Program współpracy z NGO - nadchodzi czas konsultacji.

  • kategoria:
  • NGO

Ruszają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 11 października 2023 r. do dnia 24 października 2023 r., w formie składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz bezpośrednio w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tuwima 10 (I piętro, pokój nr 115).

Pełne ogłoszenie o konsultacjach oraz treść zarządzenia znajdziecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMŁ pod adresem:

bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-lodzi-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-miasta-lodzi-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotam-id65833/2023/10/3/

Polecane aktualności

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Zasmakuj studiowania w Łodzi – branża Life Science

Marta Grzegorzewska / BOIZ

Maturzyści z klas biologiczno-chemicznych z I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim… więcej

Kokardy od łódzkich dzieci na święto niepodległości!

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

1500 biało - czerwonych rozetek wykonały dzieci z łódzkich szkół. 11 listopada trafią do łodzian… więcej

Kontakt