Przez ostatnie trzy lata ceny wody nie zmieniały się

- W ostatnich tygodniach przewinęła się w naszym mieście dyskusja o tym, kto jest odpowiedzialny za podwyżki cen wody. Urząd Miasta Łodzi próbuje oskarżać o te podwyżkę rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziś chcemy wytłumaczyć kulisy tych zmian – mówili radni PiS Marta Grzeszczyk i Łukasz Magin na konferencji prasowej, w której uczestniczyli także przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz poseł Waldemar Buda. Do ich wypowiedzi odniósł się wiceprezydent Tomasz Trela.

- Wystąpienie posła Budy, to kampania wyborcza, bo jak inaczej traktować wspólne wystąpienie przedstawicieli agencji rządowej, którzy stają na konferencji z kandydatem na prezydenta Łodzi? Widać, że kandydat PiS na prezydenta miasta nie ma żadnej oferty dla łodzian ani pomysłu i musi się wspierać rządem aby pokazać się w mediach – powiedział wiceprezydent Tomasz Trela.

Zgodnie z nową taryfą, od połowy czerwca 2018 r. za każdy metr sześcienny wody i ścieków łodzianie płacą więcej o 23 gr. W maju zarząd ZWiK podkreślał, że podwyżki te spowodowane są m. in. wzrastającymi kosztami funkcjonowania ZWiK oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków, które muszą mierzyć się z rosnącymi cenami energii elektrycznej i paliw oraz inflacją.  Zdaniem radnych PiS „wszędzie tam, gdzie dochodzi do wprowadzenia nowych technologii spada zatrudnienie”.

-Łódź jest wyjątkiem, bo liczba etatów w ZWiK ma wzrosnąć. Nie znam drugiego miasta w Polsce gdzie są trzy spółki w ramach systemu wodno – kanalizacyjnego – to ZWiK , ŁSI i GOŚ – przyznaje radny Łukasz Magin. Przypomniał, że umowa koalicyjna pomiędzy prezydent Hanną Zdanowską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej zakładała podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek miejskich Grupowej Oczyszczalni Ścieków, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w jeden podmiot prawa handlowego przy uwzględnieniu aspektu okresu trwałości projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz po przeprowadzeniu audytu prawnego.

- Jeżeli w związku z tym będziemy mieli jednoosobowy zarząd w jednej spółce zajmującej się wodami i ściekami w Łodzi oraz trzyosobową radę nadzorczą, bo taka jest możliwość w kodeksie spółek handlowych, jeżeli Miasto nie będzie zabierało dywidendy od tej spółki, a spółka nie generowała tak wysokich zysków jak do tej pory, to woda może być tańsza – uważa radny Łukasz Magin.

- Celem statutowym ZWiK jest dostarczanie łodzianom czystej, zdrowej wody. Celem ZWiK nie jest wprowadzanie łodzian w błąd za ich własne pieniądze. A kampania reklamowa, która była w łódzkiej prasie, została sfinansowana z pieniędzy łodzian – dodała radna Marta Grzeszczyk.

Kwestie cen wody skomentował wiceprezydent Tomasz Trela.

- ZWiK został zmuszony do korekty stawek za wodę i odprowadzanie ścieków z uwagi na wzrost cen energii, benzyny, inflację a także konieczność wnoszenia opłat do nowej spółki rządowej Wody Polskie. Trzeba podkreślić, że prezes Wód Polskich, jako regulator, mógł te stawki zakwestionować, a nie zrobił tego. Powtarzam: gdyby nie obligatoryjne opłaty jakie pobierają Wody Polskie nie byłoby zmiany taryf, przecież przez ostatnie 3 lata kiedy decydował o tym prezydent Łodzi i radni ceny wody i ścieków nie zmieniały się – powiedział Tomasz Trela.

Radni PiS zapowiedzieli, że w najbliższych dniach złożą wniosek dotyczący zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w tej sprawie.

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.