Chętni do prowadzenia Rodzinnych Domów Pomocy poszukiwani

Przyjazna atmosfera w kameralnym, a więc zbliżonym do tego prawdziwie rodzinnego, gronie, a oprócz tego organizowanie wspólnego czasu wolnego oraz – w razie potrzeby – szereg usług niewymagających wzmożonej i permanentnej opieki (np. wsparcie w załatwianiu spraw osobistych oraz pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz innych niezbędnych artykułów osobistego użytku)… Z takich możliwości mogą korzystać m.in. mieszkańcy Rodzinnych Domów Pomocy. Na terenie Łodzi funkcjonuje na ten moment jedno tego typu miejsce. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi poszukuje zainteresowanych, którzy na zlecenie Miasta Łódź (i pod nadzorem łódzkiego MOPS) chciałyby poprowadzić kolejne tego rodzaju Domy. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie takich chętnych.

fot. UMŁ
Na terenie Łodzi funkcjonuje na ten moment jeden Rodzinny Dom Pomocy - przy ul. Edwarda na Widzewie.
8 zdjęć
fot. UMŁ
fot. UMŁ
fot. UMŁ
fot. UMŁ
fot. UMŁ
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Rodzinny Dom Pomocy jest formą usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tego typu miejsce może być prowadzone zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego.

- Rodzinne Domy Pomocy stanowią rozwiązanie pośrednie między usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej tego rodzaju wsparcia a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia jaką jest Dom Pomocy Społecznej – mówi Marlena Mazerant, p.o. zastępczyni dyrektora łódzkiego MOPS ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Struktura społeczna, rosnąca liczba osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają pomocy i opieki, wywołuje potrzebę tworzenia małych, kameralnych, opartych na zasadach partnerstwa pośrednich form wsparcia, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mają problemy z samodzielną egzystencją, ale nie wymagają jeszcze umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Rodzinny Dom Pomocy musi być usytuowany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub najemcą jest osoba fizyczna albo organizacja pożytku publicznego prowadząca tego rodzaju miejsce (w przypadku najmu budynku - okres umowy najmu powinien być na tyle długi, by gwarantować właściwe funkcjonowanie Rodzinnego Domu Pomocy). Pokoje dla mieszkańców mogą być jednoosobowe (o powierzchni nie mniejszej niż 12 mkw.) lub dwuosobowe (o powierzchni nie mniejszej niż 8 mkw. na osobę). Poza tym w budynku muszą znajdować się pomieszczenia wspólnego użytkowania takie jak np. pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, kuchnia dostępna dla wszystkich mieszkańców Domu, pomieszczenia do prania i suszenia, jak również łazienka (jedna dla nie więcej niż pięć osób) i toaleta (jedna dla nie więcej niż czterech osób).

Organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem Rodzinnych Domów Pomocy i posiadające stosowny budynek mają możliwość w tym roku pozyskania jednorazowej dotacji na dostosowanie pomieszczeń do niezbędnych wymogów poprzez dofinansowanie ich remontu lub też zakup ich wyposażenia.

- Na ten moment najpopularniejszymi placówkami całodobowego wsparcia w Łodzi, jak i w całej Polsce, są Domy Pomocy SpołecznejPiotr Kowalski, dyrektor MOPS w Łodzi. – Mamy nadzieję, że z czasem na mapie Łodzi pojawi się także więcej kameralnych Rodzinnych Domów Pomocy.

Obecnie na terenie Łodzi funkcjonuje czternaście Domów Pomocy Społecznej (dwanaście jest prowadzonych przez Miasto Łódź, a dwa są prowadzone przez podmioty zewnętrzne na zlecenie Miasta Łódź). We wszystkich łódzkich DPS-ach jest łącznie 1.860 miejsc. W całym ubiegłym roku z tego rodzaju placówek skorzystały w sumie 2. 133 osoby.

Rodzinny Dom Pomocy jest prowadzony obecnie na terenie Łodzi jeden - przy ul. Edwarda na Widzewie. Korzystają z niego cztery osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną: 32-letnia Ewa, 32-letnia Sara, 31-letni Sylwester oraz 43-letni Piotr. Dom funkcjonuje od czerwca 2015 r. i jest prowadzony przez osobę fizyczną na zlecenie Miasta Łódź i pod nadzorem MOPS w Łodzi.

- Tworzymy naprawdę fajną rodzinę - mówi Katarzyna Wojtczak prowadząca Rodzinny Dom Pomocy przy ul. Edwarda. – Każdy może być sobą i rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania, ale jednocześnie spędzamy ciągle bardzo dużo czasu razem. Cieszy mnie ogromnie, kiedy widzę, jak niesamowitych postępów dokonał każdy z moich podopiecznych przez te wspólne lata, jak każdy z nich jest obecnie samodzielny i aktywny społecznie. Daje mi to mnóstwo satysfakcji i radości.

Szczegółowe informacje na temat Rodzinnych Domu Pomocy można uzyskać pod numerami telefonu MOPS w Łodzi: (42) 685 43 62 oraz 685 43 63 (oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17), a także pod adresem mailowym: sekretariat@mops.lodz.pl.

*****

Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy na terenie Łodzi jest możliwy dzięki rządowemu „Programowi Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy na 2023 rok” i otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania to: moduł I – 97.200 zł (całkowita wartość zadania – 252.000 zł) oraz moduł II – 172.800 zł (całkowita wartość zadania – 216.000 zł).

Polecane aktualności

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Pamięć o Marszałku

Tomasz Walczak / BRP

Z okazji przypadającej 12 maja 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty… więcej

Odebrano im dzieciństwo. Przywracamy im pamięć.

Tomasz Walczak / BRP

Narodowy Dzień Zwycięstwa - 8 maja to również Święto Dzieci Wojny. W Łodzi, przed Pomnikiem… więcej

Kontakt