Konkurs wydawniczy 2023 ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2023 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu

W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.
Publikacje dofinansowane w 2020 roku, mat. arch. Wydział Kultury UMŁ , W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.

Rodzaj zadania: Wydawanie w 2023 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, a w szczególności:

 1. oryginalnych utworów literackich łódzkich autorów;
 2. wydawnictw dokumentujących działalność łódzkich instytucji, stowarzyszeń, organizacji, grup artystycznych, twórców bądź osób związanych z kulturą Łodzi;
 3. wydawnictw związanych z dziedzictwem Łodzi, w tym mniejszości narodowych;
 4. almanachów, ksiąg zbiorowych, druków ulotnych i specjalnych (m.in. reprintów planów, map, przewodników kulturalnych) związanych z kulturą Łodzi;
 5. wydawnictw badawczych i analitycznych o tematyce związanej z obszarem kultury w Łodzi.

Cele zadania: Wsparcie procesów wydawniczych, promocja publikacji i twórców związanych z Łodzią; upowszechnienie badań naukowych dotyczących kultury w Łodzi.

Założenia merytoryczne zadania:

 1. w ramach zadania mogą być wydawane publikacje z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, m.in. wydawnictwa papierowe, wydawnictwa e-book, wydawnictwa audiobook, itd.;
 2. zadania powinny charakteryzować się oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym;
 3. tomiki poezji muszą stanowić w pełni opracowaną pozycję wydawniczą, uwzględniającą rygory kompozycji graficznej i edycyjnej oraz ewentualny podział na sekcje;
 4. oferent ma możliwość zaangażowania do realizacji zadania partnerów,
  w szczególności w działania związane z kwerendami lub badaniami w obszarze kultury oraz działania promujące publikację;
 5. zadania mogą uwzględniać istotne dla tożsamości miasta jubileusze i rocznice,
  in. przypadającą w 2023 r. 600. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich, czy ustanowienie roku 2023 Rokiem Łódzkich Włókniarek;
 6. oferent zobowiązany jest do opisania planu promocji zadania, w tym sposobu dotarcia do grupy docelowej zadania;
 7. oferent zobowiązany jest do opisania poziomu i proponowanych metod zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sekcji VI oferty (ppkt Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty).

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

 1. liczba wydanych egzemplarzy papierowych publikacji;
 2. liczba wyprodukowanych nośników z publikacją;
 3. liczba udostępnień publikacji elektronicznej na platformach, stronach internetowych, w wirtualnych bazach wiedzy, itp.;
 4. liczba udostępnień publikacji papierowych bibliotekom, instytucjom, miejscom umożliwiającym odbiorcom zapoznanie się z publikacją;
 5. liczba spotkań autorskich promujących publikację;
 6. zasięg planowanej promocji publikacji, z uwzględnieniem promocji online.


Termin realizacji:
od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.: do 60.000,00 zł.

Każdy oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2023 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zobacz BIP >>>

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt