Przybywa łodzian z zagranicy. Szkolimy urzędników, policjantów i strażników miejskich z języków obcych

Wydział Filologiczny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Otwarta Łódź”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; III Osi Priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

„Otwarta Łódź
Jak ważna jest znajomość języka obcego, wie każdy kto kiedykolwiek próbował coś załatwić za granicą. Łódź, to miasto wielokulturowe, otwarte na inne narodowości i wyznania.

- Jak ważna jest znajomość języka obcego, wie każdy kto kiedykolwiek próbował coś załatwić za granicą. Łódź, to miasto wielokulturowe, otwarte na inne narodowości i wyznania.  Przyciągamy do siebie lokalizacją, atrakcyjnym rynkiem pracy i ciekawą ofertą edukacyjną, a także otwartością i pozytywnym nastawieniem do innych narodowości. Dlatego w Łodzi mieszka i pracuje coraz więcej cudzoziemców. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i dzięki naszemu partnerowi – Uniwersytetowi Łódzkiemu ruszamy ze szkoleniami językowo-kulturowymi kolejnych pracowników, którzy są pierwszą linią kontaktu z zagranicznymi mieszkańcami Łodzi. Pozyskiwanie i wsparcie nowych mieszkańców stanowi też ważny element działań strategicznych prowadzonych przez Łódź. Dlatego tak istotne jest, abyśmy sprawili, by studenci  zagraniczni cudzoziemcy przybywający do Łodzi do pracy szybko zaaklimatyzowali się i poczuli jak u siebie. Cieszę się, że łódzkie uczelnie dostrzegają potrzeby i wyzwania jakie stoją przez Łodzi i działają wspólnie z nami. Dziękuję Pani Doktor Monice Kopytowskiej, koordynatorowi projektu „Otwarta Łódź”, dzięki któremu łódzcy policjanci, strażnicy miejscy i urzędnicy podnoszą swoje kompetencje, by jeszcze bardziej profesjonalnie świadczyć usługi dla nowych łodzian. – powiedział Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.

Celem projektu jest integracja cudzoziemców obecnych na łódzkim rynku pracy oraz zwiększenie kompetencji językowo-kulturowych pracowników sektora publicznego będących pierwszą linią kontaktu z cudzoziemcami. Projekt wpisuje się w Wojewódzką Strategię w Zakresie Pomocy Społecznej 2020 zorientowaną na podniesienie stopnia integracji obcokrajowców zamieszkujących w woj. łódzkim.

Działania w ramach projektu:

 1. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do cudzoziemców – pracowników firm (zadanie 1); zaowocuje pogłębieniem wiedzy i zwiększeniem kompetencji w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych regulacji prawnych, spraw urzędowych, a także czynników kulturowych oraz języka polskiego (w wymiarze podstawowym i średniozaawansowanym), co zdecydowanie polepszy funkcjonowanie tejże grupy zarówno na rynku pracy, jak i w środowisku społecznym.
 2. Opracowanie i realizacja szkoleń dla pracowników instytucji publicznych będących „linią pierwszego kontaktu” tj. funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i urzędników umożliwi tymże grupom skuteczniejszą komunikację z cudzoziemcami poprzez rozwój umiejętności językowych oraz kompetencji międzykulturowych (zadanie 2);
 3. Spotkania studyjne mające charakter otwarty, pozwolą z jednej strony na pogłębienie wiedzy zdobytej w zadaniach 1 i 2, a z drugiej na stworzenie przestrzeni do interakcji, a tym samym wymiany wiedzy i doświadczeń między wszystkimi uczestnikami projektu, w tym również środowiskiem akademickim i lokalną społecznością (zadanie 3);

Okres realizacji: 1.01.2019-30.06.2022

Liczba osób objętych wsparciem EFS: 720 osób

Grupa docelowa:

 1. I grupa – cudzoziemcy (570 os.)
  1. 450 os.(270 M, 180 K) aktywnych na rynku pracy w Łodzi;
  2. 120 os. (48K, 72M) biorących udział w kursie języka polskiego;
 2. II grupa – pracownicy sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz prowadzenie spraw urzędowych obcokrajowców (150 os.)
  1. 40 os. – pracownicy Urzędu Miasta Łodzi;
  2. 80 os. – policja – Komenda Miejska Policji w Łodzi, pion prewencji;
  3. 40 os. – straż miejska.

Polecane aktualności

Trasa Górna

W 2023 r. dojedziemy Trasą Górna do autostrady A1

Małgorzata Loeffler / ZIM

W 2023 r. dojedziemy Trasą Górna do autostrady A1. Znamy oferty w przetargu na wybudowanie 5, 7... więcej

Zostań opiekunką medyczną

Chcesz mieć pewną pracę? Zostań opiekunką medyczną.

Jolanta Baranowska / UMŁ

Zapewniamy bezpłatny kurs, stypendium, a po szkoleniu – zatrudnienie. Szukamy Pań, które chciałyby... więcej

Senioralia 2021

200 wydarzeń zaplanowano na SENIORALIA 2021

Jolanta Baranowska / UMŁ

15 maja wystartuje kolejna edycja Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń dla seniorów... więcej

Koncert: Polish Camerata Swojemu Miastu – Arcydzieła W.A. Mozarta - mat. organizatorów

Dodajemy skrzydeł muzycznej Łodzi

Sławomir Macias / UMŁ

Organizatorzy tegorocznych wydarzeń muzycznych otrzymają niemal pół miliona złotych z budżetu... więcej

VII Łódzkie Senioralia – online i w plenerze

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Już 15 maja wystartuje kolejna edycja Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń dla seniorów... więcej

Kontakt