Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego został ogłoszony.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

 Dużą halę wypełniają leżaki, na których siedzą ludzie. Na drugim planie ekran z wyświetlonym filmem.
Letni Festiwal Filmowy tme Polówka, projekt realizowany w 2021 roku przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych "Plaster", materiały organizatora, fot. P. Pospieszyński

ZADANIE NR 1: KINO LETNIE

Cel zadania: integracja społeczna, wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na terenie osiedli: Andrzejów, Koziny, Karolew-Retkinia Wschód, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Złotno, Zdrowie-Mania;

Założenia merytoryczne: zadanie polega na zorganizowaniu min. 28 plenerowych pokazów filmowych w 6 lokalizacjach:

 • park "Ławeczka Sąsiedzka”, przy ul. Sędziwoja w Łodzi (min. 8 pokazów),
 • teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Długosza 26/28 w Łodzi - pasaż przy fontannach (min. 4 pokazy),
 • osiedle Karolew-Retkinia Wschód w Łodzi (min. 4 pokazy),
 • osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi ( min. 4 pokazy),
 • osiedle Złotno w Łodzi (min. 4 pokazy)
 • osiedle Zdrowie-Mania w Łodzi (min. 4 pokazy)

Oferent musi zapewnić kompleksową organizację kina plenerowego, niezbędny sprzęt z nagłośnieniem, leżaki (około 100-200 sztuk), obsługę techniczną. Oferent musi zapewnić wypożyczenie ekranu, sprzętu nagłośnieniowego, wynajem ekipy technicznej, każdorazowo - transport, rozstawienie sprzętu, nadzorowanie jakości projekcji, uporządkowanie terenu, ochrona, wynajem leżaków. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedli i miasta. Oferent zobowiązany jest do wskazania konkretnej lokalizacji pokazów oraz załączenie stosownych zgód na ich realizację we wskazanym miejscu, w przypadku gdy konkretna lokalizacja nie została wskazana w ogłoszeniu.

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • realizacja minimum 28 plenerowych pokazów filmowych w 6 lokalizacjach w okresie od 21 czerwca 2024 r. do 15 września 2024 r. (min. 4 pokazy w miesiącu w lokalizacji park "Ławeczka Sąsiedzka”, przy ul. Sędziwoja w Łodzi, w pozostałych lokalizacjach min. 2 pokazy w miesiącu),
 • zapewnienie atrakcyjnego repertuaru z polskimi i zagranicznymi produkcjami, każdy o innej tematyce zarówno dla dzieci, młodzieży jak i starszych,
 • promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedli i miasta;

Termin realizacji zadania - 1 czerwca 2024 r. – 30 września 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 154.000,00 zł

ZADANIE NR 2: Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach - edycja II

Cel zadania: uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na osiedlu Koziny;

Założenia merytoryczne: zadanie polega na zorganizowaniu 4 spotkań prezentujących różne nurty muzyczne na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ulicy Długosza 26/28 - pasażu przy fontannach; każde spotkanie to koncert wokalistki/wokalisty lub zespołu prezentującego odmienny styl muzyczny, Oferent musi zapewnić sprzęt nagłaśniający, obsługę techniczną, miejsca siedzące dla uczestników adekwatne do wybranego koncertu (przykładowo zespół popowy - leżaki, zespół jazzowy - krzesła) oraz zabezpieczyć teren organizacji koncertów. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia zróżnicowanych działań promocyjnych i informacyjnych w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedla i miasta

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • realizacja 4 koncertów plenerowych na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ulicy Długosza 26/28 - pasażu przy fontannach, w okresie od 21 czerwca 2024 r. do 15 września 2024 r.  (2 koncerty w miesiącu),
 • zapewnienie zróżnicowanego repertuaru z wybranych nurtów: muzyka klasyczna, popowa, rockowa, jazzowa, rap,
 • promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedla i miasta;

Termin realizacji zadania - 1 czerwca 2024 r. - 30 września 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 30.000,00 zł

ZADANIE NR 3: Teatr familijny w Parku Widzewska Górka

Cel zadania: urozmaicenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Widzewa i możliwość bliższego spotkania ze sztuką teatralną, uwrażliwienie na sztukę, integracja społeczna, repertuar niezależny od wieku odbiorców;

Założenia merytoryczne: zadanie polega na zorganizowaniu minimum 8 spektakli teatralnych z udziałem aktorów oraz lalek w Parku Widzewska Górka na osiedlu Widzew-Wschód w Łodzi na scenie plenerowej przy obiektach sportowo-rekreacyjnych, numer działki: 159/1969; Id działki: 106106_9.0021.159/1969. Oferent zapewni repertuar przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Oferent musi zapewnić sprzęt nagłaśniający, obsługę techniczną, miejsca siedzące dla uczestników oraz zabezpieczyć teren organizacji spektakli. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia zróżnicowanych działań promocyjnych i informacyjnych w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedla i miasta;

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • minimum 8 spektakli teatralnych plenerowych w Parku Widzewska Górka na osiedlu Widzew-Wschód w Łodzi na scenie plenerowej przy obiektach sportowo-rekreacyjnych, numer działki: 159/1969; Id działki: 106106_9.0021.159/1969, w okresie od 21 czerwca 2024 r.  do 15 września 2024 r.,
 • zapewnienie atrakcyjnego repertuaru przeznaczonego zarówno dla dzieci jak i rodziców,
 • promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedla i miasta;

Termin realizacji zadania - 1 czerwca 2024 r. - 30 września 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 50.000,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE (dotyczy zadania nr 1, 2 i 3):

 • Oferent zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób charakteryzujący się oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym oraz dbałością o dobór kadry i narzędzi służących do ich realizacji.
 • Oferent zobowiązany jest do opisania planowanych działań promocyjnych i informacyjnych w ofercie.
 • Oferent zobowiązany jest do opisania poziomu i proponowanych metod zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w VI oferty (Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty).
 • Oferent może zaangażować do realizacji zadania partnerów, w szczególności w działania sieciujące służące zwiększeniu zasięgu realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ zobacz BIP >>>

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt