Pracuje zespół ds. preferencji najmu

  • kategoria:
  • NGO

Zgodnie z ubiegłorocznymi zmianami w polityce lokalowej dla ngo, wnioski organizacji o obniżenie stawki czynszu rozpatruje zespół ds. preferencji najmu. Zespół od grudnia ub. roku spotkał się już trzykrotnie i rekomendował obniżenie stawki czynszu dla 6 organizacji.

Zgodnie z nowymi zasadami ds. polityki lokalowej organizacje, działające w różnych sferach pożytku publicznego i prowadzące działania wpisujące się w politykę Miasta mogą występować o obniżenie stawki czynszu do 50%.

Na mocy nowych rozwiązań wnioski o obniżenie stawki czynszu rozpatruje każdorazowo komisja złożona m.in. z przedstawicieli Biura ds. Partycypacji Społecznej i Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wcześniej wnioski rozpatrywane były tylko przez Wydział Budynków i Lokali). 

Na mocy rekomendacji zespołu, stawki czynszu w 2017 roku obniżono:

- Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56,

- Klubowi Sportowemu Głuchych,

- Oddziałowi Rejonowemu Łódź-Bałuty Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- Fundacji Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej.

Ponadto przywrócona została niższa stawka czynszu Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Łódź-Bałuty, której podwyżkę uznano za nieuzasadnioną. Zmieniono również podstawę naliczenia stawki czynszu dla Stowarzyszenia INTV, uznając organizację za podmiot działający w sferze pożytku publicznego (przyznana została stawka na poziomie 5,28 zł/m2).

Przypominamy, iż z wnioskiem o preferencyjną stawkę czynszu zgłaszać się mogą organizacje spełniające łącznie następujące warunki:

- prowadzą działalność przynajmniej przez 12 miesięcy,

- działają w sferze pożytku publicznego i prowadzą działania wpisujące się w politykę Miasta,

- jeśli prowadzą działalność gospodarczą, przestrzeń przeznaczona do jej prowadzenie nie przekracza 35% powierzchni danego lokalu,

- posiadają umowę  najmu zawartą na nowych zasadach (po 25 lipca 2016 r), bądź posiadają stawkę czynszu na poziomie 5,28 zł/m2 lub wyższą (wiąże się to ze zmianą zarządzenia z dnia 30 września 2016 roku).

Wniosek o preferencyjną stawkę czynszu dostępny jest tutaj>>>

Polecane aktualności

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Pamięć o Marszałku

Tomasz Walczak / BRP

Z okazji przypadającej 12 maja 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty… więcej

Odebrano im dzieciństwo. Przywracamy im pamięć.

Tomasz Walczak / BRP

Narodowy Dzień Zwycięstwa - 8 maja to również Święto Dzieci Wojny. W Łodzi, przed Pomnikiem… więcej

Kontakt