Zieleń zamiast kolejnych bloków i osiedli

W Łodzi powstanie pięć nowych, leśnych parków. Radni Rady Miejskiej, wraz z przedstawicielami UMŁ, przedstawili projekty uchwał w sprawie zachowania w naszym mieście kolejnych terenów zielonych.

Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi: – Dotrzymujemy słowa oraz bierzemy pod uwagę uwagi i opinie mieszkańców, dlatego jutro na sesji Rady Miejskiej stanie pięć uchwał intencyjnych odnośnie pięciu różnych parków: przy ul. Podchorążych, między ulicami Janowską i Rokicińską. O nazwie pozostałych trzech parków zdecydowali mieszkańcy w otwartych głosowaniach: Park pod Brzozami w Andrzejowie, park im. Stefana Rogowicza oraz park Wyścigi przy ul. Konnej. Jest to zestaw aktywności połączony z innymi działaniami jakie podejmuje miasto Łódź, żeby nasza narracja o ekologii i klimacie przekuwała się w czyny. O nowoczesnym mieście, w którym chcą mieszkań ludzie i do którego chce napływać kapitał, decyduje możliwość obcowania z przestrzenią oraz naturą, a także przestrzeń do relaksu z przyrodą. Dlatego element zieleni w mieście jest bardzo ważny z perspektywy rozwoju gospodarczego, demograficznego oraz jakości i komfortu życia mieszkańców. Pięć uchwał intencyjnych rozpoczną cały zestaw działań. Są też powiązane z naszymi działaniami planistycznymi, gdzie wyłączamy kolejne tereny od zabudowy i staramy się zachowywać trwały charakter przestrzeni zielonych. Wycofujemy się ze sprzedaży terenów, które mają wartość przyrodniczą i są ważnym elementem jakości życia mieszkańców na konkretnych osiedlach.

Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi: – Warto zauważyć, gdzie są zlokalizowane te parki. Na bardzo silnie urbanizujących się osiedlach, na których rola zieleni jest tym bardziej istotna. Dlatego nie możemy zostawić tej rzeczywistości samej sobie. Inspiratorami tych działań byli radni Rady Miejskiej, którym jestem za to bardzo wdzięczny. Są znakomitym łącznikiem między miastem, a głosem mieszkańców. Decyzje, jakie podejmujemy teraz, rzutują na kierunek rozwoju miasta, dlatego dbałość o zieleń jest szczególnie istotna.

Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ: – Tereny, które miasto przeznaczyło na parki leśne, są obszarami szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych. Odbywały się konsultacje w terenie z łodzianami. Przygotowaliśmy koncepcje zagospodarowania tych terenów, będą to parki leśne. Bardzo się cieszę, że zieleni w Łodzi przybywa. Tereny o łącznej powierzchni ponad 60 h uzupełnią ofertę przyrodniczą i rekreacyjną miasta Łodzi. Stale szukamy takich przestrzeni na dalszych osiedlach i jesteśmy w kontakcie z radami osiedli. Dziękujemy radnym za zaangażowanie. Konsultacje czasami były trudne i miały burzliwy charakter, na Janowie ten proces trwał długo.

Tomasz Kacprzak, radny Rady Miejskiej w Łodzi: – Park leśny powstanie przy ul. Janowskiej. Mam dwie bardzo dobre wiadomości. Po pierwsze, ten teren, który znajduje się między dwoma dużymi blokowiskami (Widzewem Wschodem a Janowem i Olechowem) i zamieszkuje go około 100 tys. osób, zostanie przeznaczony na park 56-ścio hektarowy. Ten gigantyczny obszar zielony uwalniamy od zabudowy. Prosili nas o to mieszkańcy. Długo rozmawialiśmy o charakterze tego miejsca. Łodzianie prosili, aby ten part wyglądał tak, jak w chwili obecnej. Formą prawną objęliśmy ten obszar zielony. Uporządkujemy go, postawimy ławki i kosze na śmieci, ale zachowamy charakter naturalny. Będzie to miejsce wypoczynku i spacerów. W pierwszym etapie powstanie północna część parku, niektóre drzewa staną się pomnikami przyrody. Jutro na sesji będziemy procedowali uchwałę intencyjną. W przyszłości zmieni się plan zagospodarowania przestrzeni dla tego terenu.

Karolina Kępka, radna Rady Miejskiej w Łodzi: – Mieszkańcy osiedla Mireckiego walczyli o pozostawienie zielonego skweru i udało się go zachować. Łodzianie ze Złotna walczyli, żeby nie było prowadzonej zabudowy na terenie Brusa i to także się udało. Mieszkańcy innej części Złotna wystąpili, żeby zachować teren zielony między ulicami Rąbieńską i Podchorążych, wzdłuż Wojskowej. Na teren zielony zostanie przeznaczone 6,5 h, a wygląd tylko nieznacznie się zmieni, ponieważ zdaniem mieszkańców ingerencja w wygląd nie powinna być zbyt duża. Dzisiaj o godzinie 17:00 odbędą się konsultacje w Lapidarium z mieszkańcami Złotna. Będziemy rozmawiać o meblach miejskich, ścieżkach, wyglądzie parku. Miasto wycofało się ze sprzedaży działek o powierzchni około 3,5 h. Jest to bardzo ważne, żeby ten teren zielony zachować.

Mikołaj Stefanowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi: – Kolejnym parkiem jest park Wyścigi na Rudzie. Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ na tym terenie kiedyś odbywały się wyścigi konne. Miasto wycofało się z planów ewentualnej zabudowy i zadbamy o ten teren tak, jak mieszkańcy o to zabiegali. Park Wyścigi będzie dla łodzian, zachowa swój leśny klimat, zostaną wyznaczone alejki i postawione nowe meble miejskie. Staw zostanie oczyszczony, a na drzewach zawisną budki lęgowe dla ptaków. Z mieszkańcami spotkaliśmy się dwa razy.

Robert Pawlak, radny Rady Miejskiej w Łodzi: – Kolejny park powstanie w Andrzejowie przy ul. Relaksowej. Będzie to Park pod Brzozami. O jego nazwie i kształcie zdecydowali mieszkańcy w trakcie konsultacji. Powstaną w nim przyrodnicze ścieżki edukacyjne, budki lęgowe, ławki, kosze na śmieci, leżaki. Odbędą się nowe nasadzenia.

Park leśny przy ul. Podchorążych (Złotno) – 6,3 ha powierzchni
Park leśny przy ul. Janowskiej – 6,8 ha powierzchni
Park Pod Brzozami (przy ul. Relaksowej, Andrzejów) – 1,2 ha powierzchni
Park im. Stefana Rogowicza – Zielona Ostoja (przy ul. Wycieczkowej i Centralnej, Marysin-Rogi) – 9,1 ha powierzchni
Park Wyścigi (przy ul. Konnej, Ruda Pabianicka) – 38 ha powierzchni
Łącznie – 61,4 ha powierzchni

Polecane aktualności

31. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza – stacjonarnie w Łodzi i online

Wydział Kultury

„Animacja – sztuka nie tylko dla najmłodszych widzów. Filmy animowane w praktyce szkolnej”.... więcej

Od 16-12-2021 r. przeniesienie Punktów Obsługi Świadczeniobiorców

Od dnia 16-12-2021 r. Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: Politechniki 32, Piłs... więcej

Łódź edu kul | Dosłyszeć teatr

Wydział Kultury

W czwartek, 21 października rusza niezwykły projekt edukacyjny pt. „Dosłyszeć teatr”. Będzie to cykl... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Kontakt