Unieważnienie konkursu ofert - "Dobre praktyki w sektorze kultury"

Prezydent Miasta Łodzi informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Dobre praktyki w sektorze kultury” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na pierwszym planie ręka trzymająca długopis nad dokumentami położonymi na biurku. Dalej kubek z ciepłym napojem. Grafika jest przekreślona czerwonym znakiem X.

Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 2067/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Dobre praktyki w sektorze kultury”, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizację zadania publicznego pn. „Dobre praktyki w sektorze kultury” nie została złożona żadna oferta

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz zgodnie z postanowieniami części VIII ust. 7 pkt 1 ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik Nr 1 do ww. Zarządzenia: „Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli: nie złożono żadnej oferty”. Mając powyższe na uwadze konkurs zostaje unieważniony.

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi - zobacz BIP >>>

Polecane aktualności

Ogrody społeczne - edycja 2024

MM / KS

Start IV, warzywno-owocowej edycji programu Ogrody Społeczne. Nabór wniosków trwa od 26 lutego do 18… więcej

Zbieramy deszczówkę i Zazieleniamy - nabór do edycji 2024

MM / KS

Miejskie dotacje na rzecz rozwiązań małej retencji i zazieleniania najbliższego otoczenia cieszą się… więcej

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Kontakt