Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi - szkołą samorządności i szansą na realizację pomysłów

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2007 roku. (UCHWAŁA Nr VIII/127/07 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu.) 

Jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w życiu Miasta i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy społecznościowe.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu rad gmin.

Młodzi radni powołują komisje stałe oraz zespoły problemowe i obradują na sesjach. Spośród swego gronowy wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

Cenne inicjatywy młodzieży, to m.in. Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, Koncert Młodych Talentów „W Rytmie serc”, utworzenie Mapy Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi, a także utworzenie Bezpłatnej Ogólnomiejskiej sieci Internetu Bezprzewodowego Wi-Fi w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Młodzieżowi radni wypowiedzieli się w sprawie „mowy nienawiści”, a także wzięli udział i zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie propagującym wybory do Parlamentu Europejskiej, którego nagrodą był wyjazd do Brukseli.

Kronika Miasta Łodzi o Młodzieżowej Radzie Miejskiej

Wspólnotowość, społeczeństwo obywatelskie to wartości, które w demokratycznym kraju mają znaczenie nadrzędne. Budują bowiem jakość życia każdego obywatela. Wypracowanie postaw obywatelskich i wspólnotowych to proces, który wymaga uwagi i edukacji już od najmłodszych lat. Dowodem na to jest mocna pozycja szkolnych i studenckich samorządów w placówkach edukacyjnych.

Nie do przecenienia jest praca młodych ludzi w miejskich strukturach samorządowych. Młodzieżowa Rada Miejska jest miejscem, gdzie młodzi społecznicy nie tylko realnie mogą wpływać na szereg rozwiązań o charakterze wspólnotowym, ale jest również znakomitą szkołą dla przyszłych kadr samorządowych i politycznych miasta i kraju.

Kronika Miasta Łodzi – „Łódź obywatelska” nie mogła pominąć tego tematu.


Statut MRM


RADNI I PREZYDIUM MRM W ŁODZI IX KADENCJI


Uchwały i Protokoły - IX kadencja MRM w latach 2022 - 2024

Kontakt