Spotkanie z mieszkańcami 03 marca 2020

W SP 196 przy ulicy Napoleońskiej zebrało się około 200 mieszkańców Złotna. Jednomyślnie wypowiedzieli się przeciwko nowej propozycji przebiegu KDP przez Złotno. Uczestnicy spotkania wypełniali formularze konsultacyjne i podpisywali się pod petycją "NIE dla kolei przez parki i osiedla".
W spotkaniu uczestniczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.


Przemówienie Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej na sesji nadzwyczajnej RM w sprawie przebiegu KDP

Szanowni Państwo Radni

Projekt Kolei Dużych Prędkości z Dworcem Łódź Fabryczna, będącym jego centralnym elementem to nasza łódzka racja stanu.                                           

Dlatego, w związku z pojawieniem się propozycji nowego północnego wariantu trasy Kolei Dużych Prędkości, przecinającej rejon parku im. Józefa Piłsudskiego, Brusa, Złotna i doliny rzeki Łódki w kierunku Konstantynowa Łódzkiego, zgłosiłam w imieniu mieszkańców Łodzi stanowczy sprzeciw wobec pomysłu zmiany dotychczasowego przebiegu. Nie znajduję bowiem żadnych podstaw dla zasadności przesunięcia ustalonej od lat trasy.                 

O naszym sprzeciwie wobec planowanej zmiany przebiegu trasy informowałam przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego już w lipcu 2019 roku podczas spotkania poświęconego tej inwestycji. Zdaniem miasta opracowane w 2015 roku, po 5 latach pracy „Studium Wykonalności dla KDP Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław” zakłada optymalne rozwiązania dla przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości.                              

W przypadku Łodzi zdecydowano się na przejście tunelem pod centrum miasta, a następnie wyjście na powierzchnię wzdłuż już istniejącej linii kolejowej Łódź – Pabianice. Dzięki temu zminimalizowano liczbę podmiotów, które mogłyby zostać dotknięte przez tę inwestycję. Miasto i jego mieszkańcy zaakceptowali taki przebieg, co pozwoliło zapisać go w dokumentach planistycznych. Trasa została uwzględniona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a później konsekwentnie w planach zagospodarowania przestrzennego przyjmowanych dla kolejnych części Łodzi.

Dlatego też nie ma naszej zgody na zmianę przyjętych rozwiązań, na których przygotowanie wydano dziesiątki milionów złotych.

Zaproponowany nowy przebieg linii kolejowej przecinający obszary zabudowy jednorodzinnej w Łodzi jest nie do zaakceptowania.           

Nowy przebieg KDP w Łodzi, to nie tylko osobiste tragedie mieszkańców, którzy nagle znaleźli się w śladzie planowanej inwestycji. To także zagrożenie dla wrażliwego systemu ekologicznego miasta. Realizacja inwestycji w tym kształcie mogłaby zniszczyć jeden z najważniejszych łódzkich terenów zielonych czyli park na Zdrowiu.

 Nowa lokalizacja Kolei Dużych Prędkości mogłaby doprowadzić do zniszczenia części cennych siedlisk przyrodniczych, wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia wycinki wielu drzew oraz doprowadziłaby do podziału jednego z najcenniejszych kompleksów przyrodniczych na terenie miasta i bardzo znaczącego obniżenia jego wartości oraz ograniczenia funkcji związanych z rekreacją i wypoczynkiem.    

Powtórzę raz jeszcze: nie ma żadnych logicznych argumentów, aby próbować zmieniać przebieg linii Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Nie zadziało się nic, co sprawiłoby, że warto wyrzucić do kosza efekty pięciu lat prac przy przygotowywaniu inwestycji.

Łodzi bardzo zależy na budowie Kolei Dużej Prędkości. Dla miasta będzie ona kolejnym, po okalających go autostradach i drogach szybkiego ruchu oknem na świat. Dlatego oczekujemy od strony rządowej budowy Kolei Dużych Prędkości w pierwotnym wariancie.

Dziękuję bardzoSZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY ŁODZIANIE,

Centralny Port Komunikacyjny a wraz z nim Kolej Dużych Prędkości miały zrewolucjonizować możliwości podróżowania mieszkańców Łodzi, a także turystów przyjeżdżających do naszego miasta. Przez wiele lat wypracowywany był przebieg linii, zwany południowym wariantem przebiegu KDP, zapisany potem w dokumentach planistycznych. Wariant przygotowany a potem zaakceptowany przez mieszkańców Łodzi i władze miasta.

Olbrzymim zaskoczeniem dla miasta jest nowy, zaproponowany przez rząd wariant, któremu mówimy stanowcze NIE.

Nowy - północny wariant - w rejonie Parku im. J. Piłsudskiego, Brusa i doliny rzeki Łódki, w kierunku Konstantynowa Łódzkiego, stanowi olbrzymie zagrożenie dla mieszkańców tych terenów, a także dla cennych dla miasta terenów zielonych i zlokalizowanych tam Ogrodów - Botanicznego i Zoologicznego.

Zależy Ci na Łodzi? Oddaj swój głos w konsultacjach!

►►► Kliknij, by przejść do konsultacji ►►►

Termin zgłaszania uwag upływa 10 marca!!! 

FORMULARZE KONSULTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ:

  • przy pomocy formularza on-line (instrukcja wypełnienia - KLIK ►)
  • na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
  • w formie pisemnej na adres pocztowy CPK sp. z o.o.: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa - z dopiskiem "Konsultacje SSL"

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY MOŻNA POBRAĆ:

  • DO DRUKU:
  • WYDRUKOWANE w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

Nie wiesz, jak wypełnić formularz? Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. KLIKNIJ LINK:

2. ZJEDŹ W DÓŁ STRONY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Znajdź przycisk z napisem „Zgłoś uwagę do załącznika nr 1 „Atlasy map przebiegów korytarzy kolejowych (…)”

Kliknij w ten przycisk.

3. WYŚWIETLI SIĘ FORMULARZ KONSULTACYJNY

W pierwszym oknie „Nr ciągu i linii kolejowej” zaznacz: „ciąg nr 9 linia kolejowa nr 85”

W oknie "Numer arkusza do którego odnosi się uwaga" wpisz "3" lub "4" - na obydwu arkuszach znajduje się teren Łodzi

W oknie „Treść uwagi lub proponowana zmiana (pole obowiązkowe)*” wpisz swoją uwagę.

6. PAMIĘTAJ, BY NA KONIEC KLIKNĄĆ PRZYCISK „WYŚLIJ”

Kontakt