Gdzie się leczyć w czasach pandemii

Na stronie:

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/8764-gdzie-sie-leczyc-w-czasie-covid-19

znajdują się aktualne i aktualizowane na bieżąco informacje o:

  • czynnych placówkach POZ wraz z informacją gdzie są udzielane teleporady i danymi kontaktowymi,
  • zamkniętych placówki POZ,
  • czynnych placówkach AOS wraz z informacją o udzielaniu teleporady lub wizytach osobistych,
  • zamkniętych poradniach AOS,
  • czynnych gabinetach stomatologicznych,
  • czynnych gabinetach ginekologicznych wraz z danymi kontaktowymi i sposobem udzielania świadczeń,
  • reorganizowanych placówkach (oddziałach) – lista placówek wraz z danymi kontaktowymi.
Kontakt