MATERIAŁY DO POBRANIA / МАТЕРІАЛИ, яКІ можна ЗАВАНТАЖИТИ

Umowa najmu lokalu || ДОГОВОР ОРЕНДИ

W związku z kończącym się terminem 120 dni, za który to czas wypłacane było świadczenie dla osób utrzymujących w swoich mieszkaniach obywateli Ukrainy, zamieszczamy wzór umowy najmu, która może być pomocna przy kontynuowaniu pobytu obywateli Ukrainy w mieszkaniach łodzian. 


Umowa Użyczenia lokalu || ДОГОВІР AРЕНДИ ЖИТЛА || ДОГОВОР АРЕНДЫ КВАРТИРЫ

Wzory umów dla osób, którzy chcą udostępnić zakwaterowanie osobom przybyłym z terytorium Ukrainy po 23 lutego 2022 r. Przygotowane przez Urząd Miasta Łodzi.

materiały do pobrania

Kontakt