Konkurs ofert - „Dobre praktyki w sektorze kultury”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Dobre praktyki w sektorze kultury” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na pierwszym planie ręka, w której dłoni znajduje się długopis. Na biurku leżą dokumenty, otwarty notes, stoi tam również filiżanka.

Cel zadania: wzrost wiedzy i rozwój kompetencji kadr kultury, przynajmniej w dwóch z poniższych tematów dotyczących funkcjonowania sektora kultury:
- badanie potrzeb odbiorców i rozwój publiczności;
- budowanie oferty z uwzględnieniem dostępności wydarzeń;
- inspiracje dla projektów nowoczesnych, innowacyjnych i zróżnicowanych;
- komunikacja, informacja, promocja;
- metody zarządzania projektami;
- sieciowanie i współpraca ponadlokalna.

 Założenia merytoryczne zadania:
1) przeprowadzenie szkoleń w formule wizyt studyjnych oraz szkoleń stacjonarnych;
2) uczestnikami szkoleń będą przedstawiciele organizacji pozarządowych z Łodzi, działających w sektorze kultury i sztuki oraz pracownicy instytucji kultury nadzorowanych przez Wydział Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi;
3) za określenie kryteriów rekrutacji i przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada oferent;
4) oferta programowa musi realizować cel zadania w sposób zapewniający wysoką jakość jego wykonania i uwzględniać różnorodność sektora kultury;
5) program opisany w ofercie musi zawierać:
    a) szczegółowy program szkoleń,
    b) sposób realizacji szkolenia i zastosowane metody,
    c) wskazanie wizytowanych podmiotów z sektora kultury wraz z programem wizyt,
    d) liczbę efektywnych godzin szkoleniowych (45 min.) – min. 20 godzin szkoleniowych,
    e) wykaz osób prowadzących szkolenia wraz z wykazem dorobku;
6) oferent musi zapewnić uczestnikom szkoleń wsparcie merytoryczne i organizacyjne, udostępnić miejsce, materiały i środki niezbędne do realizacji zadania;
7) oferent odpowiada za przeprowadzenie oceny efektywności szkoleń poprzez przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych (ankieta ex ante i ex post).

Wymagania ogólne dotyczące realizacji zadania:
1) zorganizowanie przynajmniej dwóch, czterodniowych wizyt studyjnych w różnych miastach i terminach;
2) w wizycie studyjnej będzie brało udział min. 18 osób;
3) z uwagi na dobre praktyki dotyczące realizacji polityki rozwoju kultury, zbliżoną strukturę czy liczbę mieszkańców oraz dogodność położenia, szczególnie interesujące dla organizacji wizyt studyjnych są Katowice, Kraków, Poznań i Wrocław;
4) oferent zobowiązany jest zapewnić uczestnikom:
    a) transport z/do Łodzi,
    b) trzy noclegi ze śniadaniami podczas każdej wizyty studyjnej, w hotelu o standardzie co najmniej 3*,
    c) zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych lub za dopłatą przez uczestnika w pokoju do jednoosobowego wykorzystania, wyposażonych w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym,
    d) ciepłe i zimne napoje oraz przekąski (przerwa kawowa) podczas szkoleń,
    e) obiady oraz kolacje w drugim i trzecim dniu wyjazdu,
    f) minimum jedno spotkanie integracyjne uwzględniające ciepły posiłek pierwszego dnia oraz minimum jedno wieczorne wyjście do podmiotu kultury drugiego lub/i trzeciego dnia,
    g) odpowiednie warunki lokalowe oraz zasoby rzeczowe do przeprowadzenia szkoleń.

Termin realizacji zadania: 2 listopada - 31 grudnia 2023 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 60.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi – zobacz BIP > > >

Otwarty konkurs ofert został ogłoszony zarządzeniem Nr 2067/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Dobre praktyki w sektorze kultury”, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt