W miniony weekend

W weekend na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 478 interwencji.

Wśród interwencji zgłaszanych przez mieszkańców w miniony piątek, sobotę i niedzielę najwięcej tj. 148 dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym jakie popełnili użytkownicy łódzkich dróg. Natomiast 100 zgłoszeń związanych było z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, często przez osoby nietrzeźwe. Ponadto strażnicy podjęli również 57 interwencji wobec zwierząt oraz 30 w stosunku do osób odpowiedzialnych za zły stan sanitarno - porządkowy posesji. W wyniku przeprowadzonych działań 32 osoby zostały przewiezione do Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, gdzie decyzją lekarza pozostały do wytrzeźwienia.

Polecane aktualności

Ogrody społeczne - edycja 2024

MM / KS

Start IV, warzywno-owocowej edycji programu Ogrody Społeczne. Nabór wniosków trwa od 26 lutego do 18… więcej

Zbieramy deszczówkę i Zazieleniamy - nabór do edycji 2024

MM / KS

Miejskie dotacje na rzecz rozwiązań małej retencji i zazieleniania najbliższego otoczenia cieszą się… więcej

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Kontakt