Nabór na kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Do Miejskiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają na terenie Łodzi i zostały zgłoszone prze organizacje działające na rzecz osób starszych, rady osiedla, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora. Kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele na Walne Zebranie, mogą być zgłaszani w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Prezydent Miasta Łodzi, zarządzeniem Nr 637/2024 z dnia 28 marca 2024 r., ogłasza nabór na kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów.

Kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele na Walne Zebranie, mogą być zgłaszani w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na portalu https://uml.lodz.pl/urzad-miasta-lodzi/prezydent-miasta/organy-doradcze-prezydenta/miejska-rada-seniorow/ oraz w Oddziale ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47, pok. 120, tel: 42 638 47 60.

Prawidłowo wypełnione oraz podpisane formularze należy składać osobiście w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub drogą listowną na adres: Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź z dopiskiem WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW 2024.

Walne Zebranie odbędzie się 14 maja 2024 r., o godzinie 11.00 w Dużej Sali Obrad UMŁ, ul. Piotrkowska 104

Uwaga:
•    Do Miejskiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają na terenie Łodzi i zostały zgłoszone prze organizacje działające na rzecz osób starszych, rady osiedla, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora. 
•    Ww. podmioty mogą być reprezentowane tylko przez jednego przedstawiciela. 
•    Zgłoszenie kandydata do Miejskiej Rady Seniorów jest tożsame z przyznaniem osobie delegowanej czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu, natomiast przedstawiciele na Walne Zebranie mają wyłącznie czynne prawo wyborcze.

Zobacz również:

Kontakt