Podział środków

Budżet Obywatelski 2018/2019 to kwota 40 mln zł

z czego:

  • 30 010 000 zł na zadania osiedlowe

(kwota ta jest podzielona na poszczególne osiedla)

  • 9 990 000zł na zadania ponadosiedlowe.

UWAGA:

Szacunkowe koszty zadania ponadosiedlowego (po weryfikacji) nie mogą przekroczyć 20% całkowitej kwoty przeznaczonej na te zadania, tj. 1 998 000 zł.

Rejon

Nazwa osiedla

Liczba mieszkańców w poszczególnych osiedlach w/g stanu na 30.06.2017 r.

Kwota dla osiedla = kwota bazowa 200 tys. zł + kwota zależna od liczby mieszkańców (w zaokrągleniu do 10 tys. zł)

Bałuty

Bałuty Centrum

45 929

1 830 000

Bałuty Doły

41 289

1 660 000

Bałuty Zachodnie

6 936

450 000

Julianów-Marysin-Rogi

11 637

610 000

Łagiewniki

1 689

260 000

Radogoszcz

31 033

1 300 000

Teofilów-Wielkopolska

44 161

1 770 000

Wzniesień Łódzkich

1 318

250 000

Górna

Chojny

32 222

1 340 000

Chojny-Dąbrowa

48 166

1 910 000

Górniak

18 385

850 000

Nad Nerem

1 088

240 000

Piastów-Kurak

19 938

910 000

Rokicie

16 942

800 000

Ruda

11 343

600 000

Wiskitno

3 367

320 000

Polesie

Karolew-Retkinia Wschód

36 925

1 510 000

Koziny

10 265

560 000

Lublinek-Pienista

5 294

390 000

Montwiłła-Mireckiego

1 646

260 000

Retkinia Zachód-Smulsko

26 534

1 140 000

Stare Polesie

33 843

1 400 000

Zdrowie-Mania

3 074

310 000

Złotno

7 764

480 000

Śródmieście

Katedralna

37 598

1 530 000

Śródmieście-Wschód

18 164

840 000

Widzew

Andrzejów

5 584

400 000

Dolina Łódki

2 127

280 000

Mileszki

1 870

270 000

Nowosolna

3 947

340 000

Nr 33

828

230 000

Olechów-Janów

20 879

940 000

Stary Widzew

21 948

980 000

Stoki-Sikawa-Podgórze

10 681

580 000

Widzew Wschód

38 195

1 550 000

Zarzew

20 303

920 000

 

Suma końcowa

642 912

30 010 000

Kontakt