Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego został ogłoszony.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

Dużą halę wypełniają leżaki, na których siedzą ludzie. Na drugim planie ekran z wyświetlonym filmem.
Letni Festiwal Filmowy tme Polówka, projekt realizowany w 2021 roku przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych "Plaster", materiały organizatora, fot. P. Pospieszyński, Dużą halę wypełniają leżaki, na których siedzą ludzie. Na drugim planie ekran z wyświetlonym filmem.

ZADANIE NR 1: KINO LETNIE na Polesiu

Cel zadania: uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na terenie osiedli: Koziny, Retkinia Zachód-Smulsko, Zdrowie-Mania, Złotno;

Założenia merytoryczne: Zadanie polega na zorganizowaniu 16 plenerowych pokazów filmowych w czterech lokalizacjach:

 1. teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Długosza 26/28 - pasaż przy fontannach (4 pokazy),
 2. teren przy Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi (4 pokazy),
 3. skwer między ulicami Jęczmienną/Srebrzyńską/Jarzynową (4 pokazy),
 4. boisko przy Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej (4 pokazy).

Oferent musi zapewnić ekran, sprzęt projekcyjny i nagłaśniający, obsługę techniczną, leżaki dla uczestników oraz zabezpieczyć teren organizacji pokazów. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedli i miasta.

Oczekiwane rezultaty zadania:

 1. realizacja 16 plenerowych pokazów filmowych w 4 lokalizacjach w okresie
  od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r. (w każdej lokalizacji 2 pokazy w miesiącu),
 2. zapewnienie atrakcyjnego repertuaru z polskimi i zagranicznymi produkcjami,
 3. promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedli i miasta;

Termin realizacji zadania - 20 czerwca – 30 września 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 80.000,00 zł

ZADANIE NR 2: Letnie koncerty na Kozinach – cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach!

Cel zadania: uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na osiedlu Koziny;

Założenia merytoryczne: zadanie polega na zorganizowaniu 4 spotkań prezentujących różne nurty muzyczne na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ulicy Długosza 26/28 - pasażu przy fontannach; każde spotkanie to koncert wokalistki/wokalisty lub zespołu prezentującego odmienny styl muzyczny; Oferent musi zapewnić sprzęt nagłaśniający, obsługę techniczną, miejsca siedzące dla uczestników oraz zabezpieczyć teren organizacji koncertów; Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia zróżnicowanych działań promocyjnych i informacyjnych w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedla i miasta;

 Oczekiwane rezultaty zadania:

 1. realizacja 4 koncertów plenerowych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r.
  (2 koncerty w miesiącu),
 2. zapewnienie zróżnicowanego repertuaru z wybranych nurtów: muzyka klasyczna, popowa, rockowa, jazzowa, rap,
 3. promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedla i miasta;

Termin realizacji zadania - 20 czerwca - 30 września 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 20.000,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE (dotyczy zadania nr 1 i 2):

 1. Oferent zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób charakteryzujący się oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym oraz dbałością o dobór kadry i narzędzi służących do ich realizacji.
 2. Oferent zobowiązany jest do opisania planowanych działań promocyjnych i informacyjnych w ofercie.
 3. Oferent zobowiązany jest do opisania poziomu i proponowanych metod zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w VI oferty (Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty).
 4. Oferent może zaangażować do realizacji zadania partnerów, w szczególności w działania sieciujące służące zwiększeniu zasięgu realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ zobacz BIP >>>

Polecane aktualności

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Kontakt