Zostań opiekunką medyczną. Szkolenie i praca dla łodzianek

Zapraszamy do trzeciej edycji projektu "Nowy zawód - nowa praca", w ramach którego pozostające bez pracy łodzianki powyżej 30 roku życia mogą zdobyć kwalifikacje i zatrudnienie jako opiekunki medyczne.

Opiekun medyczny osób starszych to zawód z przyszłością. Już blisko 170 tysięcy łodzian przekroczyło wiek 60 lat, a odsetek seniorów systematycznie wzrasta.

Uczestniczki mogą liczyć m.in na profesjonalny kurs zawodowy na opiekunkę medyczną (obejmujący ok. 360 godz., zakończony egzaminem państwowym) oraz stypendium przez cały czas trwania nauki. Po zaliczeniu szkolenia kursantki mają zapewnione praktyki w domach pomocy społecznej oraz 9 miesięcy płatnego zatrudnienia w DPS. 

Dla kogo kurs?

Projekt skierowany jest do kobiet z Łodzi, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. m.in.:

  • kobiety po 50. roku życia,
  • kobiety długotrwale bezrobotne,
  • kobiety o niskich kwalifikacjach.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowaniem udziałem w kursie zapraszamy do kontaktu z Biurem Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ, nr tel.: (42) 638 57 55 lub (42) 272 62 56.


O projekcie

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Polecane aktualności

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Pamięć o Marszałku

Tomasz Walczak / BRP

Z okazji przypadającej 12 maja 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty… więcej

Odebrano im dzieciństwo. Przywracamy im pamięć.

Tomasz Walczak / BRP

Narodowy Dzień Zwycięstwa - 8 maja to również Święto Dzieci Wojny. W Łodzi, przed Pomnikiem… więcej

Witaj Maj, piękny Maj

Andrzej Janecki / BAM

Mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny w bazylice archikatedralnej rozpoczęły się wojewódzkie… więcej

Kontakt