Ruszają programy: opieka wytchnieniowa i asystent osoby z niepełnosprawnością

W poniedziałek 11 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach dwóch programów – osoby z niepełnosprawnościami będą mogły ubiegać się o usługi asystenta osobistego, natomiast ich rodziny i opiekunowie – o pomoc w postaci opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa to sposób na wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień muszą radzić sobie z bardzo dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym – mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.Opieka nad osobami z niepełnosprawnościami, które zwykle wymagają wsparcia nawet w najprostszych czynnościach, trwa przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dlatego tak ważne jest zaoferowanie ich rodzinom i opiekunom czasu wolnego na odpoczynek, wytchnienie, ale również załatwienie ważnych spraw, jak np. wizyta u lekarza, bo pod wpływem obciążenia psychofizycznego także oni doznają  uszczerbku na zdrowiu.

Z bezpłatnej opieki wytchnieniowej może korzystać członek rodziny lub opiekun zamieszkujący z osobą z niepełnosprawnością we wspólnym gospodarstwie domowym i  sprawujący nad nią całodobową opiekę. Przy przyznawaniu tej usługi pod uwagę brany jest stan zdrowia i sytuacja życiowa. Pierwszeństwo będą mieli m.in. opiekujący się osobą dorosłą lub dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną, wymagającą wysokiego poziomu wsparcia i stałej lub długotrwałej opieki.

W pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie opiekunom osób z niepełnosprawnością, które stale przebywają w domu i nie korzystają z innych form wsparcia – takich jak placówka pobytu całodobowego, środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy czy warsztat terapii zajęciowej.

Ubiegający się o opiekę wytchnieniową mogą sami wskazać osobę, która będzie im świadczyć tę usługę, pod warunkiem że nie będzie to członek rodziny osoby z niepełnosprawnością ani ktoś kto z nią zamieszkuje. Kandydat powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje (np. pielęgniarki czy opiekuna medycznego) oraz udokumentowane 6-miesięczne doświadczenie zawodowe.

Maksymalna długość świadczenia opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitu rocznego do 240 godzin. Usługi w formie wsparcia dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Od 11 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi rozpocznie także przyjmowanie wniosków w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

- Rolą asystenta osobistego jest pomoc osobie z niepełnosprawnościami w prowadzeniu jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia - mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. - I chodzi nie tylko o załatwienie tych najbardziej podstawowych potrzeb, jak np. zaprowadzenie do szkoły dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność, ale też o cały szereg innych działań wpływających na jakość życia i dobre samopoczucie – pomoc w dotarciu do teatru, wyjściu na spacer czy wspólnym zrobieniu zakupów.

W pierwszej kolejności opieka asystenta przysługiwać będzie osobom z niepełnosprawnością sprzężoną oraz samotnie gospodarującym osobom z niepełnosprawnością, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich.

W zależności od stopnia niepełnosprawności uczestnik programu może uzyskać od 840 do 360 godzin usług asystencji rocznie. Może też sam wybrać swojego asystenta, o ile osoba ta spełni warunki podobne jak w przypadku opieki wytchnieniowej, a więc nie będzie członkiem jego rodziny i wykaże się odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym.

Aby skorzystać z opieki wytchnieniowej lub usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością należy wypełnić formularze zamieszczone na stronie https://mops.uml.lodz.pl/ i  dostarczyć je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a. Można to zrobić osobiście, do pok. 203, II piętro, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00); drogą elektroniczną przez EPUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP; możliwy jest także odbiór osobisty w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w ramach programu.

Na realizację opieki wytchnieniowej MOPS w Łodzi pozyskał dofinansowanie od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 1,12 mln zł. Poza tym 203 tys. zł na opiekę wytchnieniową przeznaczono w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 100 osób - 33 w ramach usług świadczonych przez MOPS, 60 - przez organizacje pozarządowe, natomiast z ŁBO sfinansowana zostanie opieka dla 16 osób.

W przypadku programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”; kwota dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wyniosła ponad 1,4 mln zł. Pozwoli ona na zapewnienie asystentów osobistych dla 35 osób z niepełnosprawnościami.

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt