WSPARCIE / ПІДТРИМКА

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
91-304 Łódź, ul. Urzędnicza 45

Tel.: + 48 (42) 638-59-77

Adres e-mail: swiadczenia@css.uml.lodz.pl

https://css.samorzad.lodz.pl/ukrajinskoju-movoju/ 

Центр Соціальних Виплат у Лодзі

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
91-304 Łódź, ul. Urzędnicza 45

Телефонна інформація-
Tel.: + 48 (42) 638-59-77

Електронна пошта: swiadczenia@css.uml.lodz.pl

https://css.samorzad.lodz.pl/ukrajinskoju-movoju/ 


ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ MOPS

300 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelowi Ukrainy, który od 24 lutego przekroczył granicę

40 zł - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (na jedną osobę na dzień). Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Łodzi, którzy zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Zwrot za zakwaterowanie i wyżywienie zostanie przyznany za tyle dni, ile gościliśmy u nas osobę z Ukrainy. Można się starać o zwrot za maksymalnie 120 dni pobytu gościa w naszym domu.
WAŻNE! Jeśli działania obejmujące ww. świadczeniem zakończyły się przed 1 lipca 2022 r. wnioski o wypłatę środków przyjmowane będą wyłącznie do dnia 31 lipca br.
Osoby, które kontynuują wsparcie po 1 lipca 2022 r. będą miały maksymalnie miesiąc na złożenie wniosku licząc od ostatniego dnia, w którym pomoc została udzielana.

WNIOSKI PRZYJMUJE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8-16 oraz we wtorki godz. 9-17:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (główna siedziba);
  ul. Kilińskiego 102/102a; tel. (42) 685 43 62 oraz (42) 685 43 50
 • I Wydział Pracy Środowiskowej (dla Bałut oraz części Polesia);
  ul. Kutrzeby 16; tel. (42) 207 14 50
 • II Wydział Pracy Środowiskowej (dla Śródmieścia oraz Widzewa);
  ul. Grota-Roweckiego 30; tel. (42) 677 15 50
 • III Wydział Pracy Środowiskowej (dla Górnej i części Polesia);
  ul. Będzińska 5; tel. (42) 684 44 81

UWAGA! 
Zgłoś się do punktu najbliższego twojego miejsca zamieszkania, a w przypadku osób udzielających pomocy - najbliższego dla użyczanego lokalu.

Jeśli masz wątpliwości, który to punkt - zadzwoń (42) 685 43 50
Telefony dostępne są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8-16 oraz we wtorki godz. 9-17.

Zainteresowanych zachęcamy także do skorzystania z platformy ePUAP, za pośrednictwem której można składać również wnioski (Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej MOPS w Łodzi  na platformie ePUAP:  /0eqfd766vi/SkrytkaESP).

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

ДОПОМОГА, ЩО ВИПЛАЧУЄТЬСЯ MOPS

300 злотих - одноразова грошова допомога для громадянина України, який перетнув кордон з 24 лютого.

40 злотих - грошова допомога на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України (на 1 особу на добу)Заяву може подати будь-який житель Лодзі, який забезпечив проживання та харчування біженців з України.

Прийом заяв здійснює Муніципальний центр соціального захисту населення (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) в понеділок, середу, четвер і п'ятницю з 8-16 та по вівторках 9-17:

 • вул. Kilińskiego 102/102a; тел. (42) 685 43 62, (42) 685 43 50
 • вул. Kutrzeby 16; тел. (42) 207 14 50
 • вул. Grota-Roweckiego 30; тел. (42) 677 15 50
 • вул. Będzińska 5; тел. (42) 684 44 81

УВАГА!
Зверніться до найближчого до вашого місця проживання пункту, а в разі надання допомоги – найближчого до орендованого приміщення

Якщо ви сумніваєтеся, що це за пункт - телефонуйте (42) 685 43 50. Телефони доступні в понеділок, середу, четвер і п'ятницю з 8-16 та по вівторках 9-17.

Зацікавлених заохочуємо скористатися платформою ePUAP, через яку ви також можете подавати заяви (адреса електронної поштової скриньки MOPS у Лодзі на платформі  ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP)


ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZUS

500 zł - (500 plus) na każde dziecko w rodzinie (miesięcznie)

400 zł - dopłata za pobyt dziecka w żłobku (miesięcznie)

300 zł - (300 plus, Dobry Start) - jednorazowe wsparcie raz w roku dla rodzica dziecka uczącego się w szkole

Wnioski będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będzie je można składać tylko elektronicznie. Informacja od kiedy będzie można składać wnioski, będzie podana na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.zus.pl 

LUB W ODDZIAŁACH ZUS W ŁODZI:
ul. Zamenhofa 2
ul. Lipiec Reymontowskich 11
ul. Łęczycka 70a

W poniedziałki w godz. 8 - 17
Od wtorku do piątku w godz. 8 - 15

ДОПОМОГА, ЩО ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ZUS

500 злотих - (500 плюс) на кожну дитину в сім'ї (щомісячно)

400 злотих - доплата за перебування дитини в яслах (щомісячно)

300 злотих (300 плюс, Добрий старт) - одноразова допомога один раз на рік для батьків дитини, яка навчається в школі

Прийом заяв буде здійснюватися в установі соціального страхування. Їх можна подати лише в електронному вигляді. Інформацію про те, коли можна буде подавати заявки, буде надано на сайті ZUS: www.zus.pl.

Більше інформації:
https://www.zus.pl/

або у відділеннях ZUS в Лодзі:
вул. Zamenhofa 2
вул. Lipiec Reymontowskich 11
вул. Łęczyckiej 70A

по понеділках з 8-17
з вівторка по п'ятницю з 8 - 15


POMOC OD FUNDACJI RÓWNE SZANSE

Fundacja Równe Szanse oferuje pomoc rodzinom z Ukrainy, które będą w Łodzi i okolicy. Żywność, odzież, środki czystości, przedmioty użytku domowego, meble itp. Dysponujemy też specjalistycznym poradnictwem - pedagog, terapeuta. Istnieje możliwość prowadzenia  zajęć dla dzieci.  W fundacji są osoby z biegłą  znajomością języka rosyjskiego, oraz wolontariusze  z Ukrainy, którzy znają język  polski i ukraiński, Pomagamy na  bieżąco.

Paczki żywnościowe  dla nowo zgłaszających się  osób wydawane są od godz. 12 do 14 00. w  dni robocze.

Kontakt tel.: Ewelina Gallas tel 606 913 323 (obsługa także w języku rosyjskim)

Adres: ul. Wólczańska 225, Łódź

ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

Фонд рівних можливостей пропонує допомогу сім’ям з України, які перебуватимуть у Лодзі та його околицях. Продукти харчування, одяг, миючі засоби, предмети побуту, меблі тощо. Також у нас є консультаційні послуги спеціаліста – вихователя, терапевта. Є можливість проведення занять для дітей. У фонді є люди, які вільно володіють російською мовою, і волонтери з України, які знають польську та українську мову.

Продовольчі посилки для новоспечених осіб видаються з 12 до 14 00 годин. в робочі дні.

Контакти тел.: W

Ewelina Gallas тел 606 913 323 (підтримка також російською мовою)

Адреса: Wólczańska 225, Лодзь


Pomoc od Fundacji "Dom w Łodzi"

Fundacja „Dom w Łodzi” jest w gotowa do udzielenia wsparcia – szczególnie dzieciom z domów dziecka i rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami

Jeśli: wiesz o trudnej sytuacji i potrzebach dzieci przebywających w placówkach wychowawczych na terenie Ukrainy – daj nam znać. Jesteśmy gotowi do zaangażowania się w pomoc.  

Jeśli jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością i przyjechałeś do Łodzi  – możesz liczyć na nasze wsparcie.

Jak możemy pomóc?

 • możemy pomóc w zorganizowaniu noclegów dla kilku rodzin w domach naszych pracowników i przyjaciół
 • zorganizować zbiórkę rzeczy – konkretnych produktów, odpowiadających na bieżące, realnie potrzebny
 • możemy pomóc w zorganizowaniu opieki dla dzieci w czasie, gdy rodzice załatwiać będą formalności
 • możemy pomóc w tłumaczeniu i wypełnianiu dokumentów,  
 • zaprosić dzieci do udziału organizowanych przez nas projektów i zajęć – choć dziś może wydawać się to błahe, ważne jest, by jak najszybciej przywrócić dzieciom poczucie normalności, dać możliwość zapomnienia o strachu i traumach, pomóc w nawiązaniu nowych znajomości. Zajęcia mogą pomóc w odbudowaniu siły i poczucia bezpieczeństwa; 
 • możemy służyć radą, pomysłami i wiedzą naszych specjalistów. 

Ze względu na bardzo trudną sytuację lokalową naszego Domu Dziecka – nie jesteśmy niestety w stanie zapewnić wsparcia w tym zakresie.

Kontakt: mlibiszowska@domwlodzi.org

Допомога від Фонду "Будинок в Лодзі"

Фонд "будинок в Лодзі" готовий надати підтримку-особливо дітям з дитячих будинків і сім'ям дітей з обмеженими можливостями.

Якщо: ви знаєте про складну ситуацію та потреби дітей, які перебувають у виховних закладах на території України-повідомте нас. Ми готові взяти участь у допомозі.  

Якщо ви є батьками дитини з інвалідністю і приїхали в Лодзь-можете розраховувати на нашу підтримку.

Чим ми можемо допомогти?

 • ми можемо допомогти організувати нічліг для декількох сімей в будинках наших співробітників і друзів
 • організувати збір речей-конкретних продуктів, що відповідають поточним, реально необхідним
 • ми можемо допомогти організувати догляд за дітьми в той час, коли батьки будуть оформляти документи
 • ми можемо допомогти з перекладом і заповненням документів,  
 • запрошувати дітей до участі в організованих нами проектах і заходах-хоча сьогодні це може здатися дріб'язковим, важливо якомога швидше повернути дітям почуття нормальності, дати можливість забути про страх і травми, допомогти завести нових друзів. Заняття можуть допомогти відновити силу і почуття безпеки; 
 • ми можемо служити порадами, ідеями та знаннями наших фахівців. 

Через дуже складну місцеву ситуацію в нашому дитячому будинку- ми, на жаль, не в змозі надати підтримку в цьому відношенні.

контакт: mlibiszowska@domwlodzi.org


OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

- Fundacja Załoga Buldoga wyraża gotowość, by świadczyć rożnego rodzaju
pomoc na rzecz psów z Ukrainy.

Jesteśmy w stanie:
- przejąć część psów pod opiekę / zapewnić domy tymczasowe
- pomóc w transportach
- przekazać dary rzeczowe (produkty w zależności od potrzeb)

Kontakt: Aleksandra Szaniewska, e-mail: fundacja@zalogabulldoga.org

- Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest w stanie przekazać w chwili obecnej około 150 kg karmy dla psów a w przypadku zebrania dodatkowych ilości kolejne. W razie potrzeby wyleczenia jakiegoś zwierzaka przybyłego wraz z opiekunem na teren woj. łódzkiego również służymy pomocą. 

Kontakt:  Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, e-mail: lodztonz@wp.pl

ПІКЛУВАННЯ НАД ТВАРИНАМИ

- Фонд Екіпаж Бульдога висловлює свою готовність надати різного роду допомоги собакам з України.

Ми в стані:
- взяти частину собак під опіку / запевнити тимчасові домівки

- допомога в транспортуванні  
- надати допомогу потрібними речами (продукти залежно від ваших потреб)

Контакт: Aleksandra Szaniewska, e-mail: fundacja@zalogabulldoga.org

- Лодзінське Товариство Опіки над тваринами, на даний момент, ми в стані надати близько 150 кг корма для собак, а якщо буде зібрано додаткову кількість, то більше. В разі необхідності вилікування якоїсь тварини, яка прибула разом з власником на територію Лодзінського Воєвудства, ми також готові допомогти . 

Контакт:  Лодзінське Товариство Опіки над тваринами, e-mail: lodztonz@wp.pl


Wsparcie wolontarystyczne

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO w Łodzi zaprasza do kontaktu wszystkie

organizacje i instytucje zaangażowane w pomoc Ukrainie, które poszukują wolontariuszy. W naszej bazie jest wiele osób, które czekają na sygnał do działania, zgłaszają się także nowe ochotniczki i nowi ochotnicy.

Jeśli w Twojej organizacji potrzebne są otwarte serca i ręce do pracy zgłoś się do nas. Wystarczy, ze napiszesz maila, z informacją o organizacji/instytucji, jaką reprezentujesz oraz krótkim opisem do jakich działań poszukujesz wolontariuszy. Jeśli masz pytania, potrzebujesz wsparcia w kwestiach formalnych czy organizacyjnych także chętnie pomożemy.

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO w Łodzi
tel.: 42 307 03 72, 513 102 508. e-mail: kontakt@centerko.org

Волонтерська підтримка

Регіональний волонтерський центр CENTERKO в Лодзі запрошує на контакт всі організації та установи, що беруть участь в наданні допомоги Україні, які шукають добровольців. У нашій базі багато людей, які чекають сигналу до дії, також з'являються нові добровольці.

Якщо у вашій організації потрібні відкриті серця і руки для роботи, будь ласка, повідомте нам.

Просто напишіть листа з інформацією про організацію / установу, яку ви представляєте, і коротким описом того, для яких дій ви шукаєте добровольців. Якщо у вас є питання, вам потрібна підтримка з формальних або організаційних питань, ми також раді допомогти.

 

Регіональний волонтерський центр CENTERKO в Лодзі

тел.: 42 307 03 72, 513 102 508. e-mail: kontakt@centerko.org


Śniadania dla osób z Ukrainy

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków zaprasza osoby z Ukrainy, które znalazły schronienie w naszym mieście, na bezpłatne śniadania. Będę one dostępne od czwartku 10.03.2022 w przestrzeni kawiarni przy ul. Piotrkowskiej 17.

Śniadania będą odbywać się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9.30 - 11.00, są przeznaczone dla wszystkich potrzebujących osób. Mamy nadzieję, że staną się okazją do spotkań w rodzinnej atmosferze i dodadzą otuchy w tym trudnym czasie. Zapraszamy do wspólnego stołu!

W czasie śniadań dostępny będzie prawnik z Ukrainy, który będzie świadczył darmową pomoc prawną. Nasza przestrzeń jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, wejście znajduje się na parterze.

Сніданок для людей з України

Асоціація соціальної підтримки "Я-Ти-Ми", Лодзинський Сеймик інвалідів Асоціація ініціатива розумних поляків запрошує людей з України, які знайшли притулок у нашому місті, на безкоштовний сніданок. Вони будуть доступні з четверга 10.03.2022 в кафе на вул.Piotrkowska , 17.

 Сніданки проходитимуть з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 11.00, вони розраховані на всіх нужденних людей. Ми сподіваємося, що вони стануть можливістю зустрітися в сімейній атмосфері і підняти настрій в цей важкий час. Ласкаво просимо до загального столу!

Під час сніданку буде доступний адвокат з України, який надаватиме безкоштовну юридичну допомогу. Наш простір доступний для людей з обмеженими можливостями, вхід знаходиться на першому поверсі.


Kafejka internetowa

Kafejka Internetowa dla obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżając do Polski nie mają ze sobą komputera a potrzebują skorzystać z niego - choćby po to by napisać CV, zaaplikować na ogłoszenie o pracę czy złożyć wniosek. W razie potrzeby będziemy starali się odpowiedzieć na pytania, pomóc.

Punkt rozpoczyna pracę 15.03.2022 w godzinach 10:00-15:00.

Kolejne dni i godziny funkcjonowania punktu będą aktualizowane na bieżąco.

Adres: ul. Wólczańska 180, parter budynku B.

GTCI || BARRY CALLEBAUT

Інтернет-точка - користуйтеся комп'ютером безкоштовно

Інтернет-точка - користуйтеся
комп'ютером безкоштовно
Адреса: Wolczanska 180, корпус В,
перший поверх
Початок: 15.03.2022
з 10 до 15.
Ми допоможемо Вам написати
резюме, подати заявку для
пошуку роботи та будемо раді
відповісти на супутні питання.


GTCI || BARRY CALLEBAUT

https://pl-pl.facebook.com/barrycallebautpolska/


Odzież dla uchodźców z Ukrainy

Odzież dla uchodźców z Ukrainy w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi:

 • Klub Integracji Społecznej przy ul. Objazdowej 17 (niedaleko dworca Łódź Kaliska), tel. 42 208 25 58

Одяг для біженців з України

Одяг для біженців з України в закладах Міського Центру Соціального Захисту в Лодзі:

 • Клуб Соціальної Інтеграції - вул. Objazdowa 17 (біля залізничної станції Łódź Kaliska), тел. 42 208 25 58

WSPARCIE W SPRAWACH KONSUMENCKICH

Wsparcie dla Ukraińców w sprawach konsumenckich – informacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uchodźcom z Ukrainy tak jak pozostałym mieszkańcom Polski należy się wsparcie w sprawach konsumenckich. By odpowiedzieć na pojawiające się potrzeby uruchomiono infolinię konsumencką po ukraińsku – numery infolinii (22 290 89 16 lub 801 440 220)  - po odsłuchaniu pierwszego komunikatu należy wybrać „5”.

E-porad po ukraińsku udziela także Centrum Konsumenckie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – maile należy wysyłać na adres: uaporady@dlakonsumentow.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca też do wykorzystania poradnika, który stworzył specjalnie dla osób przybywającym z Ukrainy.

Vademecum do pobrania w linku:

https://bit.ly/3IcojDS

Підтримка для українців в сфері захисту справ споживачів

Підтримка для українців в сфері захисту справ споживачів - інформація Інспекції захисту справ споживачів і охорони конкуренції.

Біженці з України, як і польські громадяни, мають право на підтримку в справах прав споживачів. Щоб задовольнити всі потреби, ми відкрили україномовну інформаційну лінію в справах прав споживачів: (22 290 89 16; 801 440 220)   Після першого оголошення слід вибрати цифру "5".

Онлайн-поради українською також надає Центр Споживача Інспекції захисту справ споживачів і охорони конкуренції - електронні звернення можна висилати на електронну адресу: uaporady@dlakonsumentow.pl

Інспекції захисту справ споживачів і охорони конкуренції також закликає до користування з довідника, який створено спеціально для осіб, що прибули з України.

Посилання для скачування:

https://bit.ly/3taCKEg

Kontakt