Dawna szkoła przy ul. Pogonowskiego w remoncie. Powstaje tam centrum społeczne

W dawnej szkole przy ul. Pogonowskiego 34 powstaje Łódzkie Centrum Usług Społecznych, w którym będziemy pomagali łodzianom w trudnej sytuacji.

Pierwsze w Polsce Centrum Usług Społecznych powstanie na Starym Polesiu - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Pierwsze w Polsce Centrum Usług Społecznych powstanie na Starym Polesiu , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

"Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020."


Kiedyś przy ul. Pogonowskiego 34 była szkoła. Teraz budynek jest remontowany. Po modernizacji będzie przeznaczony na Łódzkie Centrum Usług Społecznych.

W czasie remontu obiekt zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownym zmianom zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. W budynku pojawią się windy i podjazdy zapewniające dobrą dostępność. Część nawierzchni podwórka pokryje kostka betonowa, a na część krzewy i drzewa. Na podwórku ustawione będą ławki oraz altana, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz wiata służąca za parking dla rowerów i wózków. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

Jak wykazały badania i analizy prowadzone podczas kolejnych etapów przygotowania procesu rewitalizacji Łodzi, jak również diagnozy z kluczowych dokumentów strategicznych, nasze miasto ma szereg deficytów systemowych w obszarze leżącym na styku mieszkalnictwa i pomocy społecznej, szczególnie w zakresie wsparcia osób zagrożonych eksmisją bez prawa do lokalu socjalnego. W związku z tym wzrasta potrzeba w zakresie dostarczania mieszkańcom Łodzi kompleksowych usług społecznych w jednej lokalizacji. Łódzkie Centrum Usług Społecznych, które mieścić się będzie w tym budynku, przewiduje wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie oraz ma na celu rozwój i integrację społeczności lokalnej.

Model Łódzkiego Centrum Usług Społecznych zakłada współpracę różnych podmiotów i usług społecznych, między innymi:

 • Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, które składać będzie się z 15 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione oraz mieszkania o cechach treningowych. Podstawową funkcją CTUS będzie wspieranie osób i rodzin bezdomnych oraz osób i rodzin z wyrokami eksmisyjnymi, w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej i przystosowywania do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnej społeczności. W placówce znajdować będą się sale szkoleniowe oraz warsztatowe, w szczególności z myślą o prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki zawodu. Część pomieszczeń pozostanie w stanie surowym, w celu umożliwienia uczestnikom treningu rozwijania umiejętności remontowo-wykończeniowych. W CTUS będą prowadzone także zajęcia ze specjalistami: psychologami, terapeutami, pracownikami socjalnymi,
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla osób nieobjętych opieką medyczną,
 • Międzypokoleniowy Klub Podwórkowy, który będzie pełnił funkcję klubu osiedlowego dla różnych grup wiekowych, ułatwiającego integrację i tworzenie więzi społecznych. Jednocześnie będzie zapewniał organizację czasu wolnego, wsparcie w nauce, dostęp do zajęć sportowych i kół zainteresowań. Prowadzone zajęcia skierowane będą w szczególności do seniorów (zajęcia poranne) oraz dzieci i młodzieży (godziny popołudniowe),
 • Klub Integracji Społecznej, którego celem jest udzielanie pomocy zarówno osobom indywidualnym i ich rodzinom w zakresie odbudowywania i podtrzymywania umiejętności życia w społeczności lokalnej, a także powrotu do pełnienia ról społecznych. W ramach Klubu integrowane są osoby zmagające się z podobnymi trudnościami i problemami życiowymi, a uczestnicy sami organizują się w grupy, podejmują wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i tworzenia własnych miejsc pracy,
 • lokale na potrzeby prowadzenia działalności społecznej przez organizacje pozarządowe,
 • Centrum Działań Organizacji Pozarządowych,
 • jeden lokal użytkowy, w którym przewidziano prowadzenie działalności z zakresu ekonomii społecznej (klubokawiarnia),
 • pracownie twórcze,
 • pracownia przeznaczona na działania społeczne.

Zobacz także

Polecane aktualności

Od 16-12-2021 r. przeniesienie Punktów Obsługi Świadczeniobiorców

Od dnia 16-12-2021 r. Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: Politechniki 32, Piłs... więcej

Łódź edu kul | Dosłyszeć teatr

Wydział Kultury

W czwartek, 21 października rusza niezwykły projekt edukacyjny pt. „Dosłyszeć teatr”. Będzie to cykl... więcej

 - Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Łódź edu kul | szkolimy w ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

W ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ proponujemy udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Są... więcej

Kontakt