XVI Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Łodzi

Od 19 do 23 listopada pod hasłem: „Matematyczne Inspiracje” organizatorzy będą pokazywać jak przekazać dzieciom, że nauka matematyki może być przyjemna, pełna radości, a przy tym skuteczna.

W tym roku organizatorzy zwracają uwagę problematykę na nauczania matematyki.

W programie: interaktywna gra „Wielkie poruszenie - w teatrze mnożenie” realizowana na terenie Teatru Lalek "Arlekin" oraz konferencja dla nauczycieli i terapeutów Łodzi „Matematyczne inspiracje – rozwijanie umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych” 

Celem listopadowych działań jest inspirowanie nauczycieli do działań mających na celu zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki poprzez  pokazywanie różnych podejść, metod i sposobów angażujących różne zmysły i aktywności uczniów, a poprzez to wzmacnianie motywacji do uczenia się matematyki.

Oferta jest bardzo różnorodna, skierowana do uczniów z różnych etapów edukacyjnych, ich rodziców i nauczycieli.

Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.  

 


 

 

W Programie:

Gra interaktywna „Wielkie poruszenie - w teatrze mnożenie”

19.11.2018 – godz. 11.00 - 13.30

organizowana przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji we współpracy  z Teatrem  Lalek  „Arlekin”  im.  Henryka Ryla w  Łodzi”  oraz łódzkimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na terenie Teatru „ARLEKIN”. Uczestnikami Gry będą uczniowie z klas  IV  z  łódzkich  szkół  podstawowych  z  trudnościami  w uczeniu  się  matematyki  wraz  z nauczycielami.

 

Cele gry:

 • integracja środowiska Oświaty i środowiska Kultury w działaniach na rzecz uczniów
 • edukacja kulturalna dzieci
 • twórcza aktywizacja dzieci, nauczycieli, i specjalistów.
 • propagowanie aktywnych metod w pracy w nauce matematyki, w szczególności w nauce tabliczki mnożenia
 • rozwijanie u uczniów z trudnościami w uczeniu się różnych rodzajów inteligencji: rozwijanie motywacji do nauki matematyki
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

 

Drużyny 10 osobowe zgłaszane są przez szkoły drogą mailową na adres:  td.lodz@gmail.com

Liczba drużyn jest ograniczona.

Po zakwalifikowaniu drużyny z danej szkoły, opiekun powinien dostarczyć koordynatorowi otrzymaną drogą  mailową scan karty zgłoszenia oraz oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na udział i udostępnienie wizerunku dziecka do celów promocyjnych akcji.

Regulamin >>>

 


Konferencja dla nauczycieli i terapeutów

21.11. 2018 – godz. 14.00 – 17.30

organizowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Łodzi,  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 oraz  Bibliotekę Pedagogiczną w Łodzi „Matematyczne inspiracje – rozwijanie umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych”

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki oraz terapeutów pedagogicznych.

Celem konferencji jest pokazanie różnorakich rozwiązań w nauczaniu matematyki na poszczególnych etapach kształcenia oraz inspirowanie nauczycieli do innowacyjnych działań.

Zgłoszenia na konferencję: poprzez Kartę zgłoszenia ze strony http://www.wodn.lodz.pl.

Wypełnioną kartę prosimy o przesłanie mailem na adres: organizacja@wodn.lodz.pl

 

Program konferencji >>>

Polecane aktualności

Można wylicytować przedmioty zagubione czy porzucone przez właścicieli - mat. BRZ

Aukcja Biura Rzeczy Znalezionych. Na sprzedaż rowery, narzędzia, portfele i inne

Adam Góra / WZKzM

8 maja o godz. 10:00 w sali przetargowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153... więcej

Prezydenci polskich miast rozpoczęli w Łodzi ogólnopolską kampanię #dziękUjEmy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

#dziękUEmy | Rozpoczęli w Łodzi kampanię pokazującą, jak zmieniła się Polska przez 15 lat w UE

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

To już 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czwartek (18 kwietnia) prezydenci... więcej

Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi - mat. ŁCW

Bieg Ulicą Piotrkowską. Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi

Informacja prasowa ŁCW

W tegorocznym Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run pobiegną żołnierze i rekonstruktorzy w pełnym... więcej

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8 - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Pierwsze mieszkania w ramach programu rewitalizacji. Już powstają kolejne

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8. To będzie jeden z... więcej

Nowy wygląd, więcej zieleni. Kończymy przebudowę ul. Traugutta. - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Nowy wygląd, więcej zieleni. Kończymy przebudowę ul. Traugutta.

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

W lipcu zakończy się remont ul. Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza i ul. Kilińskiego. Ulica... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.