Dawna szkoła przy ul. Pogonowskiego w remoncie. Powstaje tam centrum społeczne

W dawnej szkole przy ul. Pogonowskiego 34 powstaje Łódzkie Centrum Usług Społecznych, w którym będziemy pomagali łodzianom w trudnej sytuacji.

fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Pierwsze w Polsce Centrum Usług Społecznych powstanie na Starym Polesiu

"Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020."


Kiedyś przy ul. Pogonowskiego 34 była szkoła. Teraz budynek jest remontowany. Po modernizacji będzie przeznaczony na Łódzkie Centrum Usług Społecznych.

W czasie remontu obiekt zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownym zmianom zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. W budynku pojawią się windy i podjazdy zapewniające dobrą dostępność. Część nawierzchni podwórka pokryje kostka betonowa, a na część krzewy i drzewa. Na podwórku ustawione będą ławki oraz altana, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz wiata służąca za parking dla rowerów i wózków. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

Jak wykazały badania i analizy prowadzone podczas kolejnych etapów przygotowania procesu rewitalizacji Łodzi, jak również diagnozy z kluczowych dokumentów strategicznych, nasze miasto ma szereg deficytów systemowych w obszarze leżącym na styku mieszkalnictwa i pomocy społecznej, szczególnie w zakresie wsparcia osób zagrożonych eksmisją bez prawa do lokalu socjalnego. W związku z tym wzrasta potrzeba w zakresie dostarczania mieszkańcom Łodzi kompleksowych usług społecznych w jednej lokalizacji. Łódzkie Centrum Usług Społecznych, które mieścić się będzie w tym budynku, przewiduje wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie oraz ma na celu rozwój i integrację społeczności lokalnej.

Model Łódzkiego Centrum Usług Społecznych zakłada współpracę różnych podmiotów i usług społecznych, między innymi:

  • Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, które składać będzie się z 15 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione oraz mieszkania o cechach treningowych. Podstawową funkcją CTUS będzie wspieranie osób i rodzin bezdomnych oraz osób i rodzin z wyrokami eksmisyjnymi, w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej i przystosowywania do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnej społeczności. W placówce znajdować będą się sale szkoleniowe oraz warsztatowe, w szczególności z myślą o prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki zawodu. Część pomieszczeń pozostanie w stanie surowym, w celu umożliwienia uczestnikom treningu rozwijania umiejętności remontowo-wykończeniowych. W CTUS będą prowadzone także zajęcia ze specjalistami: psychologami, terapeutami, pracownikami socjalnymi,
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla osób nieobjętych opieką medyczną,
  • Międzypokoleniowy Klub Podwórkowy, który będzie pełnił funkcję klubu osiedlowego dla różnych grup wiekowych, ułatwiającego integrację i tworzenie więzi społecznych. Jednocześnie będzie zapewniał organizację czasu wolnego, wsparcie w nauce, dostęp do zajęć sportowych i kół zainteresowań. Prowadzone zajęcia skierowane będą w szczególności do seniorów (zajęcia poranne) oraz dzieci i młodzieży (godziny popołudniowe),
  • Klub Integracji Społecznej, którego celem jest udzielanie pomocy zarówno osobom indywidualnym i ich rodzinom w zakresie odbudowywania i podtrzymywania umiejętności życia w społeczności lokalnej, a także powrotu do pełnienia ról społecznych. W ramach Klubu integrowane są osoby zmagające się z podobnymi trudnościami i problemami życiowymi, a uczestnicy sami organizują się w grupy, podejmują wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i tworzenia własnych miejsc pracy,
  • lokale na potrzeby prowadzenia działalności społecznej przez organizacje pozarządowe,
  • Centrum Działań Organizacji Pozarządowych,
  • jeden lokal użytkowy, w którym przewidziano prowadzenie działalności z zakresu ekonomii społecznej (klubokawiarnia),
  • pracownie twórcze,
  • pracownia przeznaczona na działania społeczne.

ZOBACZ TAKŻE

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt