops.uml.lodz.pl/pomoc-spoleczna/asystent-rodziny/

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt