Ruszył nabór wniosków o przyznanie w 2024 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi

Stypendia artystyczne Miasta Łodzi mogą być przyznane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Program stypendiów artystycznych polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, film, teatr, muzyka, taniec, literatura, upowszechnianie kultury, opieka nad zabytkami. Wysokość stypendium wynosi 15 000 złotych i ma formę jednorazowej wypłaty.

Stypendia mają wspierać rozwój umiejętności artystycznych oraz upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, a projekt stypendialny musi być skierowany do mieszkańców Łodzi. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna, w składzie której znajdują się osoby reprezentujące środowiska twórcze, radni i urzędnicy. Oprócz wsparcia finansowego Wydział Kultury zapewnia także promocję realizowanych projektów stypendialnych.

Wnioski o przyznanie w 2024 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi, należy składać z wykorzystaniem Generatora Wniosków witkac.pl w terminie do dnia 29 grudnia 2023 roku, do godziny 15:00Liczy się data załączenia podpisanego wniosku w Generatorze Wniosków.

Link do naboru w Generatorze Wniosków 

Aby poprawnie złożyć wniosek w Generatorze Wniosków należy:
1) wypełnić formularz i zatwierdzić go (przycisk "Złóż wniosek"),
2) pobrać złożony wniosek,
3) wniosek podpisać za pomocą podpisu zaufanego (www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisu kwalifikowanego,
4) podpisany wniosek dodać do załączników w polu „Podpisany wniosek”.

Ważne! Brak załącznika w postaci poprawnie podpisanego wniosku powoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.

Aby założyć konto w Generatorze Wniosków:
1. Wejdź na stronę https://witkac.pl/strona
2. Naciśnij przycisk "Utwórz konto"
3. Wypełnij formularz rejestracyjny i naciśnij przycisk "Wyślij formularz"
4. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link, dzięki któremu aktywujesz konto
5. Zaloguj się do swojego konta za pomocą adresu e-mail i hasła podanych podczas rejestracji

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi - zobacz BIP >>>

Polecane aktualności

Ogrody społeczne - edycja 2024

MM / KS

Start IV, warzywno-owocowej edycji programu Ogrody Społeczne. Nabór wniosków trwa od 26 lutego do 18… więcej

Zbieramy deszczówkę i Zazieleniamy - nabór do edycji 2024

MM / KS

Miejskie dotacje na rzecz rozwiązań małej retencji i zazieleniania najbliższego otoczenia cieszą się… więcej

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Kontakt