Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Łódź będzie mogła egzekwować od inwestorów zachowanie czystości na ulicach.

- Mieszkańcy skarżą się, że inwestorzy przeprowadzający przedsięwzięcia budowlane zanieczyszczają łódzkie ulice i chodniki – powiedział Krzysztof Makowski, przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego.

- Na posiedzeniach Komisji Transportu i Ruchu Drogowego wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat z Policją i Strażą Miejską. Zastanawialiśmy się, jak skutecznie wpłynąć na inwestorów, aby sprzątali po sobie. Wobec obowiązującego prawa nie można było karać wykonawcy.

Wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi analizowaliśmy, jak można zmienić tę sytuację. Nie chcemy, aby samochody wyjeżdżające z terenu inwestycji brudziły ścieżki rowerowe, chodniki, uliczki.

Postanowiliśmy wprowadzić zapis do regulaminu utrzymania czystości w mieście, który jednoznacznie określi, co jest w obowiązku wykonawcy. W obowiązującej ustawie jest zapis, że w czystości należy pozostawić przyległy chodnik. My dodaliśmy do tego też ulicę przyległą do terenu danej inwestycji. Na podstawie tego regulaminu Straż Miejska będzie mogła wejść na obszar inwestycji i porozmawiać z kierownikiem budowy na temat zachowania czystości. Jeśli to nie poskutkuje, to może wystawić mandat. Musimy dbać o nasze miejsca wspólne w mieście.

Nowy regulamin został przyjęty na ostatnie sesji, mam nadzieję, ze zacznie obowiązywać o d 1 stycznia 2021 roku – dodał przewodniczący Krzysztof Makowski.

 

- Problem z zanieczyszczaniem jezdni i chodników jest naprawdę duży – powiedziała Małgorzata Ożegalska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

- Wielu mieszkańców skarży się na zanieczyszczanie terenu przez firmy budowlane. Nowy zapis usprawni działanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i wspomoże Straż Miejską – dodała zastępca dyrektora Małgorzata Ożegalska.

Polecane aktualności

Nowo posadzone drzewa na ul. Lipowej -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź buduje. Ulica Lipowa nie tylko z nazwy. Sadzimy kolejne drzewa na Starym Polesiu

Tomasz Walczak / BRP

15 lip i 2 klony sadzone są właśnie na ulicy Lipowej na odcinku między ulicami Zieloną a... więcej

Łódź Rewitalizuje. Ul. Moniuszki stanie się zielonym woonerfem

Małgorzata Loeffler / ZIM

26 nowych drzew i blisko pół tysiąca krzewów - to będzie jedna z kilku istotnych zmian w dawnym... więcej

Podpisanie porozumienia między władzami miasta a związkami zawodowymi reprezentującymi niepedagogicznych pracowników oświaty -  fot. UMŁ

Władze Łodzi i związki zawodowe działające w oświacie zawarły porozumienie

BRP

Władze Łodzi oraz związki zawodowe działające w oświacie zawarły porozumienie, a tzw. układ zbiorowy... więcej

Budżet obywatelski - głosuj do 30 listopada

Ostatnie dni głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

Agnieszka Rutkowska / BRP

40 tysięcy łodzian oddało już swoje głosy w tegorocznej VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Do... więcej

Malwina Graczykowska z firmy HRP i Anna Drożdżalska -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

W Łodzi powstają firmy dla seniorów lub zakładane przez seniorów

Jolanta Baranowska / BRP

Pracownie krawieckie czy gabinety fizjoterapii i rehabilitacji to tylko niektóre z 36 pomysłów na... więcej

Kontakt