Konkurs wydawniczy 2024 ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2024 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.
Publikacje dofinansowane w 2020 roku, mat. arch. Wydział Kultury UMŁ

Nazwa zadania: Wydawanie w 2024 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, a w szczególności:
1) oryginalnych utworów literackich łódzkich autorów;
2) wydawnictw dokumentujących działalność łódzkich instytucji, stowarzyszeń, organizacji, grup artystycznych, twórców bądź osób związanych z kulturą Łodzi;
3) wydawnictw związanych z dziedzictwem Łodzi, w tym mniejszości narodowych;
4) almanachów, ksiąg zbiorowych, druków ulotnych i specjalnych (m.in. reprintów planów, map, przewodników kulturalnych) związanych z kulturą Łodzi;
5) wydawnictw badawczych i analitycznych o tematyce związanej z obszarem kultury w Łodzi.

Cele zadania: Wsparcie procesów wydawniczych, promocja publikacji i twórców związanych z Łodzią; upowszechnienie badań naukowych dotyczących kultury w Łodzi.

Oczekiwane rezultaty i wskaźniki realizacji zadania:
1) liczba wydanych egzemplarzy papierowych publikacji;
2) liczba wyprodukowanych nośników z publikacją;
3) liczba udostępnień publikacji elektronicznej na platformach, stronach internetowych, w wirtualnych bazach wiedzy, itp.;
4) liczba udostępnień publikacji papierowych bibliotekom, instytucjom, miejscom umożliwiającym odbiorcom zapoznanie się z publikacją;
5) liczba spotkań autorskich promujących publikację;
6) zasięg planowanej promocji publikacji, z uwzględnieniem promocji online.

Obligatoryjnie należy dla wszystkich zadań podać wskaźniki dotyczące rezultatów realizacji zadania w postaci:
1) wielkość nakładu oraz liczba udostępnień publikacji papierowych/elektronicznych bibliotekom, instytucjom, miejscom umożliwiającym odbiorcom zapoznanie się z publikacją;
proponowane sposoby monitorowania rezultatu: protokoły przekazania-odbioru

2) liczby wydarzeń zrealizowanych w ramach zadania (np. spotkania autorskie, spotkania promocyjne),
proponowane sposoby monitorowania rezultatu
: publikacje w mediach zewnętrznych;

3) liczby uczestników wydarzeń towarzyszących realizacji zadania.
proponowane sposoby monitorowania rezultatu: listy obecności.
 

Założenia merytoryczne:
1) w ramach zadania mogą być wydawane publikacje z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, m.in. wydawnictwa papierowe, wydawnictwa e-book, wydawnictwa audiobook, itd.;
2) zadania powinny charakteryzować się oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym oraz dbałością o dobór kadry i narzędzi służących do ich realizacji;
3) tomiki poezji muszą stanowić w pełni opracowaną pozycję wydawniczą, uwzględniającą rygory kompozycji graficznej i edycyjnej oraz ewentualny podział na sekcje;
4) oferent ma możliwość zaangażowania do realizacji zadania partnerów, w szczególności w działania związane z kwerendami lub badaniami w obszarze kultury oraz działania promujące publikację;
5) oferent zobowiązany jest do opisania planu promocji zadania, w tym sposobu dotarcia do grupy docelowej, w sekcji III poz. 4 oferty („Plan i harmonogram działań”);
6) oferent zobowiązany jest do opisania działań i proponowanych metod zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sekcji III poz. 3 oferty („Syntetyczny opis zadania, grupa docelowa, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb”);
7) oferent, który deklaruje odpłatne wykonanie zadania publicznego i pobieranie  świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania zobowiązany jest do wskazania wysokości opłat za udział i przewidywanej liczby odpłatnych wstępów/biletów w sekcji VI poz. 3 oferty („Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty”) oraz do ujęcia całkowitej kwoty przewidywanego wpływu z tego tytułu w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania.

UWAGA:
1) każdy oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w konkursie. Jeżeli oferent złoży w naborze więcej niż dwie oferty, żadna z nich nie zostanie rozpatrzona;
2) zadanie, którego dotyczy oferta nie może być powiązane z innymi zadaniami, ani stanowić wydarzenia towarzyszącego zadania dofinansowanego w bieżącym roku ze środków pozostających w dyspozycji Miasta Łodzi.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 r.  do 31 grudnia 2024 r.​​​​​​​
Proponowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku: do 60.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2024 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zobacz BIP >>>​​​​​​​

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt