Wszystko, co trzeba wiedzieć o zbliżających się wyborach samorządowych

Jak oddać głos w wyborach samorządowych, żeby był ważny? Ile kart do głosowania dostaniemy przy urnie wyborczej i jak będą one wyglądać? Jak odnaleźć swoją obwodową komisję wyborczą? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o zbliżających się wyborach samorządowych.

21 października wybierzemy Prezydenta Miasta Łodzi, przedstawicieli do Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Łódzkiego
21 października wybierzemy Prezydenta Miasta Łodzi, przedstawicieli do Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Łódzkiego

W niedzielę, 21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Łodzianie wybiorą swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Głosować będą mogły osoby, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 18 lat i są wpisane do stałego rejestru wyborców. Osoby czasowo przebywające w Łodzi mogą wnioskować o dopisanie do rejestru wyborców. Trzeba wtedy udokumentować swój związek z miastem i należy to zrobić odpowiednio wcześniej, bo urzędnicy mają 3 dni na wydanie decyzji w tej sprawie.

Prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • mnie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

- Aby zagłosować, trzeba pojawić się w lokalu wyborczym z dokumentem tożsamości. Najczęściej jest to dowód osobisty, ale może też być inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość wyborcy - tłumaczy Katarzyna Korowczyk, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UMŁ.

Mieszkańcy Łodzi otrzymają trzy karty do głosowania:

 • Karta do głosowania na prezydenta Łodzi będzie miała format zbliżony do A4, na różowym tle znajdą się alfabetycznie ułożone nazwiska kandydatów. Górny prawy róg tej karty będzie ścięty. Głos można oddać (rysując dwie przecinające się linie, "X" lub "+") w kratce tylko na jednego kandydata.
 • Do głosowania na radnych Rady Miejskiej posłuży karta o formacie bliskim A2. Nazwiska znajdą się na szarym tle, ułożone zostaną w dwóch liniach. List w zależności od okręgu będzie od 8 do 10. Głosować można wyłącznie na jednego kandydata.
 • Format zbliżony do A2 będzie miała również karta do głosowania na radnych sejmiku. Nazwiska i imiona kandydatów zostaną umieszczone na niebieskim tle. W Łodzi będzie 13 list. Tutaj również wykonać można tylko jedno skreślenie.

Podczas głosowania będą ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Więcej informacji o zbliżających się wyborach samorządowych w Łodzi, znaleźć można na stronie internetowej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/wybory/wybory-samorzadowe-2018/

Dla wyborców, którzy chcą uzyskać informację o adresie siedziby obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla miejsca zamieszkania, uruchomiono w Urzędzie Miasta Łodzi specjalny numer telefonu (42) 638-44-16, czynny w sobotę 20 października 2018 r. w godz. 8.00 - 16.00 oraz w niedzielę, 21 października 2018 r. w godz. 7.00 - 21.00.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

W koncercie głównym "Znikające miasto" weźmie udział m.in. Mela Koteluk - fot. materiały organizatora

Festiwal Łódź Czterech Kultur. Znamy program!

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Dziewięć dni i ponad czterdzieści wydarzeń przygotowanych w 26 miejscach w całej Łodzi spiętych... więcej

Zdalnie sprawdź stan konta i podaj odczyt wodomierza. Nowa funkcjonalność dla wynajmujących mieszkania komunalne - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Zdalnie sprawdź stan konta i podaj odczyt wodomierza. Nowa funkcjonalność dla wynajmujących mieszkania komunalne

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Mieszkańcy gminnych lokali, którymi administruje Zarząd Lokali Miejskich już nie muszą wychodzić z... więcej

Tego lata ponad 100 wydarzeń muzycznych w Łodzi - fot. CC0 license

Tego lata ponad 100 wydarzeń muzycznych w Łodzi

Informacja prasowa ŁCW

Tegoroczne lato w mieście wypełnione będzie muzyką. Na łodzian czeka ponad 100 wydarzeń muzycznych,... więcej

Kamienica przy Piotrkowskiej 142 odzyskuje swój dawny blask - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamienica przy Piotrkowskiej 142 odzyskuje swój dawny blask

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Na parterze remontowanego budynku przy ul. Piotrkowskiej 142 znajdować się będą lokale użytkowe, a... więcej

Rządowe podwyżki za pieniądze samorządowe - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rządowe podwyżki za pieniądze samorządowe

Monika Pawlak / BRP

Rząd chętnie przyznaje podwyżki, ale w ślad za tym do samorządów nie płyną pieniądze z budżetu... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.