Wsparcie psychologiczne

Łodzianie, którzy przeżywają silny stres w związku z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją czy kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne przez telefon.


Czym jest depresja - Definicja

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, objawia się smutkiem, utratą zainteresowań i przyjemności, poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji.

Depresja znacząco wpływa na jakość życia pacjentów i ich zdolność funkcjonowania w każdym obszarze życia, zarówno społecznym jak i zawodowym.

Depresja to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - telefoniczne wsparcie dla uczniów i rodziców

W każdej miejskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej można telefonicznie uzyskać wsparcie specjalistów oraz rady jak postępować z dzieckiem, aby ułatwić mu odnalezienie się w tej niełatwej rzeczywistości i pomóc zrozumieć konieczność izolacji.

Telefonować mogą także dzieci i młodzież, im również specjaliści udzielą niezbędnej pomocy. 

Poradnia godziny dyżurów numery telefonów
PPP 1 8-16 42 651 49 72
PPP 2 8-18 42 659 15 81
PPP 3 8-18 42 676 73 05
PPP 4 8-18 503 622 874 lub 42 674 45 88
PPP 5 8-18 42 637 06 31 lub 42 637 16 08
PPP 6 8-18 42 681 92 82 lub 530 555 496
PPP DLA MŁODZIEŻY 8-18 42 688 16 68 lub 533 575 353
SPPPDZidDzWR 8-18 42 688 21 62 lub 42 688 20 70
SPWRiT 8-20 42 653 76 75 lub 781 101 555

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne dla seniorów

Zachęcamy seniorów do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla seniorów. Poradnictwo dotychczas funkcjonowało w Dzielnicowych Centrach Aktywnego Seniora, teraz zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Porady są bezpłatne dla osób 60+

Poradnictwo psychologiczne    
wtorek, środa, czwartek 10:00 – 12:00 661 267 158
wtorek 16:00 – 18:00 509 226 586
piątek 16:00 – 18:00 607 325 156
Poradnictwo prawne    
od poniedziałku do piątku 10:00–12:00 602 731 100

INNE INFOLINIE I FORMY WSPARCIA

Kontakt