Edukacja i pomoc dla uczniów z Ukrainy/Освіта та допомога учням з України

Oddziały przygotowawcze w szkołach ponadpodstawowych

Miasto Łódź w swojej ofercie edukacyjnej posiada oddziały przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy. W bezpłatnych liceach, jednym technikum i jednej szkole branżowej otwierane są oddziały, w których poza kształceniem ogólnym (i w zawodzie w technikum i branżowej szkole) zwiększona zostaje liczba godzin języka polskiego jako obcego, aby uczniowie mogli nauczyć się języka polskiego. Zajęcia odbywają się w języku polskim. W szkole zatrudniona jest osoba znająca język ukraiński, aby pomóc uczniom i ich rodzicom oraz opiekunom zaaklimatyzować się w polskim systemie edukacji. Nauka w liceum trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym, którego zdanie jest niezbędne do podjęcia studiów. Nauka w technikum trwa 5 lat a uczniowie w trakcie nauki zdają egzaminy zawodowe (w zawodzie technik architektury krajobrazu lub technik usług fryzjerskich). Technikum również kończy się egzaminem maturalnym niezbędnym do podjęcia studiów. W branżowej szkole nauka trwa trzy lata (w zawodach logistyk-magazynier oraz fotograf) i kończy się egzaminem zawodowym. Uczniowie tej szkoły odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Więcej informacji udzielają szkoły zaznaczone na mapie:

https://goo.gl/maps/J4x9X89pypuqCWW89

Szkoła

Adres

telefon

strona

poziom

XVIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Perla 11

+48426339323

https://liceum18lodz.edupage.org/

I / II

XLII Liceum Ogólnokształcące

ul. Stawowa 28

+48426592076

https://lo42lodz.pl/

I

XXIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Piłsudskiego 159

+48426745872

http://www.lo23lodz.pl/ 

I

XLVII Liceum Ogólnokształcące

ul. Czernika 1/3

+48426738683

https://www.47lo.pl/ 

II

XLIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Królewska 13/15

+48426403441

https://43lolodz.edupage.org/

I

Zespół Szkół Rzemiosła

ul. Żubardzka 2

+48426517898

http://www.zsp21.szkoly.lodz.pl/

I

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

ul. Stefana Żeromskiego 115

+48426377278

https://cez.lodz.pl/

I

Pomoc w zakresie zapisów dzieci z Ukrainy do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łódź

Підготовчі відділення в загальноосвітніх школах

Місто Лодзь у своїй освітній пропозиції має підготовчі відділення для молоді з України. У безкоштовних ліцеях, одному технікумі і одній професійній школі відкриваються відділи, на яких, крім загальноосвітніх предметів (і професійних в технікумах), збільшено кількість годин польської мови як іноземної,для того щоб учні могли вивчати польську. Заняття проводяться польською мовою. У школі працює людина, яка знає українську мову, щоб допомогти учням, їх батькам та опікунам адаптуватися до польської системи освіти. Навчання в ліцеї триває чотири роки і завершується іспитом на атестат зрілості, складання якого необхідне для початку навчання в університеті. Ліцей не надає професії (як старша школа в Україні). Навчання в технікумі триває 5 років. Під час навчання учні здають професійні іспити (за професією технік ландшафтно-паркового мистецтва або технік-перукар). Навчання в технікумі також закінчується іспитом на атестат зрілості, необхідним для вступу в університет. У професійній школі навчання триває три роки (за професіями логіст-складщик і фотограф) і завершується фаховим іспитом. Учні цієї школи проходять практику на виробництві.

За додатковою інформацією звертайтеся до шкіл, які позначено на карті:

https://goo.gl/maps/J4x9X89pypuqCWW89

школи

адреси

телефону

Сторінка

рівень

XVIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Perla 11

+48426339323

https://liceum18lodz.edupage.org/

I / II

XLII Liceum Ogólnokształcące

ul. Stawowa 28

+48426592076

https://lo42lodz.pl/

I

XXIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Piłsudskiego 159

+48426745872

http://www.lo23lodz.pl/

I

XLVII Liceum Ogólnokształcące

ul. Czernika 1/3

+48426738683

https://www.47lo.pl/

II

XLIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Królewska 13/15

+48426403441

https://43lolodz.edupage.org/

I

Zespół Szkół Rzemiosła

ul. Żubardzka 2

+48426517898

http://www.zsp21.szkoly.lodz.pl/

I

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

ul. Stefana Żeromskiego 115

+48426377278

https://cez.lodz.pl

I

Допомога при зарахуванні дітей з України до шкіл і садочків

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ŁÓDZKICH SZKÓŁ, KTÓRZY PRZYJECHALI DO ŁODZI W SKUTEK DZIAŁAŃ WOJENNYCH W UKRAINIE

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА УЧНЯМ, ЩО ПРИЇХАЛИ ДО ЛОДЗІ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ В УКРАЇНІ

Kontakt